WaveScan v osciloskopech LeCroy

Každý vývojář elektronických systémů se často setkává s nutností nalézt v osciloskopem zachyceném signálu nějakou neobvyklou událost - anomálii, která např.způsobuje chybnou funkci testovaného zařízení nebo je nějakým jiným způsobem při testování podstatná. Někdy je tento úkol na osciloskopu řešen nastavenímvhodné podmínky spouštění. Tak lze ale z celého zachyceného průběhu jednoduše získat jen jednu jedinou událost, kterou je ta nacházející se právě v okamžiku spuštění časové základny. Kromě toho, ne vždy jsou v osciloskopech zabudovány požadované možnosti spouštění.


WaveScan v osciloskopech LeCroy

Každý vývojář elektronických systémů se často setkává s nutností nalézt v osciloskopem zachyceném signálu nějakou neobvyklou událost - anomálii, která např. způsobuje chybnou funkci testovaného zařízení nebo je nějakým jiným způsobem při testování podstatná.
Někdy je tento úkol na osciloskopu řešen nastavením vhodné podmínky spouštění.
Tak lze ale z celého zachyceného průběhu jednoduše získat jen jednu jedinou událost, kterou je ta nacházející se právě v okamžiku spuštění časové základny. Kromě toho, ne vždy jsou v osciloskopech zabudovány požadované možnosti spouštění.
Uvažme nyní jednoduchý případ, kdy měříme na osciloskopu např. šířky pulzů a naší hledanou událostí jsou jen pulzy s určitou šířkou - např. 2 μs ±0,5 μs. Spouštění podmíněné šířkou pulzu by nám našlo pouze jeden hledaný pulz. Zachycený signál ale může obsahovat i tisíce až miliony pulzů, a tedy i mnoho pulzů splňujících naši podmínku.
Ty už ale v zaznamenaném signálu tak jednoduše nenajdeme. V tuto chvíli nám pak nezbude nic jiného, než použít na osciloskopu
funkci zoom, „ručně" procházet zaznamenaný signál a s pomocí kurzorů hledat pulzy požadované šířky. To však může znamenat i hodiny stereotypní práce.
Situace ale nemusí být tak zoufalá, jak se zdá, pokud máme před sebou osciloskop od amerického výrobce high-end osciloskopů
LeCroy řady WaveSurfer, WaveRunner a vyšší. Tyto osciloskopy jsou standardně vybaveny funkcí WaveScan, která je pro vyhledávání neobvyklých událostí v zaznamenaných průbězích přímo určena, přičemž těží z tradiční schopnosti osciloskopů LeCroy velmi rychle zpracovat změřené vzorky signálu.
Práce s touto funkcí je velice jednoduchá a intuitivní - viz obr. 1. Nejdříve zvolíme signál, ve kterém se bude hledání události (anomálie) provádět. Může to být libovolný z kanálů osciloskopu, některá z vnitřních pamětí osciloskopu, nebo to může být dokonce i výstup matematické funkce. Poté určíme, co má osciloskop v daném signálu hledat. Možností je mnoho. Hledanou událostí může být hrana (Edge), nemonotonicita hrany (Non-Monotonic), výpadek úrovně
(Runt) nebo některé z měření (Measurement), jako je např. frekvence, perioda, stří-da, šířka kladné nebo záporné části pulzu, doba náběžné nebo sestupné hrany atd. V případě měření pak ještě zadáme, jaké hodnoty měření hledáme. Osciloskop vzá-pětí najde požadované události, které přímo v signálu červeně vyznačí, a příslušné časy výskytu zapíše pod sebe do přehledné tabulky. V samostatné mřížce je pak možné si navíc detailně i zobrazit ty části signálu, kde se
vyskytuje ona hledaná událost. Tabulka i vyznačení v signálu jsou vzájemně propojeny pro snadné procházení signálem. Při zvolení možnosti Overlay jsou navíc zobrazeny nalezené události přes sebe s využitím perzistence (dosvitu).
Pro případ měření je zde ještě možnost zobrazení histogramu vytvořeného ze změřených hodnot jen těch událostí, které hledáme.Funkce WaveScan může sloužit k nalezení anomálií v jedné akvizici (Searching Mode) nebo k průběžnému hledání při opakovaném spouštění časové základny (Scanning Mode).

Ve druhémpřípadě ještě uživatel definuje, co má osciloskop udělat, pokud v akvizici najde hledanou událost - osciloskop může zastavit opakované
spouštění časové základny, upozornit obsluhu zvukovým signálem, uložit průběh do souboru, poslat impulz na BNC výstup osciloskopu, uložit snímek obrazovky nebo vytvořit zprávu a současně uložit nastavení osciloskopu společně se všemi průběhy do jednoho záznamu pomocí funkce LabNotebook.
Takto jednoduše lze ve změřeném signálu najít to, co hledáme, během okamžiku a nemusíme ztrácet svůj drahocenný čas. Při použití 12bitového osciloskopuLeCroy WaveRunner HRO 6Zi lze navíc využít výhod extrémně přesného rozlišení osciloskopu.

Více podrobnějších informací o osciloskopech LeCroy získáte u výhradního zástupce společnosti Blue Panther s.r.o.

WaveRunner HRO 6 Zi


Obr. 1 Funkce WaveScan na osciloskopu
LeCroy WaveRunner 6Zi - příklad vyhledání všech pulzů s šířkou 2,0 μs ±0,5 μs

WaveScan v osciloskopech LeCroy funkce_wavescan_na_osciloskopu_waverunner.jpg

Obr. 2 Osciloskop LeCroy WaveRunner 6Zi

Pro získání více informací o přístroji LeCroy nás kontaktujte.

Fotografie