Měřením k úsporám energie

Pozvánka na seminář Měřením k úsporám energie 10.4.2014

Termíny akce

Praha (10. 4. 2014)

Hledáte zdroje úspor a kladete si otázky:

 • Kde jsou ve Vašem výrobním zařízení úspory?

 • Jak je odhalit - jak je změřit, jak vyhodnotit a jak provést nápravu?

 • Na jaké parametry se při tom soustředit?

 • Jaká zařízení pro to použít?

 • Co je třeba vědět o vaší technologii, aby energetický audit byl smysluplný a přínosný?

  Pokud jste si na některou z těchto otázek odpověděli kladně, je tento seminář určen právě pro Vás. 

  V současné době, kdy se každá společnost snaží optimalizovat a snižovat své provozní náklady, lze dobrou znalostí výrobních zařízení i elektrické sítě dosáhnout snížení nákladů spojených s odběrem elektřiny a současně zvýšit stabilitu výroby.

Seminář je určen pro pracovníky firem, které přemýšlejí, jak snížit spotřebu elektřiny a tím i náklady.

Koná se v prostorách naší společnosti 10.4.2014 od 9:00 do 14:00 h, na adrese Blue Panther s.r.o., Mezi Vodami 29, 143 00 Praha 4 (5. patro, zasedací místnost).

 

Přednášející: 

Ing. Eric Van Riet, specialista na kvalitu elektrické energie a termografie (Fluke) 

Ing. Jaroslav Smetana, ředitel společnosti (Blue Panther s.r.o.)

Vložné semináře je 1980 Kč + DPH (celkem 2396 Kč)

Uhraďte prosím na číslo účtu 5001246005/2600

Program semináře:

Principy měření energie

 

  Co je energie? Proč je měření energie důležité?

 • Jak se projevuje plýtvání energií?
 • Kolik můžete ušetřit?
 • Největší možnosti úspor
 • Identifikace ztrát z účtu za elektřinu
 • Jak přístroje měří spotřebu energie

  Co je elektrická energie? Co je elektrický výkon?

 • Proč energetické záznamy?
 • Identifikace možností úspor energie
 • Měření k určení elektrických ztrát
 • Co je účiník?
 • Analyzátor kvality elektrické energie Fluke 435
 • Co jsou harmonické?
 • Co je nevyvážení napětí?
 • Kde dochází k ostatním ztrátám?
 • Kalkulačka energetických ztrát Fluke

    Odpadní teplo u elektrických systémů

 • Začínáme s termálním skenem
 • Termokamery Fluke

Subsystémy výrobního procesu (mechanické zatížení, stlačený vzduch a pára)

 

  Elektro-mechanické zatížení a elektro-mechanické měření

 • Tepelná měření
 • Elektro-mechanické náklady na elektrickou energii
 • Kalkulace elektro-mechanických ztrát
 • Elektro-mechanický ztráty
 • Ztráty tepelné versus vibrační
 • Detekce ztrát s vibračním testováním

    Stlačený vzduch

 • Komprese vzduchu: ztrátové body
 • Neefektivnost stlačeného vzduchu
 • Měření stlačeného vzduchu
 • Kvantifikace ztrát stlačeného vzduchu
 • Nástroje pro identifikaci a kvantifikaci ztrát

    Parní teplo

 • Kontrola kotle/parního systému a měření kotle/parního systému
 • Identifikace ztrát kotle/parního systému
 • Kvantifikace ztrát tepla kvůli špatné izolaci
 •  Nástroje k identifikaci a kvantifikaci ztrát

Infrastruktura budov (topení, ventilace a klimatizace; pláště budovy a osvětlení)

 

    Ventilace - možnosti úspor

 • Měření ventilace
 • Kvantifikace elektrických nákladů na ventilaci
 • Identifikace ventilačních ztrát
 • Identifikace ztrát větracích soustav
 • Případová studie: ztráty tlaku vzduchu
 • Nástroje k identifikaci a kvantifikaci ztrát

    Chlazení

 •  Ztráty chlazení: chladiče, studená voda
 • Měření chladicího systému
 • Identifikace ztrát

Závěr

Otázky a odpovědi

 

 

Máme více než 20 let zkušeností v této oblasti a o některé z nich se chceme na tomto semináři s Vámi podělit.

Věříme, že informace, které se dozvíte na tomto semináři, pro Vás budou užitečné a přínosné a těšíme se na naše setkání v Praze.

Prosíme o vyplnění a zaslání přihlášky do 7.4.2014.

Těšíme se na Vaši účast!