For Help – Autismus z.s.

Blue Panther podporuje společnost pomáhající dětem s autismem a jejich rodinám.

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování. 

Méně odborně řečeno - autisté jsou lidé, kteří mají jiné vnímání okolí, ale stále žijí s námi a v naší společnost. Dá se říct, že vnímají svět nelineárně a proto je nedokážeme pochopit. Pak je na nás, jak se k nim zachováme, a když už je nechápeme, alespoň neodsuzujme. Jejich nadání je v tom, že vidí věci, které my sami nejsme schopni pochopit nebo si jich povšimnout. Autisté mají rádi věci na svých místech a v synchronizaci. Je spousta mýtů o autismu, jako třeba že neumějí projevit cit. Samozřejmě že to umějí! Jen to někdy dělají trochu jinak.

V naději žijí jejich rodiče, že se jejich děti uzdraví a začlení do naší společnosti, ale to také nezaleží jen na nich, ale na naší společnosti jak je přijmeme a jak se k ním zachováme. Boj rodičů s úřady a s okolím je únavný a vyčerpávající, také je únavné neustále vysvětlovat svému okolí, proč se jejich dítě takhle chová. Rodiče autistických dětí nemají prostor pro informovanost o autismu. Scházejí centra a kolektivní spolupráce odborníků.

Ačkoliv dle oficiální statistiky je zhruba stejný počet dětí s autismem jako dětí se zrakovým postižením, není stávající činnost příliš koordinovaná a postrádá koncept. Počet lidí, kteří se této problematice věnují "na koleně" je nedostačující. Zájem o služby výrazně převyšuje možnosti pracovníků. Vznik poradenského centra je proto stěžejní průlom v péči o tyto děti a Blue Panther se rozhodl nejen k tomuto přispět svým dílem!