Revizní přístroj C.A 6116

Revizní přístroj Chauvin Arnoux C.A 6116 má skutečně co nabídnout a jeho koncept se zcela zásadně liší od předchozích modelů.

Autor: Ing. Pavel Mareš

Publikováno: časopis Elektro ročník: 2010 číslo: 4 strana: 38

Publikováno: časopis ETM ročník: 2010 číslo: 2 strana: 46

Verze v PDF: Nový sdružený revizní přístroj C.A 6116 - časopis Elektro
Verze v PDF: Nový sdružený revizní přístroj C.A 6116 - časopis ETM

 

Revizní přístroj C.A 6116 nabízí kromě standardních testů jako je měření spojitosti, izolace, impedance smyčky a testů proudových chráničů i měření uzemnění třípólovou a selektivní metodou, měření sledu fází, měření výkonu a harmonického zkreslení napětí a proudu až do 50. harmonické. Všechny testy provádí v souladu s normami IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, XP C 16-600, atd., přičemž pro všechny testy lze zvolit odpovídající prahové hodnoty parametrů, které musí testované zařízení splnit. Výsledek testu Vyhověl/Nevyhověl se pak zobrazí na displeji.