Sondy pro detekci ionizujícího záření

Scintilační sondy, Geiger-Mullerovi sondy, GM sondy pro detekci alfa, beta, gama a rentgenového záření od společnosti Vicoreen