Aktuality a novinky O nás Kontakt

Jak změřit unikající proudy a najít poruchu instalace pod napětím

Víte jak zjistit izolační stav instalace bez jejího vypnutí, nebo jak odhalit poruchu na instalaci? Použitím kleští na měření unikajících proudů to uděláte snadno.

Jestliže chránič vybaví

Odhalení poškozené izolace rozvodů zvláště u rozsáhlé instalace vyžaduje časově a finančně náročnou prohlídku.

I odhalení poruchy elektrické instalace v budovách, k jejichž ochraně jsou dnes používány proudové chrániče, nemusí být vždy jednoduchý úkol, ne vždy vedoucí k zdárnému výsledku a za provozu to bývá většinou nemožné.

Proto se podívejme na to, jak lze tento nevděčný úkol splnit s použitím výkonné techniky, v podobě klešťových ampérmetrů (přesněji mikroampérmetrů) Kyoritsu.

Běžně se setkáváme s poruchami, které vedou k vybavení 30mA proudového chrániče, a při kterých dojde k odpojení celé instalace nebo její části od napájení. Pokud je chránič znovu nahozen, opět se vybaví, protože v instalaci je porušena izolace a dochází k úniku proudu.

Jakmile chránič detekuje nerovnováhu mezi proudem tekoucím fázovým vodičem a vodičem společným jsme postaveni před problém najít a identifikovat místo poruchy  rozvodu, které vyvolalo vybavení chrániče.

Jedna z možností poruchy, je snížení izolačního stavu mezi fázovým a ochranným. Začneme tedy měřením izolačního odporu.

Vytrasovat místo poruchy měřením izolace, však znamená postupně rozpojovat jednotlivé části instalace a měřit izolační odpor každé části samostatně. Dále bude nutné odpojit všechny spotřebiče, a při chybě je velké nebezpečí zničení některého z nich vysokým napětím. To samozřejmě zabere mnoho času a uživatel instalace samozřejmě bude trvat na tom, aby instalace byla mimo provoz co nejkratší dobu.

 

Jak řešit tento problém?

Pomohou klešťové přístroje pro měření unikajících proudů KYORITSU

Díky jedinečné technologii klešťových přístrojů vyvinutých a dodávaných firmou Kyoritsu, můžete změřit přesně velikost unikajícího proudu v obvodu, a toto měření provést ihned a bez nutnosti vypnout instalaci.

V nabídce jsou čtyři modely přístrojů pro tento účel. KEW 2431, 2432, 2433, 2434. Liší se velikostí kleštin a citlivostí měření.

 

Jak tyto přístroje pracují?

Na první pohled se přístroje KEW pro měření unikajících proudů jeví jako „běžný“ klešťový ampérmetr. Velice speciální konstrukce kleští jim však dovoluje měřit velmi malé rozdílové pole, které je vytvářeno mezi dvěma vodiči, které jsou obepnuty kleštěmi. Tyto přístroje jsou tak schopné měřit proudy řádově již od jednotek mikroampérů!!!

 

Jak je používat

Vraťme se zpět k problému s vybaveným chráničem. Dojde-li k vybavení chrániče vlivem poruchy na chráněném vedení, musíme jej dočasně přemostit, aby bylo možné na instalaci měřit. Nyní jednoduše nasadíme kleště přístroje společně na fázový a nulový vodič na straně přívodu do chrániče (u třífázového rozvodu obejmeme všechny tři fáze a nulový vodič společně ). Přístroj nyní zobrazí velikost unikajícího proudu. Předpokládejme, že tento proud je 43,5mA. Nyní postupujeme po instalaci od chrániče směrem ke každému spotřebiči a „stopujeme“ výskyt tohoto unikajícího proudu.

Tento postup je naznačen zjednodušeně na obrázku 1. Vždy, když naměříme nulový proud, znamená to, že tato větev instalace je bez poruchy. Takto dospějeme vylučovací metodou až k větvi, kde unikající proud naměříme. To je ta část instalace s poruchou a tu odpojíme od instalace. Celý zbytek instalace můžeme opět bez problému provozovat (odstraníme samozřejmě dočasné přemostění chrániče) a v klidu a bez stresu můžeme opravit vadnou větev.

Ve většině případů tento postup vede k nalezení poruchy se sníženou izolací. V některých případech však nenaměříme sníženou izolaci, proudový chránič však vybavuje a klešťovým přístrojem naměříme unikající proud. Co v takovém případě?

Klešťové ampérmetry Kyoritsu pro unikající proudy a hledání poruch instalace pod napětím unikajici_proudy_kleste_1.jpg

Obrázek 1 znázorňuje postup při odhalování místa poruchy měřením unikajícího proudu směrem od elektroměru po všech větvích rozvodu, s postupným vylučováním míst bez poruchy

 

Únik proudu kapacitami

V praxi protéká nějaký proud kapacitami vedení instalace, většinou je značný v rozsáhlých rozvodech nebo tam, kde je na instalaci připojeno velké množství zařízení měničů nebo zařízení pro zpracování dat, které využívají elektronické spínače pracující na vysokých frekvencích řádu kilohertzů.

Při frekvenci 50Hz nemusí mít tento fakt významný vliv na velikost unikajícího proudu, avšak na vysokých frekvencích, které jsou používány v těchto zařízeních, vysoko frekvenční proudy bez problémů již mohou vybavit proudový chránič.

Klešťové ampérmetry Kyoritsu pro unikající proudy a hledání poruch instalace pod napětím unikajici_proudy_kleste_2.jpg

Obrázek 2

 

Jak měřit unikající proudy na vysokých frekvencích

Přístroje Kyoritsu jsou jedinečné v tom, že u nich lze určit, zda měří unikající proud včetně vysokofrekvenčních složek nebo ne. Uživatel jednoduše stiskne tlačítko pro volbu frekvenční odezvy a získá dvě hodnoty přímo na zobrazovači, jednu pro 50Hz a druhou zahrnující vysokofrekvenční složky. Zjistíme-li, že takto naměřené hodnoty unikajícího proudu se liší, znamená to, že vliv na vybavení proudového chrániče nemá jen čistě změna izolačního stavu instalace, ale že na vybavení se podílí vysokofrekvenční proudy, procházející pravděpodobně z připojených měničů v pohonech v průmyslu nebo zařízení pro zpracování dat.

 

Co získáme použitím přístrojů pro měření unikajících proudů Kyoritsu

Klešťový přístroj pro měření unikajících proudů uživateli umožní:

  • Měřit proud unikající do země a koster zařízení v jedno nebo třífázové soustavě

  • Identifikovat případy úniku proudu do země

  • Měřit a hledat poruchu instalace za provozu

  • Měřením unikajících proudů ověřit stav izolačního odporu bez nutnosti vypínat instalaci nebo její část.

  • Hledat místo poruchy bez nutnosti vypínat instalaci a riskovat možnost zničení připojených zařízení

  • Měřit střídavý proud stejně jako běžným klešťovým přístrojem až do 100A (KEW 2432) nebo 400A (KEW 2434) .

Klešťové ampérmetry Kyoritsu pro unikající proudy a hledání poruch instalace pod napětím unikajici_proudy_kleste_3.jpg

Obrázek 3 Měření unikajícího proudu v jednofázovém rozvodu

Klešťové ampérmetry Kyoritsu pro unikající proudy a hledání poruch instalace pod napětím unikajici_proudy_kleste_4.jpg

Obrázek 4 Měření unikajícího proudu v třífázovém rozvodu

 

 

Klešťové přístroje pro měření unikajících proudů

Model

KEW 2431

KEW 2432

KEW 2433R

KEW 2434

 

Proud AC na 50Hz

20mA/200mA/200A

4mA/40mA/100A

40mA/400mA/400A

400mA/4A/100A

+/-3%rdg+/-5dgt (do 100A)

+/-1%rdg+/-5dgt (do 80A)

+/-1%rdg+/-5dgt (do 350A)

+/-2%rdg+/-4dgt ( 0- 100A)

+/-5%rdg+/-5dgt (200A)

+/-5%rdg+/-5dgt (od 80,1A do 100A)

+/-2%rdg+/-5dgt (od 350,1A do 400A)

 

Proud AC širokopásmově

20mA/200mA/200A

4mA/40mA/100A

40mA/400mA/400A

400mA/4A/100A

+/-2%rdg+/-4dgt (do 100A) (50Hz)

+/-2,5%rdg+/-5dgt (do 80A)

+/-2,5%rdg+/-5dgt (do 350A)

+/-3%rdg+/-5dgt ( 0- 100A)

+/-5%rdg+/-6dgt (do 100A) (40-400Hz)

+/-10%rdg+/-5dgt (od 80,1A do 100A)

+/-5%rdg+/-5dgt (od 350,1A do 400A)

 

+/-5%rdg+/-6dgt (do 100A) (50Hz)

 

 

 

Citlivost

10uA

1uA

10uA

100mA

Průměr vodiče

24 mm max.

40mm

40mm

28mm

Frekvenční rozsah

40 – 400 Hz

40Hz – 1KHz

40 – 400Hz

Elektrická pevnost

3700V AC do 1 min

Bezpečnostní normy

ČSN EN 61010-2-032

CAT III 300V , stupeň znečištění 2

Napájení

LR 44 (1,5V) 2 kusy

R03 nebo náhrada ( 1,5V ) 2 kusy

Rozměry

149x60x26

185x81x32

169x75x40

Váha

120g

290g

270g

210g

příslušenství

Měkké pouzdro 9090

Baterie LR-44 a uživatelská příručka

Měkké pouzdro 9052 2x baterie R03, uživatelská příručka

 

Autor: Ing. Jaroslav Smetana

Publikováno: časopis ElektroPrůmysl ročník: 2016 číslo: 10

Elektronická verze: Klešťové ampérmetry Kyoritsu pro unikající proudy a hledání poruch instalace pod napětím

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice

Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha

Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724