Ochrana strojů před poruchami

Abyste zabránili poruchám strojů v důsledku poklesů napětí vzniklým mikrovýpadky na elektrické síti, je radno zaštítit se odborně provedeným měřením. Následné hloubkové audity kvality elektrické energie Vás mohou nasměrovat nejen k vyřešení problémů, ale i podpořit další pozitivní vývoj Vaší firmy. Případová studie z reálného prostředí Vám ukáže jak.

Ochrana strojů před poruchami způsobenými poklesů napětí v elektrické síti

Tato ochrana může přinést značné úspory v provozu firmy.

Náš budoucí zákazník nás oslovil kvůli mikrovýpadkům na elektrické síti.

Jejich stroje vykazovaly časté poruchy, způsobené poklesy napětí. 

Na úvodní schůzce jsem vysvětlil možnosti naší firmy a jaký by mohl být postup v řešení jejich problematiky. Na tomto základě zákazník objednal hloubkový audit kvality el.energie na jednom transformátoru.

Naměřená data jsou základem k nalezení účelného mnohovrstevného řešení

Po zpracování dat z hloubkového auditu jsme u zákazníka odprezentovali výsledky měření. Ukázalo se, že problémy s propady napětí pocházejí převážně od strojů, díky nestabilitě vnitřní sítě. Protože v této problematice velice úzce spolupracujeme s firmou Elspec, doporučením byla instalace bezkontaktního stabilizátoru napětí Equalizer. Firma Elspec zpracovala na naši žádost také energetický audit úspor, který simuluje instalaci navrhovaného Equalizéru na měřeném transformátoru. Tato studie prokázala potenciál úspor el.energie a podstatně stabilnější síť.

Vedení závodu se tento projekt, po zvážení všech aspektů, zdál velmi zajímavý. „Problémy s výrobou by se mohly z větší části vyřešit a navíc je přidaná hodnota v úspoře el.energie“. Proto byl objednán navrhovaný Equalizer spolu s vestavěným analyzátorem sítě. Díky tomuto řešení se jednoduše prokáže, zda návrh přinese předpokládaná očekávání.

Equalizer může zachránit životnost strojů či finance, ale i pozitivně ovlivnit další vývoj firm

Po instalaci Equalizéru se potvrdily veškeré předpoklady. Elektrická síť se stala stabilnější, přestaly poruchy strojů způsobené poklesy napětí. V dlouhodobějším časovém horizontu se snížila četnost havárií strojů a jejich komponentů. Dosáhla se vyšší než předpokládaná úspora energie.

Na základě této pozitivní zkušenosti, zákazník postupně objednal další audity na jednotlivé transformátory. Ty odhalily i další možné úspory ve sloučení výroby ze dvou transformátorů na jeden.  Tímto se vyšetřil transformátor pro budoucí novou výstavbu.

Postupně se instalovaly další Equalizery, které přinesly předpokládané výsledky. Tyto kroky vedly k vyšší efektivitě výroby. Zákazník vyrobil stejný výrobek s nižšími náklady.

Porovnáním výrobních nákladů výrobku, v jednotlivých zemí holdingu, zákazník stoupal ve výkonosti z pátého, na druhé místo. Tento postup otevřel úvahy, o rozšíření výrobních kapacit zákazníka.

Autor: Petr Nedorost

Detaily o přístroji jsou k nahlédnutí zde

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724