Aktuality a novinky O nás Kontakt
Nový revoluční a nejvýkonnější simulátor pacienta 8 v 1 pro komplexní ověření veškeré funkcionality monitorů životních funkcí. Simulátor obsahuje funkce pro simulace EKG signálů (včetně fetálních, invazivního tlaku krve (IBP), neinvazivního tlaku krve (NIBP), dýchání, teplotu, SpO2, cardiac output a simulací pro ověření oximetrů Masimo Rainbow SET®). K simulátoru lze připojit čtečku čárových kódů a je vybaven bezdrátovým rozhraním pro komunikaci s PC.

ProSim 8 je simulátor vitálních (životních) funkcí pro komplexní a rychlé ověření funkcionality monitorů životních funkcí 8 v 1. Tento jedinečný simulátor simuluje signály 12-ti svodového EKG (včetně fetálních EKG a arytmií), dýchání (respirace), teplotu, IBP (invazivní krevní tlak) a NIBP (neinvazivní krevní tlak), cardiac output (minutový srdeční výdej), srdeční katetrizaci, SpO2 (nasycení arteriálního hemoglobinu - arteriální saturace kyslíkem) a je schopen simulovat také křivky o různých vlnových délkách pro ověření oximetrů technologie Masimo Rainbow SET® (tato technologie analyzuje více než 7 vlnových délek světla pro změření procentakarboxyhemoglobinu (SpCO®) a methemoglobinu (SpMet™) v krvi). Simulátor je vybaven speciálními konektory pro bezpečné připojení EKG příložných částí a přes tyto konektory generuje fyziologické - synchronizované pulzy a to napříč všemi možnými uživatelsky přizpůsobitelnými parametry, respektive uživatelsky přizpůsobitelnými stavy pacienta a dále definované autosekvence.

K simulátoru lze také připojit čtečku čarových kódů a je vybaven bezdrátovým rozhraním pro přenos dat do PC, pro přímý tisk atd.

Důležité vlastnosti simulátoru

 • Příruční multifunkční simulátor pacienta "vše v jednom" pro komplexní ověření funkcionality pacientských monitorů
 • O 80 % menší a 7.7 kg lehčí než pokud byste používali zvlášť simulátoru NIBP, simulátoru SpO2 a zvlášť simulátor životních funkcí
 • Simulace osmi funkcí v jednom přístroji a to: EKG (včetně fetálního a arytmií), dýchání, teplota, IBP, NIBP, cardiac output/srdeční katetrizaci, SpO2 a křivky o různých vlnových délkách pro ověření oximetrů technologie Masimo Rainbow SET®
 • Uživatelsky přizpůsobitelné R-křivky pro přesné ověření nových pulzních oximetrů a oximetrů, které budou na trh uvedeny v budoucnu
 • Simulátor je vybaven speciálními konektory pro bezpečné připojení EKG příložných částí typu snap či banánek
 • Testování linearity statického tlaku
 • Opakovatelné simulace neinvazivního tlaku (NIBP) pro testování NIBP monitorů pomocí dynamických křivek krevního tlaku
 • Fyziologické synchronizované pulzy s uživatelským nastavením parametrů simulace
 • Možnost připojení čtečky čarových kódů pro přímý sběr dat
 • Možnost spouštění a definování nových autosekvencí přímo na simulátoru pro urychlení testování
 • Volitelný PC software pro přizpůsobení testovacích procedur a automatický sběr dat a tvorbu protokolů z měření
 • Bezdrátová komunikace s PC pro ovládání testování a přenos dat ze simulátoru do PC a tvorbu reportů z měření

 

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Všeobecné specifikace

Environmentální specifikace

Pracovní teplota: 10 ˚C až 40 ˚C

Skladovací teplota: -20 ˚C až 60 ˚C

Relativní vlhkost: 10 % až 90 % bez kondenzace

Rozměry 14.5 cm x 30.2 cm x 8.6 cm
Nadmořská výška 3000 m
Displej LCD barevný displej
Komunikace s PC

USB device port: mini B konektor pro ovládání pomocí PC

USB host port: typ A, 5 V výstup, max. zátěž 0,5 A. Konektor slouží pro připojení klávesnice, čtečky čarových kódů, tiskárny

Bezdrát: IEEE 82.15.4 pro ovládání pomocí PC

Napájení Lithium-iontové nabíjecí akumulátory
Nabíječka akumulátoru Vstup 100 až 240 V, 15 V/2.0 A výstup. Pro správnou činnost by měla být nabíječka připojena do řádně uzemněné AC zásuvky
Životnost akumulátoru na jedno nabití Minimálně 9 hodin, typicky 100 NIBP cyklů
Hmotnost 1,87 kg
Bezpečnostní normy IEC 61010-1:2001
Certifikace CE, CSA, C-TICK N10140 , RoHS
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) IEC 61326-1:2006

Detailní specifikace simulací

Normální sinusový rytmus

EKG reference: Amplitudy EKG jsou specifikovány pro Lead II (svod II)-(kalibrace), od základny k vrcholu R-vlny. Všechny další svody jsou poměrné ke svodu II.

Normální sinový rytmus: 12 svodové uspořádání s nezávislými výstupy s referencí k pravé noze (RL). Výstup na deseti univerzálních EKG jackách, rozlišených dle platných zvyklostí.

Vysokoúrovňový EKG výstup: 0.2 V/mV ± 5 % z nastavené amplitudy EKG, signál je dostupný na BNC konektoru

Anplituda: 0.05 mV až 0.5 mV (0.05 mV krok); 0.5 mV až 5 mV (0.25 mV krok)

Přesnost amplitudy: ± 2 % z nastavené hodnoty na svodu II ± 0.05 mV

Rytmy: 10 BPM až 360 BPM v 1 BPM kroku , přesnost ± 1%

Výběr EKG-křivek: dospělí (80 ms) nebo dětský (40 ms) trvání QRS komplexu

Posun ST úseku křivky: pouze v režimu simulací dospělé osoby: -0.8 mV až +0.8 mV (0.1 mV krok), další posun + 0.05 mV a - 0.05 mV

Defaultní nastavení: 60 BPM, 1.0 mV, dospělý QRS a posun ST-úseku křivky 0 mV

Křivky kardiostimulace

Stimulační pulz:

Amplituda: 0 (off), ± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 10, ± 12, ± 14, ± 16, ± 18, ± 20, ± 50, ± 100, ± 200, ± 500, a ± 700 mV pro svod II (referenční svod)

Přesnost:

Referenční svod II: ± 5 % z nastavené hodnoty +/- 0.2 mV

Všechny ostatní svody: ± 10 % z nastavené hodnoty +/- 0.4 mV

Šířka kardiostimulačního pulzu: 0.1 ms, 0.2 ms, 0.5 ms, 1 ms, and 2 ms ± 5 %

Pace arytmie:

Atrial 80 BPM

Asynchronous 75 BPM

Demand s frekvenčním sinovým rytmem

Demand s nahodilým sinovým rytmem

A-V sekvenční

Noncapture

Nonfunction

Defaultní nastavení: amplituda 5 mV, šíře 1 ms, atriální křivka

Arytmie

Základní NSR: 80 BPM

PVC fokus: levý, standardní časování

Supraventrikulární arytmie: Atrial fibrillation (fibrilace síní) - jemná, Atrial fibrillation (fibrilace síní) - hrubá, Atrial Flutter (předsíňový flluter - třepotání), Sinus arrhythmia (sinová arytmie), Missed Beat (vynechaný srdeční úder), Paroxysmal Atrial Tachycardia (PAT) (záchvatovité zrychlení srdečního rytmu), Atriální tachykardie, Nodal Rhythm (nodální uzlový rytmus), Supraventrikularní tachykardie (SVT)

Premature (předčasné děje) arytmie: Atrial PAC (předčasné síňové kontrakce), Nodalní PNC (tachykardie nad srdeční komorou), PVC1 - levé komory, PVC1 - levé komory, R na T, PVC2 - pravé komory, PVC2 - pravé komory, předčasná, PVC2 - pravé komory, R na T, Multifokální PVC

Ventrikulární arytmie: PVC 6/minutu, PVC 12/minutu, PVC 24/minutu, Frekvenční multifokální PVC, Bigeminy, Trigeminy , Běh 2 PVC, Běh 5 PVC, Běh 11 PVC, Ventrikulární fibrilace - hrubá, Ventrikulární fibrilace - jemná, Asystola, Jednokomorová tachykardie (120 až 300 BPM v 5 BPM krocích), Dvoukomorová tachykardie (5 typů)

Poruchy vodivosti: 1° A-V blok, 2° A-V blok, 3° A-V blok, Right Bundle Branch Block RBBB (blok pravého raménka), Left Bundle Branch Block LBBB (blok levého raménka)

Advanced cardiac life support (rozšířená neodkladná resuscitace)

Shockable pulseless arrest rhythms (defibrilovatelná bezpulzová zástava rytmu):

Ventrikulární fibrilace - hrubá

Ventrikulární fibrilace - jemná

Nestabilní polymorfní ventrikulární tachykardie

Non-shockable pulseless arrest rhythms (nedefibrilovatelná bezpulzová zástava rytmu):

Asystola

Symptomatic bradycardia (symptomatická bradykardie):

Sinová bradykardie (< 60 BPM)

2° A-V blok typu Mobitz I

2° A-V blok typu Mobitz II

Kompletní 3° A-V blok

Right Bundle Branch Block RBBB (blok pravého raménka)

Left Bundle Branch Block LBBB (blok levého raménka)

Symptomatic tachycardia (symptomatická tachykardie): pravidelné úzké tachykardické QRS komplexy < 0.12 skund

Sinová tachykardie > 150 BPM

Supraventrikulární tachykardie

Symptomatic tachycardia (symptomatická tachykardie): pravidelné široké tachykardické QRS komplexy ≥ 0.12 skund

Sinová tachykardie > 150 BPM

Supraventrikulární tachykardie SVT s odchylkou

Irregular tachycardia (nepravidelná tachykardie):

Atrial fibrillation (fibrilace síní) - jemná,

Atrial fibrillation (fibrilace síní) - hrubá

Atrial Flutter (předsíňový flluter - třepotání)

Nestabilní monomorfní ventrikulární tachykardie ( 120 až 300 BPM v 5 BPM krocích)

Torsade de pointes/ventrikulární tachykardie (dlouhý QT interval)

Simulace EKG výkonových křivek

Amplituda: 0.05 až 0.50 mV (0.05-mV krok); 0.5 až 5 mV (0.25-mV krok)

Puls: 30, 60 BPM, s 60 ms šířkou pulsu

Čtvercový průběh: 2, 0.125, 2.5 Hz

Pilový průběh: 2, 0.125, 2.5 Hz

Sinusový průběh: 0.05, 0.5, 1, 2, 5, 10, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 Hz

Testování detekce R-vlny:

Křivka: trojúhelníkový pulz

Rytmus: 30 BPM, 60 BPM, 80 BPM, 120 BPM, 200 BPM, a 250 BPM

Šíře: 8 ms až 20 ms v 2 ms kroku, a 20 ms až 200 ms v 10 ms kroku

Přesnost šíře: ± (1 % ze čtení + 1 ms)

Testování detekce QRS-úseku:

Šíře: 8 ms až 20 ms v 2 ms kroku, a 20 ms až 200 ms v 10 ms kroku

Přesnost šíře: ± (1 % ze čtení + 1 ms)

Rytmus: 30 BPM, 60 BPM, 80 BPM, 120 BPM, 200 BPM, a 250 BPM

Up slope R-křivky: 0.875 amplituda, 0.4375 x šíře

Down slope R-křivky: celá amplituda, 0.5 x šíře

Up slope S-křivky: 0.125 amplituda, 0.0625 x šíře

Potlačení vysoké T-křivky (Tall T-wave rejection):

Tvar křivky: QT Interval 350 ms, šíře T-křivky 180 ms, tvar T křivky 1/2 sinu

Amplituda: 0 % až 150 % na referenčním svodu s krokem 10%

Rytmus: 80 BPM

Přesnost rytmu: ± 1 % ze čtení

Přesnost amplitudy: ± (2 % ze čtení + 0.05 mV)

EKG artefakty

Typ vlny: 50 Hz, 60 Hz, muscle-svalový, základní wander, dýchání

Svody: All, RA, LL, LA, V1, V2, V3, V4, V5, V6

Velikost: 0.25, 0.5, a 1.0 z normální sinové R-křivky pro každý svod

Simulace fetálního/mateřského EKG signálu

Mateřský srdeční rytmus (fixní): 60 BPM až 240 BPM v 1 BPM kroku

Fetální srdeční rytmus (IUP): na počátku 140 BPM, poté proměnný s tlakem

Nitroděložní tlakové křivky: proměná decelerace, předčasná decelerace, pozdní decelerace a akcelerace

Doba trvání vlny: 90 s tlaková křivka tvaru zvonu od 0 do 90 mmHg

Perioda IUP: 2, 3 nebo 5 minut a manuální

Defaultní nastavení: FHR 120 BPM, proměná decelerace, manuální perioda IUP

Simulace dýchání

Konfigurace výstupu: Buďto svod LA nebo LL

Základní řada impedancí: 500, 1000, 1500, 2000 Ω, Leads I, II, III s přesností 5%

Změna (delta) impedance: 0.00 Ω až 1.00 Ω v 0.05 Ω kroku a 1 Ω až 5 Ω v 0.25 Ω kroku s přesností ± (3 % ze čtení + 0.05 Ω)

Normální fyziologický rytmus: 0 (OFF), 15 BrPM až 150 BrPM v 1 BrPM krocích

Křivky: normální či ventilovaného pacienta

Poměr: 5/1, 4/1, 3/1, 2/1 a 1/1 (inspirace/exspirace) normální pacient a 1/1 ventilovaný pacient

Apnea (zadržení dechu): kontinuální, 12 s, 22 s a 32 s

Defaultní nastavení: 20 BrPM, delta 1.0 Ω

Simulace invazivního krevního tlaku

Počet kanálu: 2 nezávislé vzájemně a od všech ostatních signálů elektricky oddělené

BP výstup: kruhový 5-pinový DIN

Vstupní/výstupní impedance: 300 Ω ± 10 %

Rozsah exciterového vstupního napětí: 2 až 16 V špička

Rozsah exciterové vstupní frekvence: DC až 5000 Hz

Citlivost výstupu: 5 μV/V/mmHg nebo 40 μV/V/mmHg

Přesnost: ± (1 % z nastavené hodnoty + 1 mmHg)

Úroveň statického tlaku: - 10 až + 300 mmHg v 1 mmHg krocích

Jednotky: mmHg či Kpa

Dynamické simulaci tlaku:

Tvary vln při dynamické simulaci tlaku:

Arteriální (120/80)

Radial Artery (vřetenní tepna) 120/80

Levá komora (120/0)

Pravá síň (Střední venózní tlak) (15/10)

Pravá komora (25/0)

Pulmonální tepna (25/10)

Pulmonary artery wedge (tlak v zaklíněné pulmonální tepně) (10/2)

Variabilita tlaku: systolické a diastolické tlaky jsou nezávisle proměnné v kroku 1 mmHg

Swan/Ganzova sekvence:

Pravá síň (CVP), pravá komora (RV), plicní tepna (PA), Pulmonary artery wedge (PAW)

Srdeční katetrizace:

Komory: aortální, plicní ventil a mitrální ventil

Artefakty dýchání:

Arteriální, Radial Artery (vřetenní tepna), Levá komora: 5-ti až 10-ti % multiplikace

BP výstup: kruhový DIN 5-Pin

Defaultní nastavení: 0 mmHg

Simulace teploty

Proměnná teplota: 3.0 °C až 42.0 °C v 0.5 °C kroku s přesností ± 0.4 °C

Kompatibilita se sondami: Série 400 a 700 typu YSI

Výstup: kruhový DIN 4-Pin

Cardiac output- minutový srdeční výdej

Typ katetru: Baxter Edwards, 93a-131-7f

Kalibrační koeficient: 0.542 (0 °C injektovaná), 0.595 (24 °C injektovaná)

Teplota krve: 36 °C (98.6 °F) až 38 °C (100.4 °F) ± 2 % v 1 °C kroku

Injektovaný objem: 10 cc

Injektovaná teplota: 0 °C nebo24 °C ± 2 % z hodnoty

Cardiac Output: 2.5, 5, 10 lpm ± 5 %

Křivka pro simulaci chyby injektace:

Křivka pro simulaci pravolevého shuntu:

Kalibrační pulz: 1.5 ° za 1 sekundu

Výstup: kruhový DIN 7-Pin

Defaultní nastavení: 5 litrů za minutu, injektováno 0°C, teplota krve 37°C

Simulace neinvazivního krevního tlaku

 

Jednotky: mmHg nebo kPa

Funkce měření tlaku (manometr):

Rozsah: 10 až 400 mmHg

Rozlišení: 0,1 mmHg

Přesnost: +/- 0.5 % ze čtení +/- 0.5 mmHg

Funkce zdroj tlaku:

Cílový tlak: 20 až 400 mmHg

Rozlišení: 1 mmHg

NIBP simulace:

Pulz: maximálně 2 mmHg do 500 ml NIBP systému

Objem přesunutého vzduchu: max 1,25 ml

Simulace dospělá osoba: 60/30 (40), 80/50 (60); 100/65 (77); 120/80 (93); 150/100 (117); a 200/150 (167) a 255/195 (215)

Simulace dítě: 35/15 (22); 60/30 (40); 80/50 (60); 100/65 (77); 120/80 (93) a 150/100

Variabilita tlaku: systolické a diastolické tlaky jsou nezávisle proměnné v kroku 1 mmHg

Opakovatelnost: +/- 2 mmHg (při maximální velikosti pulzu a nezávisle na testovaném monitoru)

Synchronizace: s EKG srdečním rytmem (maximální rytmus 120 BPM)

Funkce testování těsnosti pneumatického systému:

Cílový tlak: 20 až 400 mmHg

Doba trvání testu: 0:30 až 5:00 minut v kroku 30 sekund

Rozsah detekovaného úniku plynu: 1 mmHg/minutu až 200 mmHg/minutu

Testování přetlakového ventilu:

Cílový tlak: 100 až 400 mmHg

Simulace SpO2 (volitelná)

% O2:

Rozsah: 30 % až 100 %

Rozlišení: 1%

Přesnost simulace % O2:

R-křivky definované výrobci oximetrů:

Saturace uvnitř specifického rozsahu UUT (testovacího přípravku): +/-1 dílek + specifická přesnost UUT

Saturace mimo specifický rozsah UUT (testovacího přípravku): monotóní s blíže nespecifikovanou přesností

R-křivky definované firmou Fluke Biomedical:

91 % až 100 %: +/- 3 dílky+ specifická přesnost UUT (testovacího přípravku)

81 % až 90 %:+/- 5 dílků+ specifická přesnost UUT (testovacího přípravku)

71 % až 80 %: +/- 7 dílků+ specifická přesnost UUT (testovacího přípravku)

Pod 70%: monotóní simulace s blíže nespecifikovanou přesností

Srdční rytmus:

30 BPM až 300 BPM v 1 BPM kroku. SpO2 simulace je synchronizovaná s EKG rytmem spožděná o 150 ms.

Přenos: Poměr proudu detektoru k proudu LED, který je vyjádřen v ppm

Rozsah: 0 ppm až 300.00 ppm

Rozlišení: 0.01 ppm

Přesnost: + 50 %/- 30 % pro kompatibilní monitory, pro ostatní monitory nespecifikován. Volba tloušťky prstu (tlustý, střední, tenký, novorozence)

Perfuze:

Rozsah: 0 % až 20.00 %

Rozlišení: 0.01 ppm

Artefakty:

Dýchání:

Rozsah: 0 % až 5 % přenosu

Rozlišení: 1%

Rytmus: pro všechny rytmy, které lze na simulátoru nastavit

Od okolního osvětlení:

Rozsah: 0 až 5 krát přenesené světlo

Rozlišení: 1 krát

Frekvence: DC, 50 Hz, 60 Hz a 1kHz až 10 kHz v kroku 1 kHz

Technologie Masimo Rainbow:

Simulace pro kontrolu oximetrů Masimo, které jsou založeny na nové technologii Rainbow (pomocí volitelného adaptéru). Tento adaptér umožňuje simulace více vlnových délek

Kompatibilita s oximetry: Nellcor, Masimo, Nonin Nihon Khoden, Mindray, GE-Ohmeda, Philips/HP a BCI

Předdefinované simulace různých stavů pacienta Normální, hypertenzní, hypotenzní, tachykardie, bradykardie, asystola, infarkt
Autosekvence (defaultní) Sekvence selhání srdce, sekvence pro výuku, sekvence dýchání, sekvence pro testování monitoru, sekvence pro kontrolu pulzních oximetrů, sekvence arytmií, sekvence pro testování NIBP monitorů, sekvence pro testování IBP monitorů, sekvence pro simulaci teploty

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice

Šest parametrů v pěti minutách - ProSim 8

Časově efektivní testování monitorů pacienta se simulátorem vitálních funkcí ProSim 8