Měřením k úsporám energie

Měřením k úsporám energie

Termíny akce

Praha 4 (25. 05. - 25. 05. 2010)

25. 05. 2010 jsme pořádali seminář „Měřením k úsporám energie“. Seminář je určen jak pro vlastní pracovníky firem, které chtějí snížit své vlastní náklady v oblasti energetiky, tak i pro pracovníky firem, které chtějí nabídnout měření kvality el. energie jako novou službu pro své zákazníky.

V současné době, kdy se každá společnost snaží optimalizovat a snižovat své provozní náklady, lze dobrouznalostí stavu elektrické sítě i zařízení na ní připojených dosáhnoutsnížení nákladů spojených s odběrem a současně zvýšit stabilitu technického vybavení a vyloučit tak zbytečné poruchy a přerušení výroby, a tím přispět kúspoře nákladů. Máme téměř 20 leté zkušenosti v této oblasti a o některé se chceme s Vámi podělit.

Seminář se koná přímo v prostorách společnosti, a to 25. 05. 2010 od 9:00

Blue Panther Instruments, Mezi Vodami 29, 143 00 Praha 4.

5. patro, zasedací místnost


Nosná témata semináře:

Kvalita elektrické sítě (energie) - určeno pro: energetiky, vedeni společnosti, údržbu

  • klíčové parametry kvality elektrické energie (EN 50160)

  • příčiny zhoršení kvality elektrické energie., zdroje rušení 

  • vliv na stabilitu společnosti, důležitá výrobní zařízení a zvýšené náklady za el. energii

  • měření pro potřeby údržby

  • možnosti úspor

Klimatizace z hlediska spotřeby energie - určeno pro: energetiky, vedeni společnosti

  • možné příčiny zvyšující spotřebu

  • výhody nevýhody vlastního / externího měření kvality

  • měření na elektrické části/měření na vzduchové části

Ukážeme Vám, jak je možné využít nástroje prediktivní údržby a ušetřit - určeno pro: údržbu a energetiky

  • využití termovizní kamery a analyzátoru kvality sítě v prediktivní údržbě a předvedení rozsahu znalostí, které je možné získat v rámci školení společnosti Blue Panther Instruments

  • předvedení novinky testeru vibrací Fluke 810 a možností jeho využití v rámci prediktivní údržby

Přednášející:

Ing. Jaroslav Smetana– ředitel společnosti Blue Panther zástupce firem Fluke, Chauvin Arnoux, Elspec

Ing. Pavel Mareš -technický konzultant společnosti Blue Panther v oblasti kvality elektrické energie

Protože je seminář určen kvalifikovaným odborně-technickým pracovníkům, mezi které patříte, je možné ho zahrnout mezi školení v rámci zvyšování kvalifikace.