Aktuality a novinky O nás Kontakt

Seminář na téma: Pokročilé funkcionality v současných osciloskopech

Pokročilé funkcionality v současných osciloskopech

Termíny akce

Blue Panther, s.r.o., Mezi Vodami 29, Praha 4 - Modřany (5. 3. 2013)

Dne 5.3. se u nás konal seminář:

Pokročilé funkcionality v současných osciloskopech,

Na tomto semináři jste se mohli naučit nové přístupy a jejich využití vě vývoji automotive, automaticace a průmyslové elektroniky.

Přednášející: Ing.Martin Randus

Seminář se konalo v prostorách naší společnosti, a to 5.3.2013 od 9:00, na adrese Blue Panther s.r.o., Mezi Vodami 29, 143 00 Praha 4. 5. patro, zasedací místnost.

Program semináře:

1.Úvod

2. Architektura osciloskopů 

3. Pokročilé funkce osciloskopů 

4. Režim průměrování a zvýšeného rozlišení
    - rozdíly, aplikace

5. Časová základna
    - režimy časové základny
    - vzorkování v ekvivalentním čase
    - sekvenční režim vzorkování
    - interleaving - prokládání

6. Systém spouštění
    - Spouštěcí podmínky, jejich nastavení a aplikace
    - SMART triggery
    - kaskádní trigger
    - spouštění pro sériové sběrnice

7. Režimy zobrazení
    - mřížky
    - zoom
    - perzistence
    - popisy křivek

8. Automatická měření parametrů
    - definice a nastavení měření
    - statistiky, histogramy
    - hradlování měření
    - sledování časového vývoje parametrů 

9. Matematické funkce
    - druhy funkcí
    - definice a nastavení funkcí
    - grafický matematický editor
    - možnost definice vlastních funkcí

10. Nástroje pro hledání anomálií v signálu

11. Dekodéry sériových sběrnic
    - dekódování sběrnic (I2C, SPI, UART, CAN, ...)
    - spouštění na data, adresu, ...
    - extrakce dat ze sběrnice a pokročilá měření

12. Testování pomocí masky a měřených parametrů
    - definice testovacích podmínek
    - definice akcí

13. Režim FFT spektrálního analyzátoru
    - režimy analyzátoru
    - spektrogramy

14. Dokumentace měření
    - ukládání nastavení osciloskopu
    - ukládání snímků obrazovek
    - ukládání časových průběhů
    - ukládání tabulek
    - nástroje pro dokumentaci a uchování měření

15. Praktické ukázky řešení na osciloskopech
Teledyne LeCroy

16. Závěr

s pozdravem

Blue Panther

Fotografie