Ohlédnutí za odborným školením - Základy termovizního měření 11.9. 2018 v Praze

Termovizní měření se stalo nenahraditelným pomocníkem v průmyslové údržbě i ve stavebnictví. K dosažení relevantních výsledků je však potřeba dodržet celou řadu zásad. Tato pravidla se týkají především podmínek, za kterých je snímek pořizován a způsobu jeho vyhodnocení. Jakým způsobem správně používat termokameru vás naučíme na tomto školení.

Termíny akce

Praha, Blue Panther s.r.o. (11. 9. 2018)

Odborné školení Základy termovizního měření 

Děkujeme za Váš velký zájem o toto školení. Zde je malé ohlédnutí. 

 

Podoba školení:

Seminář kombinuje výklad s diskusí a praktickými příklady. V úvodu srovnává znalosti na určitou úroveň, na ně pak navazuje dalšími vědomostmi a příklady. Součástí kurzu je praktické cvičení s termokamerou a vyhodnocovacím softwarem.

Cíl školení:

Cílem tohoto kurzu je, aby účastník porozuměl teorii a úskalí termografického měření a bezkontaktního měření teploty. Účastník se seznámí s principem termografické kamery, naučí se s ní pracovat a porozumí termografickému snímku.

Po absolvování semináře by měl účastník porozumět teorii a úskalí termografického měření a bezkontaktního měření teploty, měl by se seznámit s principem termografické kamery, naučit se s ní pracovat a porozumět termografickému snímku.Účel školení Základy termovizního měření:

Naučit účastníka pracovat s termografickou kamerou, předat mu základní teoretické informace o principu a pravidlech termografickáho měření.

Výsledek školení:

Účastník bude schopen samostatně pracovat s termokamerou, bude schopen se vyvarovat chyb při pořizování termografických snímků, dokáže zpracovat tyto snímky pomocí softwaru na počítači, dokáže je vyhodnotit a učinit vyplývající závěry.

Ukončení školení:

Školení je ukončeno testem, který je zaměřen na stěžejní body dané problematiky. Účelem testu je zrekapitulovat dané téma, ověřit, zda účastník správně pochopil problematiku a v neposlední řadě pomoci účastníkovi zapamatovat si nejdůležitější informace, které získal.

Získané znalosti:

Účastník se seznámí s teorií bezkontaktního měření teploty a způsoby šíření tepla. Pozná nejdůležitější parametry ovlivňující bezkontaktní měření teploty a termovizní měření, např. emisivita a pod. Dále pochopí princip bezkontaktního teploměru a termokamery, naučí se s ní pracovat, pochopí princip termografického snímku.

 

Školení je určeno pro:

Techniky elektroúdržby, údržby a správy budov, stavební techniky.

 

Místo konání:
Sídlo společnosti Blue Panther s.r.o., Mezi Vodami 29, Praha 4 - 5.patro
Jak k nám autem - z Jižní spojky exit Braník, Modřany
Jak k nám MHD - tramvaj 3, 17, 21 do zastávky Belárie.

Automobil je možné zaparkovat bez problémů v okolí. 

 

Datum konání:

Úterý 11.9. 2018 od 9-15 hodin

Registrace účastníků probíhá od 8:30 hodin. Začínáme v 9:00 hodin. Těšíme se na Vás!

Pro účastníky školení bude připraveno pohoštění. 

 

Přednášející:
Ing. Jaroslav Smetana - ředitel společnosti Blue Panther s.r.o., jediný Platinový technický distributor firmy Fluke pro ČR a SR.

 

 

 

 

Fotografie