Rychlé osciloskopy LeCroy

Podle Moorova zákona se zvětší hustota tranzistorů v integrovaných obvodech na dvojnásobek za každých 18 měsíců. Rychlost obvodů pak sleduje tento trend vývoje a zdvojnásobí se každé tři roky. Výsledkem tohoto vývoje je, že výrobci měřicí techniky používají stejnou technologii, která je využívána v testovaných zařízeních.

Autor: Ing. Jaroslav Smetana

Publikováno: časopis Sdělovací technika ročník: 2006 číslo: 8 strana: 2

Verze v PDF: Rychlé osciloskopy LeCroy