Aktuálně O nás Kontakt

Měřiče zemních odporů a uzemnění

Měřiče uzemnění a zemních odporů

Měření zemního odporu a uzemění.


Jedním ze základních předpokladů pro zajištění bezpečnosti jakékoliv elektrické instalace v obytné nebo průmyslové budově je uzemnění. Pokud chybí uzemnění, mohou být ohroženy životy lidí vlivem elektrických instalací a instalace může být poškozena. Samotná zemnicí elektroda však nestačí k zajištění naprosté bezpečnosti. Pouze pravidelné kontroly mohou prokázat, že elektrická instalace funguje správně. Existuje mnoho metod měření odporu uzemnění v závislosti na typu rozvodného systému, typu budov i prostředí - obytné - průmyslové - městské prostředí - venkovské prostředí atd.), i možnost odpojení přívodu elektřiny atd.

Proč je nutné uzemnění?

Uzemnění znamená vytvoření elektrické vazby mezi daným bodem v síti, instalací nebo strojem a zemí elektrodou. Tato nebo tyto zemní elektrody je vodivá část, která je vnořena do země nebo do vodivého média, které má elektrický kontakt se Zemí. Uzemnění tedy vyžaduje připojení vodičem k uzemňovací elektrodě a  kovovým kostrám, které mohou náhodně přijít do kontaktu s elektrickým napětím při poruše izolace na elektrickém zařízení. Tímto způsobem je zajištěna bezpečnost pro lidi, kdy případný poruchový proud bude procházeti do země. Uzemnění tedy umožňuje bezpečný průchod svodových proudů a ve spolupráci s automatickým vypínacím zařízením zajistí odpojení elektrické instalace při poruše. Proto je třeba provádět jeho pravidelnou kontrolu a měření velikosti odporu uzemnění. 

 

Filtr dle výrobce