Aktuality a novinky O nás Kontakt

FFT spektrální analyzátor v osciloskopech LeCroy

Použití funkce FFT na digitálním osciloskopu bývá často v porovnání se spektrálním analyzátorem poněkud těžkopádné.

Výstupem funkce FFT je spektrum signálu od nulového kmitočtu do poloviny aktuálního vzorkovacího kmitočtu osciloskopu.

Celý článek si můžete přečíst zde.

 

Publikováno: časopis Sdělovací technika ročník: 2011 číslo: 9 strana: 58