Vybavení kalibrační laboratoře

Vybavení kalibrační laboratoře
 

Kalibrační laboratoř Blue Panther Metrology je vybavena kvalitními kalibračními přístroji, které umožňují poskytovat vysoký standard kalibračních procesů při kalibraci měřidel, měřicí techniky a přístrojů.

Jaké máme vybavení pro kalibraci

Kalibrace a správa metrologie v kalibrační laboratoři Blue Panther Metrology je zajištěna komplexním metrologickým softwarem MET/CAL v 8.1 firmy FLUKE, který splňuje podmínky normy ČSN EN 17025. Díky úzké spolupráci s firmou Fluke jsme vybaveni náležitými kalibračními a justačními procedurami. Tyto procedury jsou upraveny pro legislativní požadavky kladené na kalibrační laboratoře v ČR.

 

Kalibrace elektrických veličin

Kalibrace jsou prováděny prostřednictvím kalibrátoru Fluke 5500A, digitálního multimetru HP 34401A a odporových dekád v rozsahu do 1GΩ. Pro kalibrace teploty a tlaku jsme vybaveni kalibrátorem Fluke 525A, sekundárním standardem Hart 5612B, teplotními píckami Hart 9100S, Hart 9127, a Hart 9009 a tlakovým modulem Fluke P07. Pro kalibrace revizních přístrojů pak kalibrátorem FLUKE 5320A.

                                                                                 

Všechny používané etalony mají zajištěnou trasovatelnost na státní či mezinárodní standardy.

 

 
live chat service provider