Pozvánka na seminář Měřením k úsporám energie

Srdečně Vás zveme na seminář Měřením k úsporám energie - kvalita elektrické energie jako zdroj úspor ve výrobě a údržbě podniku 22.5.2014 v Praze.

Termíny akce

Praha (22. 5. 2014)

Dovolujeme si Vás, jako pracovníka ovlivňujícího náklady na spotřebu elektrické energie ve Vašem podniku či podnicích zákazníků, pozvat na seminář

Měřením k úsporám energie - kvalita elektrické energie jako zdroj úspor ve výrobě a údržbě podniku

Seminář je určen pro pracovníky firem, které chtějí snížit své vlastní náklady, stejně jako pro pracovníky firem, které chtějí nabídnout měření jako svou novou službu pro své zákazníky. V současné době, kdy se každá společnost snaží optimalizovat a snižovat provozní náklady, lze dobrou znalostí výrobních zařízení i elektrické sítě dosáhnout snížení nákladů spojených s odběrem elektřiny a současně zvýšit stabilitu výroby.

Seminář se koná v prostorách naší společnosti 22. 5. 2014 od 9:00 do 13:00 h na adrese Blue Panther s.r.o., Mezi Vodami 29, 143 00 Praha 4. 5. patro, zasedací místnost.

Program semináře:

Zdroje úspor

 • Proč nestačí jen elektroměr

 • Parametry elektrické sítě klíčové z hlediska nadbytečných ztrát

  • účiník - napěťová nesymetrie - harmonické složky

 • Příčiny a zdroje zhoršení parametrů elektrické energie v závodě

Energetické audity v oblasti elektrické energie

 • Možnosti centrálního a lokálního měření kvality elektrické energie a mapa ztrát

 • Metoda „Unified Power“

  • finančníocenění podílu ze ztrát jednotlivých parametrů sítě na celkové ztrátě

  • který parametr nás stojí nejvíce - měření a rozdělení ztrátových výkonů

Místa největších ztrát a úspor

 • Možné zdroje úspor – největší spotřebiče elektrické energie / největší zdroje úspor?

 • Pohony - pohony - pohony

 • Vliv zhoršených parametrů sítě na spotřebu výrobních zařízení

 • Měření při údržbě - parametry sítě – spotřeba - ztráty

 • Kompenzace

Ukážeme Vám, jak je možné využít nástroje prediktivní údržby a ušetřit využití termovizní kamery, analyzátoru kvality sítě a vibrometru v údržbě

Praktická ukázka měření předvedení novinky testeru vibrací Fluke 810 a možností jeho využití v rámci prediktivní údržby.

Přednášející: Ing. Jaroslav Smetana – ředitel společnosti Blue Panther s.r.o.

Vložné semináře je 1980 Kč + DPH (celkem 2396 Kč)

Uhraďte prosím na číslo účtu 5001246005/2600, poté Vám bude vystavena faktura.

Máme více než 20 let zkušeností v této oblasti a o některé z nich se chceme na tomto semináři s Vámi podělit.

Věříme, že informace, které se dozvíte na tomto semináři pro Vás budou užitečné a přínosné a těšíme se na naše setkání v Praze.

Prosíme o vyplnění a zaslání přihlášky nejpozději do 15. 5. 2014.