Adaptér proudových sond Teledyne LeCroy CA10


Adaptér proudových sond Teledyne LeCroy CA10 umožňuje připojit k osciloskopům LeCroy proudové sondy jiných výrobců tak, že je osciloskop automaticky rozpozná.

Teledyne LeCroy CA10 usnadňuje připojení proudových sond jiných výrobců a eliminuje chyby způsobené nesprávným ručním nastavením osciloskopu.

Všechny proudové sondy LeCroy jsou vybaveny konektorem ProBus. Tím je zajištěno to, že osciloskop sondu rozpozná, automaticky nastaví převodový poměr a sondu také napájí. Z menu osciloskopu je možné sondu demagnetizovat a nulovat.

roudová sonda LeCroy CP030A s konektorem ProBus

Proudové sondy vybavené pouze BNC konektorem takový komfort nenabízí. Po jejich připojení k osciloskopu je nutné nastavit jejich převodový poměr jako matematickou funkci Rescale a změnit jednotku vertikální osy na ampéry. Takový postup je poněkud zdlouhavý, obvzlášť při měření třeba na třífázovém systému, a hlavně náchylný na omyly při zadávání převodů.

Klíčové vlastnosti adaptéru LeCroy CA10

  • Umožňuje proudovým sondám jiných výrobců fungovat jako sonda LeCroy
  • Obsahuje programovatelnou EEPROM, do nížse uloží parametry proudové sondy
  • Na tištěném spoji lze vytvořit dodatečný frekvenční filtr, nebo osadit přesný odpor proudového bočníku
  • ProBus rozhraní automaticky nastaví převod sondy a jednotku vertikální osy, např. A/div
  • Jednoduché nastavení a používání šetří čas a eliminuje chyby

Použití adaptéru

Adaptér LeCroy CA10 usnadňuje připojování proudových sond třetích stran tím, že do jeho vnitřní paměti lze z menu osciloskopu nahrát parametry dané proudové sondy, případně i její název. Pak už stačí jen na kryt adaptéru napsat, s jakou sondou je svázán a je připraven k používání. Po připojení sondy s adaptérem CA10 k osciloskopu s rozhraním ProBus dojde k automatickému rozpoznání sondy a nastavení potřebných parametrů. Napájení sondy a případné nulování či demagnetizace zůstávají neměnné, tedy pokud sonda má vlastní zdroj napájení, je nadále napájena z něj, nikoliv z osciloskopu. Samozřejmě, že parametry lze do adaptéru nahrávat opakovaně v případě, že bude připojován k jiné sondě.

Adaptér proudových sond LeCroy CA10 ca10-nastaveni-933.jpg

Menu pro přiřazení parametrů proudové sondy k danému adaptéru CA10

 

Dodatečné funkce

V rámci nastavování parametrů je možné zvolit frekvenční omezení (20 MHz nebo 200 MHz), vstupní vazbu a zakončení. Kromě softwarového nastavování lze provést také hardwarové úpravy. K tomu slouží deska plošných spojů uvnitř adaptéru, na kterou lze připájet pasivní součástky a vytvořit tak např. vlastní filtr typu π, vlastní zakončení nebo bočník.

Adaptér proudových sond LeCroy CA10 ca10-schema-935.jpg Adaptér proudových sond LeCroy CA10 ca10-plosak-934.jpg

Součástkami L1, C7 a C8 lze vytvořit vlastní frekvenční filtr. Pozice odporu R4 je připravena pro přesný axiální odpor, který může sloužit jako bočník. Např. malý odpor v 5A smyčce sekundárního obvodu měřicího transformátoru proudu.

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Vstupní vazba

DC, AC, obojí

Vstupní impedance

50 Ω nebo 1 MΩ

Programovatelné omezení šířky pásma

Plná šířka, 200 MHz, 20 MHz

Vstupní konektor sondy

BNC

Nastevní převodu sondy

Softwarově

Odporové zakončení

Uživatelsky na tištěném spoji

Rozhraní do osciloskopu

ProBus

Kompatibilita

HDO4000 a výše

Firmware osciloskopu

7.8.0.0 a výše

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.