Analyzátory výkonu a kvality energie

Analyzátory výkonu a kvality energie
 

Systémové analyzátory kvality elektrické energie pro průmyslová a energetická řešení

Co je Analyzátor výkonu (energie)?

Analyzátor výkonu je přesný měřicí přístroj, který měří spotřebu nebo generování energie (ve wattech) zařízení, obvodu nebo podsystému.

Moderní analyzátory výkonu jsou také schopny určit účiník, harmonické zkreslení, špičku, střední hodnotu a mnoho dalších parametrů signálu.

Výkonový analyzátor vzorkuje průběhy napětí a proudu, které vstupují nebo vystupují do/z testovaného zařízení (DUT),

tento proces vzorkování obvykle probíhá každých 0,5 až 1 s v závislosti na použitém modelu analyzátoru. 

Některé modely s nižší specifikací mohou vzorkovat nízkou rychlostí jako je např.100ks / s.

Po vzorkování jsou data zpracovávána specializovaným vysokorychlostním digitálním signálovým procesorem (který lze také implementovat do moderních FPGA) a vypočítají se různé odvozené parametry.

Jedním důležitým rozdílem mezi osciloskopy či kartami pro sběr dat a analyzátory skutečného výkonu je to,

že špičkový analyzátor výkonu (jako jsou například  Newtons4th řady PPA) jsou schopny zaznamenávat, ukládat, zpracovávat a mazat vzorky „za chodu“.

To znamená, že ve vzorkovacím procesu nikdy není mezera, protože vyrovnávací paměť vzorkovací paměti je po zpracování vzorků neustále vyprazdňována. To není běžné, ale přesto naprosto nezbytné pro přesné měření výkonu.

Na trhu existuje mnoho řešení analyzátoru výkonu, která nabízejí různé stupně přesnosti, ale na horním konci metrologie můžete své možnosti zúžit pouze na několik výrobců.

Každý výrobce bude tvrdit, že jejich řešení je nejlepší z toho či onoho důvodu. V Newtons4th odkazují na tvrdá fakta a sledovatelná data, což našim zákazníkům dává jasné, stručné a užitečné metriky, aby se mohli rozhodnout.

Vyvinuli také různé aplikační režimy a sofistikované algoritmy měření výkonu, které jsou klíčem k dosažení přesných měření v dynamicky se měnícím prostředí.

Stojí za zmínku, že je mnohem snazší dosáhnout přesných měření v kalibračním prostředí pomocí sinusových referenčních průběhů, než je tomu například u zkresleného,

dynamicky se měnícího motorového pohonu nebo aplikace pro měření výkonu LED.

S ohledem na to společnost N4L vyvinula spolu s Oxfordskou univerzitou ve Velké Británii  kalibrátor výkonu 2MHz akreditovaný dle ISO17025 založený na kalorimetrických principech,

který využívá unikátní kapalné teplonosné médium umožňující rychlou kalibraci zkušebního zařízení.

Tento výzkum poskytl N4L špičkovou referenci výkonu až do 2MHz a zdůrazňuje filozofii navrhování produktů N4L,

které fungují stejně dobře v reálných aplikacích jako na kalibračním zařízení.

Průmyslová posedlost hlavními specifikacemi často vede k tomu, že konstruktéři přístrojů zanedbávají to, na čem opravdu záleží - přesná měření v reálném prostředí za přítomnosti zkreslených průběhů a širokopásmového výkonu. 

 

Filtr dle výrobce