Aktuality a novinky O nás Kontakt

Proč kalibrovat termokamery?

Vaše termokamera je měřicí zařízení jako každé jiné a z tohoto důvodu musí procházet pravidelnou kalibrací.

 

Vzhledem k tomu, že je termovizní kamera měřicím zařízením, jako každý jiný měřicí přístroj také stárne. Toto stárnutí má vliv na přesnost měření, a to u každého kusu termokamery individuálně (je závislé na prostředí použití přístroje, zacházení s ním, ale také na kvalitě výroby). Stárnutí způsobí to, že zařízení sice bude měřit, ale nikdo nedokáže určit, jak přesné toto měření bude. Z tohoto důvodu je nutné provádět kalibrace v určitém časovém intervalu.

Pokud tedy termokameru používáte na kvantitativní měření (zajímá vás naměřená teplota) a nebo termokameru používáte přímo ve výrobě či při posuzování stavu zařízení, jehož kvalita má vliv na výrobu (stav ložisek, stav elektrických komponent atd.), je dle norem řady ISO 9000 nutná pravidelná kalibrace termokamery. Interval kalibrace se stanovuje v závislosti na závažnosti událostí, které by nastaly, kdyby termokamera měřila špatně.

Je potřeba mít na paměti, že pokud termokamera kalibrací neprojde, tak všechna měření, která byla provedena od minulé kalibrace termokamery, jsou neplatná. Termokamera měřila při těchto měřeních mimo své tolerance (chybně). Výrobci doporučují termokamery rekalibrovat minimálně 1krát za 2 roky.

 

Pokud budete termokamery pravidelně kalibrovat, tak budete mít jistotu, že naměřené výsledky jsou relevantní a opakovatelné. A měření má pak skutečnou vypovídající hodnotu.

 

Více o kalibracích najdete zde

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.