Procesní kalibrace a ověřování instrumentace s Fluke 22. 2. 2017

Seminář věnovaný nejlepší praxi v procesní kalibraci jsme uspořádali společně s Fluke.

Termíny akce

Hradec Králové (22. 2. 2017)

Procesní kalibrace a ověřování instrumentace s Fluke

Ve středu 22. 2. 2017 jsme v Podnikatelském centru v Hradci Králové uspořádali očekávaný seminář na téma Procesní kalibrace. Přednášel specialista Fluke Karol Bielecki, do češtiny překládal ředitel Blue Panther, ing. Jaroslav Smetana.

Program semináře:

 1. Úvod do procesní kalibrace a ověřování procesních systémů
 2. Co je kalibrace – přesnost a nastavení
 3. Analogová a digitální smyčka
 4. Jak diagnostikovat problem na proudové smyčce
 5. Možnosti měření, simulace a napájení smyčky při ověřování a kalibraci
 6. Kalibrace tlakových převodníků – absolutní, relativní a rozdílový převodník
 7. Kalibrace teplotních převodníků
 8. Teplotní čidla a jejich kalibrace a ověřování – odporová čidla, termočlánky a termistory
 9. Dokumentační kalibrace – proč
 10. Požadavky na dokumentační kalibrátory
 11. Kalibrační SW pro podporu kalibrací DPC Track2
 12. Kalibrace “chytrých” převodníků
 13. Hart – FielBus – ProfiBus

Během semináře byly předváděny možnosti vybraných procesních kalibrátorů Fluke a účastníci si mohli leccos osahat a vyzkoušet.

 

Fotografie