MET/CAL Calibration Management Software: kompletní řešení pro automatizaci kalibrace

MET / CAL Calibration Management Software od společnosti Fluke je kompletní řešení pro automatizaci a správu kalibrační laboratoře a je výsledkem více jak 40letého vývoje a širokého nasazení kalibračního programu MET / CAL společnosti Fluke, renomovaného výrobce kalibračních zařízení.

MET / CAL Calibration Management Software od společnosti Fluke je kompletní řešení pro automatizaci a správu kalibrační laboratoře.

 • Je výsledkem více jak 40letého vývoje a širokého nasazení kalibračního programu MET / CAL společnosti Fluke, renomovaného výrobce kalibračních zařízení.
 • Dnešní kalibrační laboratoře čelí mnoha výzvám: rostoucí počet kalibrací, komplexnější kalibrované přístroje, méně techniků i rostoucí seznam standardů kvality. Především pak neustálý tlak na snižování nákladů.
 • Kalibrační software Fluke pomáhá těmto výzvám čelit tím, že kalibruje efektivněji a konzistentněji a spravuje pracovní zátěž kalibrační laboratoře.
 • Kalibrační software Fluke sestává dvou modulů, a to z programu MET / CAL®, který je de facto průmyslovým standardem v automatizaci kalibrace a programu MET / TEAM®, který slouží k řízení toku přístrojů a práce kalibrační laboratoře a pro asset management.

Sada softwaru MET / CAL a MET / TEAM dodávaná pod označením MET/CAL Calibration Management Software poskytuje všechny nástroje, které jsou třeba k provádění automatických, polo-automatických i ručních kalibrací na všech druzích testovacích a měřicích přístrojů a zařízení, včetně stejnosměrných, nízkofrekvenčních, radiofrekvenčních i mikrovlnných přístrojů. Umožní rychle a snadno vytvářet, upravovat, testovat a dokumentovat kalibrační postupy. Nakonfigurovat a protokolovat široký rozsah parametrů nejistoty měření včetně ověření dat pro audit a podporu další analýzy. Je možné sledovat informace o kalibrovaných přístrojích, včetně historie a stavu trasovatelnosti, uživatelů, zákazníků i umístění kalibrovaných přístrojů. Lze analyzovat a vykazovat informace o přístrojích; vytvářet přizpůsobené tištěné certifikáty a zprávy. Sytém lze snadno datově napojit na další podnikové systémy. Data o majetku a kalibraci lze do systému snadno i importovat.

 

MET / CAL® - komplexní řízení kalibrací​

 • Modul MET / CAL® obsahuje editor kalibračních procedur MET / CAL® a Runtime MET / CAL® pro automatické řízení kalibrací a automatizovaných etalonů (kalibrátorů). 
 • MET / CAL® takto zvyšuje produktivitu pracovního toku až o 80 % ve srovnání s manuálním přístupem, který je samozřejmě také podporován pro etalony bez automatizace. Zkrátí se tak čas kalibrace například spektrálního analyzátoru z 11 hodin na 1 nebo 2 hodiny.
 • Lze tak provádět řízené, ověřené a konzistentní kalibrace s využitím předem vytvořených a simulací ověřených kalibračních postupů, nebo využít komplexní knihovnu tisíců automatizačních procedur vytvořených komunitou tisíců uživatelů software MET / Cal po celém světě a ověřených výrobcem. 
 • Použití MET / CAL® eliminujte chyby i riziko lidských chyb, ke kterým může dojít, pokud technik upraví výstupy nebo zaznamenává data ručně.
 • Automatická kalibrace, která podporuje váš způsob fungování laboratoře.
 • Software MET / CAL je strukturován tokem přístrojů kalibračním procesem a řeší širokou škálu testů a potřeb při kalibraci měřicích přístrojů, od jednoduchých až po velmi komplexní.
 • Je založen na tradičním kalibračním modelu jako jeho rámci – porovnává přístroj se standardem známé nejistoty.

Přidání nové položky do databáze

Jakmile nástroje přijdou do laboratoře ke kalibraci, přidají se do databáze. Technik zadá základní informace o přístroji do formuláře, výběrem z rozevíracích nabídek pro ověření zajistí konzistentní a přesné zadání.
Automatická kalibrace pomocí softwaru MET / CAL je, jak již bylo naznačeno rychlá, opakovatelná a výkonná. Na první pohled je pro většinu lidí MET / CAL přínosný svým dramatickým zvýšením produktivity. Zajištění konzistence je však jeho další významnou výhodou. Samo-dokumentované postupy zajistí, aby všichni operátoři dokončili všechny testy a shromáždili příslušná testovací data stejným způsobem pokaždé, když je postup proveden. I běžní operátoři jsou vedeni grafickým průvodcem, a tak provádějí i ty nejsložitější kalibrace správně a přesně.

Zachycení kompletních výsledků kalibrace

Software MET / CAL zachycuje výsledky kalibrace včetně údajů o trasovatelnosti a podmínkách prostředí. Po dokončení kalibrace uloží MET / CAL informace do databáze, aby bylo možné je zkontrolovat na obrazovce nebo vytisknout. Kompletní záznamy výsledků pomohou identifikovat podmínky mimo toleranci a splnění požadavků na záznamy podle normy ISO 17025.

Ukládání výsledků a stav aktualizací

Software MET / CAL ukládá všechny parametry všech testů v neformátovaných „hrubých hodnotách“, tak aby bylo snadné vytváření zpráv a dalších analýz. Protože každý test je plně zdokumentován pro každý spuštěný postup, a všechny informace o etalonu, návaznosti atd. uloženy do databáze, je kdykoliv k dispozici kompletní dokumentace stavu kalibrace, historie, přiměřenosti a trasovatelnosti pro všechny provedené testy a měření na daném přístroji.

Tisk kalibračních protokolů

Software MET / CAL obsahuje řadu formátů zpráv, které lze zobrazit na obrazovce a poté vytisknout. Na konci každé kalibrace se technik může rozhodnout vytisknout výsledky kalibračních testů nebo kalibrační list (certifikát o kalibraci). Všechny jsou připravovány pomocí programu Crystal Reports, takže je lze upravit podle potřeb uživatele nebo použít jako šablony pro vytváření vlastních zpráv.

Modul Runtime MET / CAL byl přepracován s využitím moderního a intuitivního designu. Seznam pro výběr kalibrovaných přístrojů je identický se seznamem v MET / TEAM, díky čemuž je mnohem jednodušší vybrat daný přístroj, který bude kalibrován. Pro maximální flexibilitu je možné hledat podle čísla modelu, výrobního čísla a mnoho dalších parametrů. Postupy jsou k dispozici prostřednictvím rozevírací nabídky, kterou lze zabezpečit, takže postup mohou vybrat pouze oprávnění uživatelé.  V průběhu kalibrace je vidět, jak postupuje každý krok kalibrace i stav úspěšnosti / neúspěchu každého kroku testu a další užitečné informace.

Pomocí editoru procedur můžete psát a upravovat své vlastní kalibrační postupy

Intuitivní a flexibilní uživatelské rozhraní editoru MET / CAL vyvinuté nástrojem Microsoft Visual Studio z něj činí výkonný vývojový nástroj. Funkce jako jsou data výsledků testů a možnosti konfigurace, jsou propojeny s modulem Runtime. Editor je vybaven online systém nápovědy, který p Editor procedur také zahrnuje možnost organizovat soubory procedur. Můžete je uspořádat logicky pomocí struktury projektu / řešení, která nejlépe vyhovuje vaší laboratoři podle obchodních nebo provozních pravidel. Výkonný jazyk procedur softwaru MET / CAL používá kalibračně orientovaný přístup stavebních bloků. 

Vyhodnocuje nejistotu měření

Software MET / CAL umožňuje stanovit minimální poměry nejistoty testu (TUR), aby bylo zajištěno, že testy prováděné kalibrátorem jsou dostatečně přesné pro kalibrovaný přístroj. MET / CAL obsahuje podporu pro band banding, což dává metrologům možnost přizpůsobit algoritmus tak, aby zpřísnil limity průchodu spojené se specifikacemi kalibrovaného zařízení.

Zkušební běh procedury

Procedury lze spouštět v režimu ladění přímo v editoru procedur, aby bylo možné snadno vysledovat případné chyby. MET / CAL dokonce sleduje poměry nejistoty testů, specifikace a schopnosti kalibrovaného přístroje a informace o trasovatelnosti, aby zajistil, že postupy splňují požadované standardy kvality pro přiměřenost a platnost.

Při vývoji nových kalibrační procedury může být požadavek na možnost ji později upravit, nebo naopak ji zamknout, aby ji nebylo možné změnit ostatními. Software MET / CAL umožňuje kompilaci procedury do spustitelného souboru, takže ji později nelze upravovat, pokud není zpřístupněn zdrojový soubor. Kompilací lze tak chránit akreditované postupy před změnami v průběhu času mezi kalibracemi, omezit přístup v závislosti na úrovních přístupu uživatelů do systému a zajistit tak kontrolu mezi verzemi.

 

MET / TEAM® - nejkomplexnější řešení pro správu kalibrovaných zařízení

Modul MET / TEAM je založen na webovém prohlížeči a společně s MET / CAL pracuje nad databází Microsoft SQL Server 2010 a vyšší, který poskytuje spolehlivou správu dat a výkon. Ať už je uživatelem velká laboratoř s více propojenými stanicemi nebo malá laboratoř s jediným počítačem, tak mát možnost škálovat podle svých potřeb.

 • Plně vybavený pro sledování a správu kalibrovaných přístrojů i etalonů.
 • Je plně integrovaný s funkcemi kalibračního software Fluke MET / CAL®.
 • Obsahuje funkce pro vytváření, úpravy a ukládání kalibračních listů o ruční kalibraci.
 • Využívá populární databázové servery Microsoft® SQL pro spolehlivé, cenově dostupné a chráněné ukládání dat a kalibračních procedur.
 • Zajišťuje správu pracovního toku.
 • Umožňuje přizpůsobení databázových polí a štítků.
 • Nabízí klávesové zkratky (rychlé odkazy) pro snadnou navigaci.
 • Podporuje řízení procesů kvality na podporu akreditace.
 • Lze vytvářet vlastní formuláře kalibračních listů a reportů programem Crystal Reports Professional.
 • Používat automatická e-mailová upozornění a svolávání přístrojů do kalibrace.
 • Jako rozšíření je možné používat Mobilní modul pro kalibraci na místě a Zákaznický webový portál umožňující přístup odkudkoli a pouze pro čtení pro vzdálené zákazníky.
 • Obchodní modul pro nabídky, fakturaci a smluvní ceny.

Několik úrovní zabezpečení umožňují řídit přístup k datům na základě samostatných uživatelů, uživatelských skupin nebo jejich kombinací. Jednotliví uživatelé tak vidí pouze informace, které jsou v jejich bezpečnostní úrovni.  

Software MET / TEAM vám poskytuje téměř neomezené možnosti přizpůsobení. 

Můžete si přidat až 800 informačních polí, změnit pole štítků i typy polí záznamů, které vyhovují vašemu obchodnímu modelu. Pole mohou být povolena, deaktivována nebo zneviditelněna. Můžete dokonce prosazovat obchodní pravidla vytvořením „datových kontrol“ pro tlačítka a pole, takže často používané termíny a jména budou hláskovány pokaždé stejným způsobem a povinná pole budou vždy vyplněna.

Snadné vytváření kalibračních protokolů

Software MET / TEAM využívá populární nástroj pro vytváření reportů z databází Crystal Reports® Profesional. Dodávka zahrnuje sadu výchozích šablon zpráv, které lze použít „tak, jak jsou“ nebo je upravit podle potřeby. Crystal Reports umožňuje snadno začlenit grafické prvky, jako např. loga čí značky a prohlížet si zprávy online nebo je vytisknout.

MET / Team pomáhá s dodržováním standardů kvality

Software MET / TEAM podporuje trasovatelnost a požadavky na vedení záznamů o kvalitě a akreditační standardy, včetně ISO 17025, ISO 9000. Podporuje také elektronické podpisy a systém, který sleduje podrobné transakce týkající se jakékoli položky v záznamu. Zaznamenává a protokoluje všechny změny a udržuje je v historii pro audit. Je tak dokumentován proces kvality pro kritéria použitá při rozhodování. Tyto funkce podporují dodržování kritérií mnoha kvalitativních a regulačních norem.

 

Software MET / TEAM ™ funguje stejně jako vy

Software MET / TEAM sleduje tok přístrojové techniky do společnosti a přes kalibrační laboratoř a oddělení řízení kvality.

Nastavení a správa dat

Nastavení dat je díky flexibilitě hračka.

Rozhraní MET / TEAM lze nastavit podle vaší volby z osmi jazyků nebo si většinu popisů přejmenovat ve vlastním jazyce. Můžete nastavit kontakty jako jednotlivce a přidružit je k zařízením; vytvořit subjekty podléhající událostem nebo generická zařízení Kategorie; sledovat informace na základě typu přístrojů, výrobních čísel, čísel zakázek a mnohem více. Každá obrazovka je snadno čitelná a vysoce přizpůsobitelná; tlačítko Rychlý odkaz umožňuje vstupovat hlouběji do údajů, pokud si přejete.

Pokud je používán také pro organizaci oprav MET / TEAM umožňuje udržovat kompletní databáze náhradních dílů pro organizaci oprav a přidat spotřebu dílů na pracovní příkazy, snadnou správu inventáře dílů.

Správa pracovního toku

MET / TEAM podporuje správu pracovních toků a umožňuje snadno spravovat běžně prováděné úkoly, jako například:

 • Přijmout přístroj nebo skupinu přístrojů do záznamu: přístroj přijmout prostřednictvím online „Najít“ nebo čárového kódu, a tisk potvrzení pro zákazníky.
 • Konfigurovat typy služeb, stav, priority, požadovat data a další rozšířená data.
 • Upravit pracovní příkaz: přiřadit techniky, naplánovat datum splatnosti a další data údržby, vybrat postup, nastavit kalibrační intervaly.
 • Provést kalibrace: v MET / CAL nebo v jiném kalibračním automatizačním software jako například Fluke KOMPAS pro kalibraci tlaku. 

MET / TEAM také podporuje ruční provádění kalibrace bez využití automatizace

Lze evidovat předměty, zadávat data naměřená data, počítat nejistoty s využitím zajedených etalonů i ruční metodou, například u kalibrace mechanických a podobně.  

Správa zařízení, zákazníků, a dodavatelů

S MET / TEAM máte téměř neomezenou flexibilitu vytvářet záznamy pro osoby a místa, a spravovat vztahy mezi nimi. Pokud má organizace více laboratoří a oddělení, nebo více míst, v MET / TEAM je možné nastavit a spravovat širokou škálu rozmanitých typů zařízení podle místa, laboratoře, oddělení nebo jakéhokoliv jiného kritéria a navázat vztahy mezi nimi. Lze také vytvářet a udržovat podrobné informace o lidech, včetně vašich zákazníků, vašeho kalibračního týmu a dodavatelů s podporou GDPR.

MET / TEAM lze rozšířit o další tři moduly:

1/ Mobilní aplikace
Tento modul umožňuje používat MET / TEAM a Software MET / CAL mimo laboratoř v terénu pro kalibraci na místě. Na místě jsou k dispozici konkrétní údaje o zákaznících, které jsou potřeba, všechny relevantní informace včetně kalibračních postupů.  Kalibrace je provedena na místě přes web. Po návratu lze importovat vše do hlavní databáze. Mobilní modul má stejné rozhraní jako MET / TEAM a umožňuje snadnou a spolehlivou synchronizaci dat.

2/ Zákaznický webový portál
Pokud laboratoř často přijímá hovory od zákazníků, kteří chtějí znát stav jejich kalibrace nebo, pak je tu modul Webový portál. Ten umožňuje poskytnout přístup pouze pro čtení ke všem nebo k části databáze laboratoře, aby si zákazníci mohli prohlédnout jejich informace online kdykoli. Zákazníci mohou zkontrolovat stav jejich zakázek, zobrazit informace o přístrojích, tisknout reporty, přistupovat k jejich kalibračním protokolům a mnoho dalšího. Tento portál může být výhodný i interní potřebu velkých organizací pro zpřístupnění dat pro různá oddělení.

3/ Obchodní modul
Tento modul umožňuje generovat vlastní nabídky pro kalibrace, vytvářet faktury a odesílat faktury zákazníkům. Lze vytvářet smluvní ceny, slevy nebo příplatky s definovanými daty platnosti.
Jak již bylo řečeno Modul MET / TEAM je integrován s kalibračním modulem MET /CAL. Na MET / TEAM lze však napojit i další kalibrační programy od společnosti Fluke, které jsou k dispozici pro široký rozsah parametrů kalibrace.
Především je to program COMPASS® for Pressure, což je univerzální platforma pro automatizovanou kalibraci tlakových zařízeních, nebo rozšíření COMPASS® for flow pro kalibraci zařízení měřicích průtok. Dalším modulem je software MET / TEMP II, který umožňuje snadno automatizovat kalibraci široké škály teplotních senzorů, testování dávky senzorů, výpočet koeficientů charakterizace a tisk kalibračních zpráv. Všechny tyto moduly jsou integrovány s programem MET / TEAM, který lze dodat i samostatně.

Kalibrační software MET/CAL Calibration Management Software, díky své koncepci vyhoví jak velké kalibrační laboratoři s mnoha pracovišti a širokou škálou kalibrovaných veličit, kde je instalován na samostatném serveru s připojenými mnoha stanicemi, tak i malé laboratoři s jedním PC, kde běží jak serverová část, tak i vlastní kalibrační program. Je plně kompatibilní s Microsoft Windows 10 a Microsoft SQL databází. Pro další informace a případnou demonstraci se obraťte na výhradního zástupce firmy Fluke Calibration, společnost Blue Panther s.r.o. (www.blue-panther.cz).

V případě dalších dotazů k tomuto kalibračního software nás neváhejte kontaktovat formulářem níže.

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice