Pozvánka na seminář Kvalita elektřiny a úspory 31.10.2013

Pozvánka na seminář Kvalita elektřiny a úspory 31.10.2013

Termíny akce

Praha (31. 10. - 31. 10. 2013)

V současné době, kdy se každá společnost snaží optimalizovat a snižovat své provozní náklady, lze dobrou znalostí výrobních zařízení i elektrické sítě dosáhnout snížení nákladů spojených s odběrem elektřiny a současně zvýšit stabilitu výroby.

 

Seminář se koná dne 31. října 2013 
od 9:00 do 14:00

v zasedací místnosti společnosti 
Blue Panther s.r.o. (5. patro)
adresa: Mezi vodami 29, 143 00 Praha 4

 

Program:

  • Vlastnosti elektrické sítě (energie),
  • klíčové parametry kvality elektrické energie (EN 50160) - účiník, harmonické složky, napěťové špičky, poklesy a překmity napětí a flicker(blikání),
  • příčiny zhoršení kvality elektrické energie, zdroje zhoršení parametrů sítě, vliv jednotlivých zhoršených parametrů sítě na části výrobních zařízení, vliv na stabilitu výroby a kvalitu výroby - automaty a roboty,
  • svařovací automaty - vliv na zvýšené náklady a spotřebu elektrické energie,
  • monitoring a měření parametrů elektrické sítě a zdroje úspor, centrální a lokální monitoring a jeho přínosy pro snížení spotřeby,
  • monitorovací a měřicí systém Elspec, popis částí systému, datový server PQSCADA, analyzační nástroj Scada Investigator - výhody a nevýhody vlastního/externího monitoringu kvality elektřiny.

Seminář je určen pro pracovníky firem, které přemýšlejí, jak snížit spotřebu elektřiny, a tím i náklady. Dozvíte se tu mnoho potřebných informací souvisejících s přípravou na audit dle ČSN EN ISO 50001:2011 Systémy managementu hospodaření s energií.

 

Cena semináře: 1.980,- Kč bez DPH za osobu.

(celkem 2.396,- Kč, uhraďte prosím na č. ú. 5001246005/2600, v. s. = IČ Vaší společnosti. Po uhrazení Vám bude vystavena faktura.)

 

Máme 20leté zkušenosti v této oblasti a chceme se o ně na tomto semináři s Vámi podělit.

Fotografie