Ohlédnutí seminář - Kvalita elektrické sítě a její vliv na výrobní zařízení 13. 2. 2018 v Praze

Seminář byl určen nejen pracovníkům údržby, energetikům a pracovníkům vedení, najít cestu ke snížení počtu výpadků výroby, usnadnit údržbu výrobních zařízení i snížit spotřebu elektrické energie.

Termíny akce

Praha (13. 2. 2018) / OBSAZENO

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO - Z DŮVODU NAPLNĚNÉ KAPACITY.

V současné době, kdy se každá společnost snaží optimalizovat a snižovat své provozní náklady, lze dobrou znalostí stavu elektrické sítě i zařízení na ní připojených dosáhnout snížení nákladů spojených s údržbou i odběrem, a současně zvýšit stabilitu technického vybavení a vyloučit tak zbytečné poruchy a přerušení výroby.

Program semináře bude: 

Základní parametry elektrické sítě a jejich význam pro provoz zařízení ve výrobě

 • Napěťové parametry – provozovatel sítě – uživatel sítě – výrobce zařízení
 • Příčiny poruch – náklady spojené s nekvalitou sítě
 • Normy spojené s kvalitou sítě ve výrobním závodě EN 50160, IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7,
 • IEC 61000-4-15

Elektrická energie, výkony, ztráty, účiník

 • Způsoby vyjádření a měření výkonů
 • Vliv zkreslení napětí a proudu na výkon a “účiník”
 • Vliv zkreslení napětí a proudu na energetická zařízení v závodě - kompenzace, transformátor

Nesymetrie napětí a proudu sítě v závodě

 • Vliv na provoz zařízení a způsoby měření a vyhodnocení

Harmonické složky

 • Příčiny vzniku, vliv na provoz zařízení a způsoby měření

Poklesy a překmity napětí

 • Příčiny vzniku, vliv na provoz zařízení a způsoby měření

Přechodné jevy - transienty

 • Příčiny vzniku, vliv na provoz zařízení a způsoby měření

Možnosti centalizovaného monitorování parametrů sítě závodu

 • Proč mít monitoring kvality elektrické sítě v závodě
 • Jaké informace lze získat z monitoringu o vlivu sítě na provoz strojů a zařízení

Využití zaznamenaných dat pro zjištění a lokalizaci problémů strojů

 • Využití informací z monitoring pro předcházení poruchám
 • Kombinace informací z monitoringu a ručního měření sítě na strojích při údržbě

Požadavky na centralizovaný monitoring pro sledování vlivu sítě v závodě na provoz výrobních zařízení

 • Rychlost měření, měřené parametry sítě
 • Možnosti vyhodnocování

Možnosti zlepšení kvality sítě v závodě a jejich přínos

 • Stabilizace napětí. Filtrace harmonických

Seminář je doprovázen praktickými ukázkami měření kvality elektrické sítě.  

Občerstvení je zajištěno. 

Místo konání semináře: 

Blue Panther s.r.o. - Mezi vodami 29, Praha 4 - Modřany, 5.patro , zasedací místnost

od 9: 00 do 14: 00

Přednášející:

Ing. Jaroslav Smetana – specialista na kvalitu elektrické energie - Blue Panther, s.r. o.

 

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.