Aktuálně O nás Kontakt

Vybavení kalibrační laboratoře Blue Panther s.r.o.

Vybavení kalibrační laboratoře Blue Panther s.r.o.
 

Kalibrační laboratoř Blue Panther Metrology je vybavena kvalitními kalibračními přístroji, které umožňují poskytovat vysoký standard kalibračních procesů při kalibraci měřidel, měřicí techniky a přístrojů.

Jaké máme vybavení pro kalibraci

Kalibrace a správa metrologie v kalibrační laboratoři Blue Panther Metrology je zajištěna komplexním metrologickým softwarem MET/CAL v 8.1 firmy FLUKE, který splňuje podmínky normy ČSN EN 17025. Díky úzké spolupráci s firmou Fluke jsme vybaveni náležitými kalibračními a justačními procedurami. Tyto procedury jsou upraveny pro legislativní požadavky kladené na kalibrační laboratoře v ČR.

 

Kalibrace elektrických veličin

Kalibrace jsou prováděny prostřednictvím kalibrátoru Fluke 5500A, digitálního multimetru HP 34401A a odporových dekád v rozsahu do 1GΩ. Pro kalibrace teploty a tlaku jsme vybaveni kalibrátorem Fluke 525A, sekundárním standardem Hart 5612B, teplotními píckami Hart 9100S, Hart 9127, a Hart 9009 a tlakovým modulem Fluke P07. Pro kalibrace revizních přístrojů pak kalibrátorem FLUKE 5320A.

                                                                                 

Všechny používané etalony mají zajištěnou trasovatelnost na státní či mezinárodní standardy.