Aktuality a novinky O nás Kontakt

Použití Ansuru s ESA612 a adaptérem 1210

Tato aplikační poznámka vysvětluje, jak nastavit konfiguraci pacienta pomocí adaptéru 1210.
Principem tohoto adaptéru je, že jeho kabely všechny vedou k jednomu vstupu do ESA612 a vypadají jako jediné měřicí vedení v Ansuru.

Úvod

Sestava adaptéru 1210 byla navržena pro zvýšení počtu vedení nebo použití dílů spojení do bezpečnostního analyzéru ESA612 5-14. Adaptér sám váže až deset vedení do jediného kabelu, který je připojen do jednoho ze vstupních konektorů analyzátoru. Čtyři zbývající konektory vstupů mohou být také použity ve spojení s adaptérem.

Příklad 1

Fyzické připojení

Obrázek 1 znázorňuje jedno použití adaptéru. Defibrilátor/monitor v příkoladu má deset EKG kabelů, dvě vedení pacer a dvě defibrilační lopatky, které musí být testovány společně a ve skupině jedné funkce za současného úniku na IEC62353.

Příklad ukazuje, že EKG vede konektory snap a dva adaptéry BJ2ECG jsou předvedeny zapojené do adaptéru. V případě, že by EKG elektrody neměly snap korektory, pak univerzální snap na banánek mohou být použity, aby vytvořily spojení s adaptérem. Společný vodič z adaptéru je zapojen do jacku RA (1. jack) analyzátoru. Použitím čtyř zasunutých testovacích vedení s krokosvorkami se připojí dva defibrilátory do konektorů RL a V1 analyzátoru a dva pacery vedou do LA a do LL konektorů. Použitím výběru, který váže všech pět těchto konektorů analyzátoru dohromady otestuje všech čtrnáct vedení na unikající proud. Pomocí výběru Praktická část skupiny 1,2 a 2 je umožněno testování skupin použitých částí jednotlivých funkcí.

Použití Ansuru s ESA612 a adaptérem 1210 ansur1.jpg

Nastavení Ansuru

Pro výše uvedené nastavení musíme definovat tři skupiny pacientů/modulů pro autosekvence. To se provádí v záložce Nastavení modulu v testovací příručce.

Použití Ansuru s ESA612 a adaptérem 1210 ansur2.jpg

Vedení EKG

První modul definujeme jako jeden kabel pro 12svodové EKG. Kabely EKG se objeví jako jediný kabel připojený ke vstupu RA, protože jsou vázané na adaptér 1210, a jeden kabel z adaptéru 1210 je připojen ke vstupu na RA ESA612.

Lopatky

Druhou skupinou jsou lopatky. Jsou definovány jako normální modul se dvěma vodiči, zahrnující LL a LA vstupy na ESA 612.

Pacer

Poslední modul je určen pro dva kabely pro pacer. Jsou také definovány jako normální modul se dvěma vodiči, zahrnující vedení RL a V1.

Kompletní nastavení modulu konfigurace Ansur by mělo vypadat takto:

Použití Ansuru s ESA612 a adaptérem 1210 ansur3.jpg

Průvodce testem

Šablona autora může popsat nastavení testu v popisu postupu:

Použití Ansuru s ESA612 a adaptérem 1210 ansur4.jpg

Shrnutí

Jak je popsáno v této aplikační poznámce, adaptér 1210 umožňuje uživateli rozšířit počet vodičů nebo použít část připojení k testeru elektrické bezpečnosti ESA612 5-14, pokud je to požadováno. 5 integrovaných vstupních konektorů na analyzátoru umožňuje praktické spojení společného vodiče při zachování mobility analyzéru a jeho snadné přenositelnosti. Adaptér dává uživateli flexibilitu pro testování více než 5 vodičů nebo použitých dílů. Automatizace Ansuru umožňuje automatické testování pro snadné a rychlé ověřování a dokumentaci.