Použití osciloskopu při nastavování polohy strojních částí

V technické praxi je často nutné zajistit činnost strojních částí v předem přesně definované poloze. V mnoha průmyslových aplikacích je nanejvýš důležité vždy přesně dodržet pracovní polohu strojní části, protože to zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu výrobku. Tato situace nastává zejména v oblasti výroby strojů. Problém definované tolerance pracovní polohy strojních částí je však ve výrobní praxi obecný a musí jej řešit naprostá většina průmyslových odvětví využívajících automatické výrobní linky.

Autor: Vojtěch Němeček

Publikováno: časopis Automatizace ročník: 2005 číslo: 3 strana: 169

Verze v PDF: Použití osciloskopu při nastavování polohy strojních částí