Měření kvality elelektrické energie pro potřeby prediktivní údržby

Pojem prediktivní údržby se stal již běžně rozšířeným. Mnoho závodů již najelo na
tuto koncepci údržby, mnoho o zavedení prediktivní údržby v rámci úspor ve
svých výrobních provozech teprve uvažuje. V každém případě lze pozorovat nové trendy, které se promítají do řízení údržby ve výrobních podnicích
vyspělého světa. Prediktivní údržba je prováděna na základě výsledků
naměřených pomocí nástrojů, které používá. Je to především termovizní měření,
měření kvality elektrické energie, měření izolačních stavů, diagnostika
vibrací a další.

Autor: Ing. Jaroslav Smetana

Publikováno: časopis Sdělovací technika ročník: 2009 číslo: 8 strana: 2

Verze v PDF: Měření kvality elelektrické energie pro potřeby prediktivní údržby