Kalibrace bezkontaktních teploměrů

Při správném nastavení a plánování může být kalibrace infračerveného teploměru přesná. Kroky uvedené v normě ASTM E2847 "Standardní praktiky pro kalibraci a přesné ověření širokopásmových infračervených teploměrů" je třeba dodržovat.

Zdroje nejistoty

Existuje několik zdrojů nejistoty, které významně zasahují do kalibrace infračervených teploměrů. Jsou to:

  • Emisivní odhad kalibračního zdroje
  • Boční pohled infračerveného teploměru
  • Teplotní gradienty na zdroje záření
  • Nesprávné zarovnání infračerveného teploměru
  • Kalibrační teplota ze zdroje záření
  • Okolní teplota
  • Odražené teploty

Povinné kalibrační zařízení

Následující vybavení je nutností pro jakoukoli kalibraci infračerveného teploměru:

  • Tepelné záření zdroje
  • Standardní přenos
  • Měřák okolní teploty
  • Montážní zařízení
  • Vzdálenost od měřicího zařízení

Zdroj tepelného záření je kalibrovaný zdroj teploty, který poskytuje záření. Intenzita záření je závislá na zdroji tepla, tedy na tom, co infračervený teploměr používá k měření.