Nové ScopeMetery Fluke posouvají laťku ručních osciloskopů

Před dvaceti lety se osciloskopy začaly stěhovat z laboratoře do provozu.

Ruční verze se staly lehčími, robustnějšími a snadněji ovladatelnými i v těžkých pracovních podmínkách.

Ruční verze se staly lehčími, robustnějšími a snadněji ovladatelnými i v těžkých pracovních podmínkách. Výrobce měřicích přístrojů, firma Fluke, rozšířil
tuto revoluci v měření originálním přístrojem nazvaným ScopeMeter, a nastavil tak vysoký standard v ručních osciloskopech. ScopeMetery se tak
staly základem arzenálu přední linie průmyslové údržby.


Vývoj „standardu"
Firma Fluke uvedla na trh první rodinu ScopeMetrů, řadu 90, v roce 1991. Vytvořila tak novou kategorii přístrojů pro měření elektrických parametrů
i jejich průběhů. První verze byly stále velmi svázány s řešeními stolními. Idea vytvořit opravdu odolný přístroj přišla s požadavkem z ropné plošiny v Severním moři. Potřebovali tam osciloskop, který vydrží velmi tvrdé podmínky při práci na místě, protože hodina přerušení práce vrtací soupravy stojí několik tisíc dolarů.
Tak v tehdejší alianci FlukePhillips vznikl první přístroj nazvaný Scopemetr. Přístroj s plochým LCD displejem, bateriovým napájením a odolnou
skříní. Originální Serie 90 byla v roce 1997 rozšířena o řadu pří- strojů Fluke 120 (Fluke 123), nyní již plně v režii vývojářů Fluke, protože divize měřicí techniky firmy Phillips byla tehdy odkoupena firmou Fluke.
Posléze byla rodina Fluke 120 obohacena i o řadu 190, která byla v roce 2001 vybavena barevnými displeji. Nyní Fluke přináší opět revoluční řešení v podobě řady Fluke 190 II. Koncem roku 2010 Fluke posouvá opět laťku výše novými modely ScopeMeteru Fluke řady 190 nové série II v čtyřkanálovém provedení, u kterých, z důvodů dále popsaných, byla vypuštěna funkce samostatného altimetru, která byla známa ze staré dvoukanálové řady Fluke 19X.
V červenci letošního roku pokračuje inovace v řadě Scopemetrů rozšířením nové rodiny čtyřkanálových přístrojů i o přístroje dvoukanálové se
stejnými vlastnostmi.

Nové ScopeMetery Fluke posouvají laťku ručních osciloskopů 190-204_300dpi_95x100mm_d2.jpg

Obr. 1 Scopemeter Fluke 190 Series II

Díky prostoru vzniklému po dvoukanálech došlo k návratu implementace samostatného plně funkčního multimetru se samostatnými zdířkami (obr. 1), ale s lepšími vlastnostmi než u staré řady Fluke 19X. ScopeMetery Fluke 190 II (obr. 2) nyní tedy nabízejí čtyři nebo dva plně plovoucí kanál (obr. 3) pro práci na řízených pohonech, třífázových výkonových systémech, hydraulice, robotických systémech a dalších komplexních průmyslových zařízeních.

fluke_190_seriesII Fluke 190-202

Obr. 2 Čtyřkanálový Scopemeter Fluke 190 Series II     Obr. 3 Dvoukanálový Scopemeter Fluke 190 Series II

Hledání poruch je mnohem jednodušší zobrazením více kanálů současně. Lze tak snadno i ve tvrdých průmyslových podmínkách zobrazovat vstupní signál, výstupní signál i signály zpětnovazebních smyček. Zvýšení počtu kanálů ze dvou na čtyři rozšiřuje terén použití těchto odolných přístrojů.
Nové čtyřkanálové přístroje jsou vybaveny známým a příjemným ovládacím rozhraním z předchozí série Fluke 19X a jsou dodávány s frekvenčními rozsahy 100 MHz a 200 MHz. Jsou prvními ručními osciloskopy se skutečným krytím IP51 pro ochranu proti špíně a stříkající vodě. To znamená, že mohou být spolehlivě používány v hrubém a špinavém prostředí průmyslových podmínek bez nebezpečí poškození. Jsou také prvními ve své třídě, které mají bezpečnostní třídu CAT III, 1000 V aCATIV, 600 V elektrické bezpečnosti a jsou tak skutečnými „silnoproudými" osciloskopy odolnými proti až 8000V přetížení napěťovou špičkou, na rozdíl od mnoha kopií a pokusů o konkurenční řešení, která mají běžné přetížení stolních přístrojů nebo maximálně končí na CAT III 300 V.
Použití takových přístrojů v průmyslové praxi pak vede k nepříjemným zklamáním při zničení takovéto kopie při běžném měření,i kdyžpřístroj „vypadal" velmi podobně jako Fluke. Bezpečnost uživatele je totiž nejvyšším zájmem firmy Fluke vzhledem k tomu, že průmyslové strojní systémy a výkonová elektronika je instalována v částech rozvodné sítě CAT III a IV.


Inovativnířízení napájení
Jak Fluke zdvojnásobil schopnosti Scopemetrů bez významného zvětšení rozměrů, váhy
a spotřeby?
Zatímco rozvoj stolníchosciloskopů pro vývoj a výzkum je
tlačen šíří pásma a velikostí paměti, pro průmyslové ruční osciloskopy je nejdůležitější účinné řízení spotřeby. Je to dáno
tím, že v těsné skříni s krytím IP51nenímožnépoužít ventilátory a mřížky a každá watthodina dodávaná baterií je třeba pro prodloužení pracovního času
přístroje. Fluke obešel toto vý- konové dilema speciálním zákaznickým integrovaným obvodem. Přechod od dvou- k čtyřkanálovému přístroji představoval pro Fluke zajímavou výzvu.
Čtyři kanály vyžadují čtyři AD převodníky a ty mají vyšší spotřebu než dva v předchozí verzi. Vzhledem k zadání, kdy byl dán požadavek na krytí IP51 pro zajištění použití v průmyslovém prostředí, byl postaven limit spotřeby 7 W! Bylo třeba tedy mnohem více integrovat na jeden čip s nízkou spotřebou a vyvinout pro řady Fluke 190 II úplně nový zákaznický obvod.


Proč izolované vstupy?
Průmyslové osciloskopy používané pro měření vyššího napětí vyžadují plně navzájem plovoucí a izolované kanály s ochranou přetížení v CAT III nebo CAT IV. Takové řešení chrání jednak uživatele, testované zařízení, jednak vlastní osciloskop. Na rozdíl od Scopemetrů Fluke 190 II, stolní osciloskopy mají země vstupů spojeny se společnou zemí. To může být potenciálně nebezpečné v situacích, kdy měříme na kombinaci vysokého a malého napětí, tedy na výkonové části a současně na řídicí elektronice. Je také důležité izolovat kanály z důvodu přesného měření plovoucích napětí v mnoha průmyslových aplikacích. Scopemetry používají kombinace optické a galvanické izolace. To zajišťuje plně plovoucí vstupy a chrání uživatele bez nutnosti dalších diferenciálních sond (obr. 4).

Fluke_190_sondy fluke_190_seriesII_USB

Obr. 4 Izolované kanály Scopemeteru     Obr. 5 USB rozhraní Scopemeteru


Ovládacírozhraní inspirované uživateli
Typickými uživateli ScopeMeteru nejsou typičtí uživatelé stolních osciloskopů, takže funkce jako automatické spouštění okamžitěpopřiložení měřicí sondy jsou jimi velice ceněny. Uživatelské rozhraní pů- vodní verze ScopeMeterů řady 19X si vynutili uživatelé, takže Fluke 190 Serie II zachovává
důvěrně známé a příjemné rozložení ovládání i zobrazení, ale současně byla přidána užitečná vylepšení, jako podsvícená ovládací tlačítka a větší jasnější
barevný displej, nebo malá, ale cenná vylepšení, jako je šroub pro připevnění přístroje na stativ pro snazší práci při měření vprovozuči bezpečnostníprvek
používaný u většiny přenosných přístrojů - zámek Kensington používaný notebooky - pro zabezpečení ScopeMeteru proti
krádeži při déletrvajícím měření. Velmi důležitým vylepšením jsou samostatná dvířka pro výměnu baterie. U starší řady
Fluke 190 bylo toto opomenuto. U nové řady si tuto úpravu vyžádali zákazníci apřinášípohodlí výměny akumulátoru bez
nutnosti servisního zásahu. Vedle některých rafinovaných vylepšení v hardware byl i softwareupravenna mírupotřebám servisu a údržby v průmyslu.
Jako příklad uvedeme možnost znovu přehrání až 100 obrazovek zachyceného měření, což umožní uživateli jít zpět v čase a prohlížet přechodové jevy nebo snadněji nalézt přehlédnuté anomálie v signálu. Favorité firmy Fluke, jako je funkce Connect&View pro okamžité zesynchronizování signálu, ScopeRecord pro analýzu přes předpokládané periody a TrendPlot pro vykreslování dat, jsou přirozeně i v nové řadě.Byl však vylepšen způsob připojení Scopemetru k PC.
Pro komunikaci je v nové řadě Fluke 190 II použito rozhraní USB. Umožní to mnohem rychlejší přenos dat do PC i nastavování přístroje, ale také přetažení průběhů, kopií obrazovek i nastavení přístroje pomocí programu FlukeView. Rozhraní USB jsou dvě, jedno pro komunikaci s PC a druhé pro zasunutí flash paměti. Tato rozhraní jsou také izolována stejně jako vstupy osciloskopu (obr. 5).
Srovnají-li setytoadalšívlastnosti nové řady ScopeMeterů Fluke s potřebami uživatelů a s tím, co je v této oblasti na trhu, lze konstatovat, že Fluke
posunul průmyslové osciloskopy o značný kus dále a podařilo se mu novou řadou Fluke 190 II překročit vlastní stín stále vynikající řady Fluke 190. Další
podrobnosti o Fluke 190 II, případně předvedení přístroje, žádejte u zástupce firmy Fluke Industrial - společnosti Blue Panther instruments
(www.blue-panther.cz).

Celý článek si můžete přečíst zde.

Publikováno: časopis Sdělovací technika ročník: 2011 číslo: 10