Vysokofrekvenční zdroje Fluke 96040A a Fluke 96270A

Vysokofrekvenční zdroje Fluke 96040A a Fluke 96270 pro kalibraci VF zařízení

Jak zvolit  zdroj  signálu  pro  kalibraci  spektrálních  analyzátorů, analyzátorů   modulace?

Potřebujeme   zdroj,   který má přesný útlum, vysokou čistotu  signálu  ve  velkém  rozsahu, výstup 50 a 75 ohmů.

Protože však většina zdrojů signálu není navržena pro kalibraci, nenabízí  potřebnou přesnost a stabilitu úrovně i frekvence tedy vlastnosti, které potřebujeme v pro kalibraci. Musíme proto předtím použít další zařízení ke kvalifikaci charakteristiky tohoto zdroje. Některé novější zdroje signálu zahrnují   speciální   funkce nesouvisející s metrologií a  pro  vlastní kalibraci nepotřebujeme, které ale zaplatíme  zatím  co  vlastnosti,   které  jsou pro  kalibraci  nezbytné, nejsou naopak nedostupné, nebo  alespoň ne v jednom přístroji.

Z tohoto důvodu společnost Fluke Calibration vyvinula referenční zdroje s unikátní kombinací  nastavení  přesnosti  úrovně, dynamického rozsahu a  frekvenčních možností pro kalibraci  širokého  spektra přístroje z oblasti vysokých frekvencí.

Přístroj nesou označení Fluke 96040A a Fluke 96270, a jsou navrženy speciálně pro využití v metrologii, kde kombinace vysoké přesnosti nastavení úrovně, stabilita a vysoký dynamický rozsah jsou nepostradatelné.

Fluke řady 96XXXA mohou zjednodušit kalibraci širokého spektra vf přístrojů, jako jsou spektrální analyzátory, analyzátory modulace, vf měřiče výkonu a převodníky, měřicí přijímače, čítače a mnoho dalších přístrojů.

Kalibrace v oblasti vf často vyžaduje použití zdrojů signálu, z nichž některé již nemusí být ve výrobě. Obvykle potřebujeme tři generátory, měřič výkonu a převodník, abychom pokryli celé frekvenční pásmo dnes   používaných přístrojů s potřebnou  přesností.

Přístroje jsou navrženy tak, aby pokryly největší část vf rozsahu potřebnou pro kalibraci dnešních přístrojů. Fluke 96040A nabízí frekvenční rozsah 10 Hz až 4 GHz, Fluke 96270 pak až 27GHz.

Výstupní signály Fluke 96XXXA jsou extrémně přesné v celém rozsahu frekvencí. Sinusové průběhy vykazují velmi nízkou úroveň harmonických a minimální obsah fázového šumu. To zajišťuje udržení přesnosti úrovně  při kalibraci širokopásmových i úzkopásmových detektorů nebo v případě, že Fluke 96XXX je použit pro srovnávání přístrojů pracujících se špičkovou nebo efektivní hodnotou.

Důležitost nízké úrovně fázového šumu je často přehlížena nebo měření fázového šumu není považováno za podstatné. Je však mnoho testů, kde je nízký fázový šum důležitý.

I v takovýchto, na čistotu signálů náročných testech, může být použit Fluke 96XXXA.

Robustní hlava přístroje s přesným děličem dodává signál přímo do testovaného zařízení tak, aby byly minimalizovány ztráty, šum i odrazové chyby a byla zajištěna kalibrační integrita signálu. Hlava zajišťuje přesnost signálu a imunitu proti šumu v dynamickém rozsahu 154 dB a na nejnižších úrovních  -130  dBm. Integrací nastavování úrovně a útlumu do hlavy je v přístroji odstraněna potřeba samostatného, těžko automatizovaného  útlumového článku. Tento princip je s úspěchem použit v osvědčené konstrukci kalibrátoru osciloskopů Fluke 9500. Toto řešení také eliminuje nutnost použití vnějšího měřiče výkonu a čidla pro charakterizaci výstupu na různých úrovních.

Frekvenční přesnost Fluke 9640A je vyhovující pro většinu aplikací, pokud je však třeba lepší přesnosti, je k dispozici vnější frekvenční referenční vstup na zadním panelu. Na ten lze připojit například rubidiový standard   nebo normál GPS. Fluke 9640A je pak frekvenčně na tento externí standard zavěšen.

Modulační schopnosti  předurčují  Fluke 9640A také pro aplikace, které vyžadují přesnou modulaci, jako je kalibrace analyzátorů modulace. Není třeba dalších generátorů průběhů jako zdrojů nízkých modulačních    frekvencí, Fluke 9640A dodá vše. Přístroj je vybaven též amplitudovou modulací a to až do hloubky 99 %.

Přední panel je vybaven tlačítky s předem definovanými funkcemi, kontextovými soft- tlačítky a jasným, velmi dobře čitelným barevným displejem. Výstupní výkon může být nastaven ve W nebo dBm s efektivní nebo  špičkovou hodnotou napětí.

Přístroj je samozřejmě podporován metrologickým balíkem firmy Fluke MET/CAL pro automatizaci kalibrace.

J.S.

Fotografie