Aktuality a novinky O nás Kontakt
Vysokorychlostní spektrální analyzátor s šířkou pásma 3,25 GHz a vysokou rychlostí rozmítání.

Testování musí být rychlé!

GSP 9330, vysokorychlostní spektrální analyzátor se šířkou pásma 3,25 GHz, poskytuje nejrychlejší rychlost rozmítání 240 µs. Uživatelé mohou díky vysoké rychlosti rozmítání jednoduše analyzovat modulované signály. Klíčem k analyzování modulovaného signálu je vysoká rychlost rozmítání a funkce demodulace signálu. Kromě analogové AM/FM demodulace a analýzy, poskytuje GSP 9330 také demodulaci digitálního signálu ASK/FSK a 2 FSK a schopnosti analýzy tohoto signálu.

V dnešní době jsou ve vývojových procesech zásadními problémy s EMC (elektromagnetickou kompatibilitou). Proto je součástí GSP 9330 i předcertifikační test EMC pro usnadnění zkoušek EMC.

Jednoduché a snadné předcertifikační procedury EMC testování mohou velmi zkrátit dobu vývoje produktu.

 

Nejrychlejší rychlost rozmítání až 204 µs

Rychlost je při měření signálu jednou z velmi důležitých vlastností, kterou zvažujeme, Možná dokonce tou nejdůležitější. GSP 9330 poskytuje rychlost rozmítání až 204 µs. Uživatelé mohou díky tomu lehce zachytit přechodné signály jako např. v systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), signál amplitudové/frekvenční modulace, signál Bluetooth frequency hopping, naladěný oscilátor či další rušivé signály v pásmu ISM.

 

Analýza a zpracování modulovaného signálu

Klíčem k práci s modulovanými signály je rychlost rozmítání a funkce demodulace signálu. Kromě analogové AM/FM demodulace a analýzy dokáže GSP 9330 i demodulaci ASK/FSK digitálního signálu. Pro široce využívané 2FSK modulované signály (s nízkými náklady a nízkou spotřebu energie) poskytuje GSP 9330 také kompletní testování a analytické funkce pro splnění vašich požadavků.

 

Řešení předcertifikační zkoušky EMC

GSP 9330 může splňovat požadavky na předcertifikační zkoušky EMC v etapách vývoje a ověřování produktu. Uživatelé mohou najít a vyřešit problémy již v raných fázích vývoje a ušetřit tak čas i finanční prostředky za vývoj a verifikaci. V důsledku toho mohou urychlit uvedení výrobku na trh.

GSP 9330 má vestavěný speciální EMI filtr 200/9 k/120 k/1 MHz, nízkošumový zesilovač 20 dB a režim detekce Quasi-Peak/průměr pro provádění testů vyzařování a kondukce pomocí sady sond (antén).

 

GKT-008

Sada antén pro test vyzařování GKT-008 je kompletní sadou Near Field antén, která je vhodná pro zjednodušení složitých testovacích postupů a pro simulaci 3m / 10m Far Field testů v laboratoři.

Použití GKT-008 tak může výrazně ušetřit čas i finanční prostředky na debugging zařízení. Pro předcertifikační zkoušky EMC může sada GKT-008 spolupracovat s funkcí tracking generátoru na GSP 9330.

Pro provedení testu kondukce může být sada GKT-008 propojena s umělou sítí LISN a izolovaným transformátorem pro provádění testů elektromagnetické kondukce. Pokud se uživatelé potýkají s velikými změnami napětí a nebo složitostí testovaného zařízení, tak je využíváno funkce Transient Limite pro vyšší bezpečnost při testování.

 

Základní parametry:

 • Frekvenční rozsah: 9kHz ~ 3.25GHz
 • Frekvenční stabilita 0.025ppm
 • Dlouhodobá stabilita1 ppm/rok
 • RBW: 1 Hz ~ 1 MHz (3 dB), 6 dB
 • EMI filtr: 200Hz, 9kHz, 120kHz, 1 MHz
 • Nejvyšší rychlost rozmítání (sweep time): 204µs
 • Citlivost: -149 dBm / Hz (@zapnutý předzesilovač)
 • Vestavěný předzesilovač, 50 dB atenuátor a funkce sekvence
 • Vestavěná funkce předcertifikační zkoušky EMC, režim detekce Quasi-Peak / Průměr
 • Vestavěná analýza 2FSK, demodulace a analýza AM / FM / ASK / FSK
 • Vestavěný P1dB bod, harmonické, CHPW, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO, N-dB šířka pásma, marker šumu, frekvenční čítač, TDP, gated rozmítání
 • Vestavěný spektrogram, režimy zobrazení topografický a s rozbalovacími okny
 • Sofware pro dálkové ovládání při měření EMI: SpectrumShot
 • Rozhraní: LAN, USB, RS-232
 • Volitelné příslušenství: tracking generátor, GPIB rozhraní, Battery pack

Specifikace

Frekvence

Frekvence

Rozsah

9 kHz až 3.25 GHz

Rozlišení

1 Hz

Referenční frekvence

Přesnost

+/- (doba od poslední adjustace X dlouhodobá stabilita)+teplotní stabilita + stabilita napájecího napětí

Dlouhodobá stabilita

±1 ppm max.

1 rok po poslední adjustaci

Frekvenční stabilita s teplotou

±0.025 ppm

0 až 50°C

Stabilita s napájecím napětím

±0.02 ppm

 

Přesnost zobrazení frekvence

Start, Stop, Center, Marker

+/- (zjištěná frekvence markeru X přesnost referenční frekvence +10%XRBW+rozlišení frekvence)

Trasovací body

Maximálně 601 bodů, minimálně 6 bodů

Marker čítače frekvence

Rozlišení

1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz

Přesnost

+/- (zjištěná frekvence markeru X přesnost referenční frekvence + rozlišení čítače)

RBW/rozpětí >=0.02 ;

Mkr úroveň k DNL>30 dB

 

Rozpětí frekvence

Rozsah

0 Hz (nulové rozpětí), 100 Hz až 3.25 GHz

 

Rozlišení

1Hz

 

 

Přesnost

+/-rozlišení frekvence

RBW: Auto;

Fázový šum

Offset od nosné fáze

 

 

10 kHz

<-88 dBc/Hz

Typicky

100 kHz

<-95 dBc/Hz

Typicky

1 MHz

<-113 dBc/Hz

Typicky

Filtr na šíři pásma (RBW filtr)

Šíře pásma filtru

1 Hz až 1 MHz v sekvenci 1-3-10

-3dB šíře pásma

200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz

-6dB šíře pásma

Přesnost

 

± 8%, RBW = 1MHz

Jmenovitá

± 5%, RBW < 1MHz

Jmenovitá

Činitel tvaru

< 4.5:1

Poměr normální šíře pásma: -60dB:-3dB

Video filtr (VBW filtr)

Šíře pásma filtru

1 Hz až 1 MHz v sekvenci 1-3-10

-3dB šíře pásma

Amplituda

Rozsah amplitudy

Rozsah měření

100 kHz až 1 MHz

Zobrazení průměrné hladiny šumu (DANL) až 18 dBm

1 MHz až 10 MHz

DANL až 21 dBm

10 MHz až 3.25 GHz

DANL až 30

Atenuátor

Vstupní rozsah atenuátoru

0 ža 50 dB,v 1 dB kroku

Automatické nebo manuální nastavení

Maximální úroveň bezpečnostního vstupu

Celkový průměrný výkon

≤ +33 dBm

Vstup atenuátoru
≥10 dB

DC napětí

+/- 50V

 

Komprese zisku 1 dB

Celkový výkon na 1. Mixer

> 0 dBm

Typicky;Fc  ≥ 50 MHz; předzesilovač vypnutý

Celkový výkon na předzesilovači

> -22 dBm

Typicky;Fc  ≥ 50 MHz; předzesilovač zapnutý

 

 

mixer úroveň výkonu (dBm)= vstupní výkon (dBm)-zeslabení (dB)

Zobrazená průměrná úroveň šumu (DANL)

Předzesilovač vypnutý

0 dB zeslabení; RF vstup je zakončený 50Ω zátěží. RBW 10 Hz; VBW 10 Hz; span 500 Hz; referenční hladina =  -60dBm; průměr stopy ≥ 40

9 kHz až 100 kHz

< -93 dBm

Jmenovitý

100 kHz až 1 MHz

< -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB

1 MHz až 2.7 GHz

< -122 dBm

2.7 GHz až 3.25 GHz

< -116 dBm

Předzesilovač zapnutý

0 dB zeslabení; RF vstup je zakončený 50Ω zátěží. RBW 10 Hz; VBW 10 Hz; span 500 Hz; referenční hladina =  -60dBm; průměr stopy ≥ 40

100 kHz až 1 MHz

< -108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB

Jmenovitý

1 MHz až 10 MHz

< -142 dBm

10 MHz až 3.25 GHz

< -142 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB

Rozsah zobrazení úrovně

Stupnice

Log, Linear

 

Jednotky

dBm, dBmV, dBuV, V, W

 

Zobrazení úrovně markerů

0.01 dB

Logaritmická stupnice

0.01 % z referenční úrovně

Lineární stupnice

Režimy zobrazení úrovně

Stopa, Topografický, Spektrogram

Jedno okno/posuvné okno

Počet stop

4

 

Detektor

Positive-peak, negative-peak, sample,  normal, RMS(not Video), Average(EMI), Quasi-Peak(EMI)

Lze nastavit pro každou stopu zvlášť

Funkce stop

Clear & Write, Max/Min Hold, View, Blank, Average

 

 

Absolutní přesnost amplitudy

Absolutní bod

Center=160 MHz ; RBW 10 kHz; VBW 1 kHz; span 100 kHz; log scale;  1 dB/div; peak detector; 23°C±1°C; Signal na referenční úrovni

Předzesilovač vypnutý

± 0.3 dB

Ref úroveň 0 dBm;
10 dB RF zeslabení

Předzesilovač zapnutý

± 0.4 dB

Ref úroveň -30 dBm;
0 dB RF zeslabení

Frekvenční odezva

Předzesilovač vypnutý

Zeslabení: 10 dB; Reference: 160 MHz; 20 to 30°C

100 kHz až 2.0 GHz

± 0.5 dB

 

2GHz až 3.25 GHz

± 0.7 dB

 

Předzesilovač zapnutý

Zeslabení: 0 dB; Reference: 160 MHz; 20 to 30°C

1 MHz až 2 GHz

± 0.6 dB

 

2 GHz až 3.25 GHz

± 0.8 dB

 

Nejistota přepínání zeslabení

Nastavení zeslabení

0 až 50 dB v kroku 1 dB

 

Nejistota

+/-0,25 dB

reference: 160 MHz, 10dB zeslabení

Nejistota při přepínání RBW filtru

1 Hz až 1 MHz

+/-0,25 dB

reference : 10 kHz RBW

Nejistota při měření úrovně

Celková přesnost amplitudy

+/- 1,5 dB

20 až 30°C; frekvence > 1 MHz; Signal vstup 0 až -50 dBm; referenční úroveň  0 až -50 dBm;
zeslabení vstupu 10 dB; 
RBW  1 kHz; VBW 1 kHz; po kalibraci; předzesilovač vypnutý

+/- 0,5 dB

Typicky

Rušivé odezvy

Dopad druhé harmonické

 

Předzesilovač vypnutý; vstupní signál -30dBm; 0 dB zeslabení

+35 dBm

Typical; 10 MHz < fc < 775 MHz

+60 dBm

Typical; 775 MHz ≤ fc < 1.625 GHz

Dopad třetí harmonické

 

Předzesilovač vypnutý; vstupní signál -30dBm; 0 dB zeslabení

> 1dBm

300 MHz až 3.25 GHz

Dopad rušení na vstupu

< -60 dBc

Úroveň vstupního signálu -30 dBm, Att.

Režim, Att=0dB; 20-30ºC

Vlastní zbytková odezva

<-90 dBm

Vstup zakončen; 0 dB zeslabení; předzesilovač vypnutý

Rozmítání

Čas rozmítání

Rozsah

307 us až 1000 s

Span > 0 Hz

50 us až 1000 s

Span = 0 Hz; Min Resolution = 10 us

Režim rozmítání

Kontinuální, jednorázový

 

Zdroj triggeru

Volný běh, video, externí

 

Sklon triggeru

Kladná nebo záporná hrana

 

RF předzesilovač (ve standardní dodávce)

 

Frekvenční rozsah

1 MHz až 3.25 GHz

 

Zisk

18 dB

Jmenovitý

Vstupy/výstupy na předním panelu přístroje

RF vstup

Typ konektoru

N samice

 

Impedance

50 ohm

Jmenovitá

VSWR

<1.6 :1

300 kHz až 3.25 GHz; vstup atenuátoru ≥ 10 dB

Napájení pro optiony

Typ konektoru

SMB samec

 

Napětí/proud

DC +7V / 500 mA max

S ochranou proti zkratu

USB Host

Typ konektoru

A

 

Protokol

2,0

 

Soket Mikro SD

Protokol

SD 1.1

 

 

Podporované paměťové karty

microSD, microSDHC

Až do kapacity 32 GB

Vstupy/výstupy zadním panelu přístroje

Referenční výstup

Typ konektoru

BNC samice

 

Frekvence

10 MHz

Jmenovitá

Amplituda

3.3V CMOS

 

Impedance

50 ohm

 

Referenční vstup

Typ konektoru

BNC samice

 

 

Frekvence

10 MHz

Jmenovitá

 

Amplituda

-5 dBm až +10 dBm

 

 

Uzamčení frekvenčního rozsahu

V rozsahu ± 5 ppm vstupní referenční frekvence

 

Výstup alarmu

Typ konektoru

BNC samice

 

Vstup triggeru/gated rozmítání

Typ konektoru

BNC samice

 

Přepínání

Automatická volba pomocí funkce

 

Vstupní amplituda

3.3V CMOS

 

LAN TCP/IP rozhraní

Typ konektoru

RJ-45

 

Base

10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX

USB Device

Typ konektoru

B

Pouze pro vzdálené ovládání

Protokol

2,0

 

IF výstup

Typ konektoru

SMA samice

 

Výstupní úroveň

-25dBm

10 dB zeslabení; RF vstup: 0 dBm @ 1 GHz

IF frekvence

886 MHz

Jmenovitá

Impedance

50 ohm

Jmenovitá

Výstup na sluchátka

Typ konektoru

3.5mm stereo jack

 

Video výstup

Typ konektoru

DVI-I , Single Link. Kompatibilní s VGA nebo HDMI standardem prostřednictvím adaptéru

 

RS 232

Typ konektoru

D-sub 9-pin samice

Tx,Rx,RTS,CTS

GPIB (volitelné)

Typ konektoru

IEEE-488

 

Vstup AC napájení

Napájecí zdroj

AC 100 V až 240 V, 50 / 60 Hz

Automatické nastavení

 

 

Battery pack (volitelný)

Battery pack

6 článků, Li-Ion nabíjecí, 3S2P

S certifikací UN38.3

Napětí

DC 10.8 V

 

Kapacita

5200 mAh / 56Wh

 

Všeobecné specifikace

 

Vnitřní paměť

16 MB

 

Spotřeba

 

<65 W

 

 

Zahřívací čas

< 30 minut

 

Teplotní rozsah

+5 °C to +45 °C

Pracovní

-20 °C to + 70 °C

Skladovací

Hmotnost

4.5 kg

Včetně všech optionů

Rozměry

210 x 350 x 100 (mm)

 

 

 

 

Tracking generátor (volitelné příslušenství)

 

Frekvenční rozsah

100 kHz až 3.25 GHz

 

Výstupní výkon

50 dBm až 0 dBm v kroku 0.5 dB

 

Absolutní přesnost

+/-0.5 dB

@160 MHz, -10 dBm, Zeslabení zdroje 10 dB, 20 to 30°C

Plochost výstupu

S referencí k 160 MHz, -10 dBm

100 kHz až 2 GHz

± 1.5 dB

2 GHz až 3.25 GHz

± 2 dB

Nejistota spínání výstupní úrovně

± 0.8 dB

Reference k -10 dBm

Harmonické

< -30 dBc

Typicky, výstupní úroveň = -10 dBm

Reverzní napájení

+30 dBm max.

 

Typ konektoru

N samice

 

Impedance

50 ohmů

 

Výstup VSWR

< 1.6:1

300 kHz až 3.25 GHz, zeslabení zdroje ≥ 12 dB

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice
Bohumil Vítovec
Telefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha
Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724