Aktuality a novinky O nás Kontakt

Simulace srdečního výdeje pomocí simulátorů pacienta

Měření objemu krve pumpované srdcem je hodnotná diagnostická pomůcka při řízení pacienta procházejícího zásadní kardiovaskulární chirurgií a pro kriticky nemocné pacienty jinde v medicínském centru. Srdeční výdej je indikátor výkonnosti srdce a stavu celého cévního systému.
Ačkoliv jsou k dispozici metody k určení kontinuálního srdečního výdeje, termodiluční technika je široce používaná na operačním sále, na jednotce intenzivní péče a v kardiologické katetrizační laboratoři od svého představení v roce 1970.

Tato metoda vyžaduje zavedení Swan-Ganzova katetru do plicnice. Jak už název naznačuje, technika zahrnuje krátce klesající teplotu krve v plicnici při vstříknutí známého množství fyziologického roztoku do krevního oběhu pravé síně a poté zjištění poklesu teploty, když injektátem naředěná krev proudí teplotním sensorem 10 cm po proudu na konci katetru:

Každá injekce nese v časově-teplotní křivce, kterou oblast reprezentuje srdeční výdej:

Simulace srdečního výdeje pomocí simulátorů pacienta simulator1.jpg

 

Všimněte si, že vertikální osa představuje teplotní změnu, ne aktuální teplotu. Rovnice pro určení srdečního výdeje vyžaduje množství fixních hodnot: hustotu krve, hustotu injektátu, specifickou teplotu krve, specifickou teplotu injektátu, objem injektátu a korekční faktor specifický pro katetr. Rovnice je předprogramovaná do monitoru:

Simulace srdečního výdeje pomocí simulátorů pacienta simulator2.jpg

 

kde K reprezentuje fixní faktor části rovnice a

Simulace srdečního výdeje pomocí simulátorů pacienta simulator3.jpg

 je oblast pod křivkou.

 

Opravy jsou rovněž provedeny pro kompenzaci rozšířené zadní části vytvořené postupným ředěním injektátem. Výrobci poskytují výpočetní konstantu pro každý model katetru plicnice. Záleží na objemu injektátu a teplotě, může kolísat od 0,132 do 0,608. Nakonec jediná proměnná nezbytná pro vstup na monitor je teplota krve (Tb) a injektátu (Ti). Natáčení srdečního výdeje je umění a věda: injekce musí být rychle hotová a v hladké pohybové činnosti za účelem vytvoření téměř ideální časově-teplotní křivky.

Původně byl použit mražený injektát za účelem zajištění velkého rozdílu mezi Ti a Tb, kvůli větší přesnosti. Se zlepšením produktů a techniky je nyní častěji používán injektát pokojové teploty (20°C), pokud je teplota v místnosti neobvykle vysoká.

Simulační procedury pro monitory Philips

Termodiluční metoda je používána s některými z těchto modulů:

 • M1012A, standardní či navolený #C10

 • M3012A rozšíření hemodynamického měřicího serveru, volba #C05

 • M3014A rozšíření kapnografického měřicího serveru, volba #C05

Připojení

 • Připojte kabel Philips M1642A (nebo M1643A) do modulu CO nebo serveru.

 • Připojte 4-pinový konektor krevní teploty z kabelu Philips do 3-pinového na modulu Fluke Biomedical CI-3 (Fluke Biomedical #2392199).

 • Připojte 4-pinový adaptér teploty injektátu (Fluke Biomedical #2199257) mezi kabelem Philips do 4-pinového na CI-3

 • Připojte CI-3 do portu srdečního výdeje v ProSim 8.

Postup

 • Na monitoru Philips otevřete okno nastavení CO.

 • Na některých modelech Philips musíte zadat „Metoda“ a vybrat „Pravé srdce“.

 • Otevřete výpočetní konstantu 0,595.

 • Pokud je to nutné, vyberte velikost katetru 7F.

 • Pokud je to nutné, vyberte objem injektátu 10 cc

 • Na modulu CI-3 upravte nastavení u teploty krve na 24°C na obrazovce Philipsu. (Toto nastavení může být rozhodující.)

 • Na ProSim 8 zmáčkněte Speciální funkce.

 • Přejděte na Srdeční výdej.

 • Přejděte na parametr „Wave“ a vyberte 5,0 l/min.

 • Přejděte na parametrVýchozí teplota a vyberte 37 °C.

 • Přejděte na parametr Teplota injektátu a vyberte 24 °C.

 • Při zprávě „Připraveno pro nové měření“ na monitoru Philips zmáčkněte tlačítko Start na modulu (nebo použijte rozbalovací klávesu Start CO na obrazovce). Ozve se zvuk a zpráva „Aplikujte nyní!“.

 • Ihned zmáčkněte měkkou klávesu Start na ProSim 8.

Časovač na ProSim 8 začne odpočítávat a simulovaný průběh CO se objeví na obrazovce Philipsu. Během 30 sekund Philips vyhodnotí a zobrazí hodnotu CO, která by měla být 5,0 l/min +- 5%.

Až se zpráva „Čekejte na zahájení nového měření“ změní na „Připraveno pro nové měření“, zahajte minimálně 2 nová měření. Pro kontrolu široké škály hodnot doporučuje rovněž spustit určení CO pro nastavení „Wave“ na 2,5 l/min a 10 l/min na ProSim 8.

Simulace postupu pro GE monitory

Termodiluční metoda je používána s některými z těchto GE monitorů:

 • Serie Dash (3000, 4000 a 5000)

 • Modul Carescape Patient Data

Připojení

 • Připojte kabel adaptéru Fluke CO (Fluke Biomedical #4022300) z monitoru do portu srdečního výdeje na ProSim 8.

Postup

 • Na monitoru GE přejděte na nastavení stránky CO.

 • V boxu katetru vyberte Baxter.

 • V boxu Teplota injektátu vyberte In-Line.

 • V boxu Velikost vyberte 7.

 • V boxu Objem injektátu vyberte 10.

 • V boxu Výpočetní konstanta by měl být CC standardně 0,595.

 • Na ProSim 8 zmáčkněte Speciální funkce.

 • Přejdětě na Srdeční výdej.

 • Přejděte na parametr Wave a vyberte 5,0 l/min.

 • Přejděte na parametr Základní teplota a vyberte 37 °C.

 • Přejděte na parametr Teplota injektátu a vyberte 24 °C.

 • Když se na GE monitoru objeví „Inject when ready“, zmáčkněte měkkou klávesu Start na ProSim 8.

Časovač na ProSim 8 začne odpočítávat a simulovaný průběh CO se objeví na obrazovce GE monitoru, stejně jako „Počítačový CO“. Za 30 sekund monitor stanoví a ukáže hodnoty CO, které by měly být 5,0 l/min +- 5%. Objeví se „CO hotovo“.

Když se znovu objeví „Inject when ready“, začněte minimálně další 2 měření. Ke zhodnocení velké škály hodnot doporučujeme rovněž spustit stanovení CO pro nastavení Wave 2,5 l/min a 10 l/min na ProSim 8.

 

 

Fotografie