Jak na mikrovýpadky: Ušetřete náklady zvýšením kvality elektrické sítě

Mikrovýpadky jsou krátkodobá zakolísání elektrické sítě, která mohou v horším případě způsobit přerušení výroby nebo i poškození stroje.
Jak jim předejít?

Jak na mikrovýpadky: Ušetřete náklady zvýšením kvality elektrické sítě mikrovypadky_-_banner_v3-1.jpg

 

Stabilní elektřina je základ

Jednou ze základních vstupních surovin každého moderního výrobního procesu je elektrická energie. Ve většině případů je elektřina dodávána z veřejné distribuční sítě, která je spravována několika organizacemi. Ty mají za úkol spolehlivě a bezpečně dodávat elektřinu do odběrného místa. Distribuční společnost je zodpovědná za kvalitu dodávky, která musí odpovídat evropským i českým normám.

Příčiny problémů na síti

Ze zkušenosti víme, že pouze 5–15 % z hlášených problémů má původ v nadřazené síti; zbylých 80–95 % problémů vzniká na straně zákazníka provozem strojů a přístrojů. Zákazník samozřejmě předpokládá, že každý jeho stroj je navržen a certifikován podle příslušných norem a neměl by tudíž působit na síti žádné problémy. To standardně platí, pokud stroj v daném úseku sítě pracuje sám. Různé kombinace strojů zapojených na společné části sítě napájené příslušným transformátorem často zapříčiňují mikrovýpadky a jiné problémy, kvůli nimž dochází k nespolehlivosti celého provozu.

Mikrovýpadky mohou způsobit problémy v provozu

Některé stroje mají velký špičkový odběr, čímž způsobují výrazné a rychlé poklesy napětí pro ostatní zapojené stroje. Může také docházet ke kombinacím situací: V jedné chvíli náhodně dojde k poklesu z nadřazené sítě v rámci normy (+- 10 %) a současně přijde pokles na sekundární síti způsobený rozběhem nějakého přístroje. Ani jeden z poklesů by sám o sobě nebyl nebezpečný, ale jejich kombinace může způsobit výpadek některé části technologie. Kvůli mikrovýpadku tak může dojít k přerušení výroby nebo i k poškození některého zařízení.

Jak problémům předejít?

Nejdůležitější je nečekat, až se něco pokazí. Stav sítě nechte pravidelně prověřit a optimalizovat profesionály. V tomto případě se vyplatí investovat do kvality, protože analýzy sítě poskytované zdarma (převážně samotnými distributory) jsou zpravidla velmi nedostačující; neodhalení problémů může způsobit potíže, jejichž řešení bude velmi drahé a ve výsledku mnohonásobně převýší náklady na profesionální audit elektřiny.

Audit elektrické energie

Při auditu elektrické energie nejprve provedeme záznam napětí a proudů na sekundární straně transformátoru. Z výsledků analýzy získaných dat následně dokážeme vyhodnotit stav kvality elektřiny a určit, kde mají problematické jevy původ. Na základě těchto závěrů doporučíme nápravu, která bude řešit konkrétní zjištěné problémy, často se jedná právě o mikrovýpadky.

Pokud bychom zjistili, že na straně zákazníka žádné problémy nejsou, písemný výstup z auditu třetí strany poskytne zákazníkovi důkaz, který může využít při jednání s dodavatelem elektrické energie.

Nechcete riskovat? Objednejte si audit elektrické energie pomocí kontaktního formuláře níže.

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha