Elektrické poruchy a jejich řešení

Na světě pravděpodobně neexistuje servisní technik, který by nesouhlasil s tím, že občasné poruchy v elektronice i elektrické části zařízení jsou nejobtížnější
a nejvíce frustrující na zjištění a řešení.

Jak ScopeMetr Fluke 190 III usnadní práci servisních techniků.

Ikdyž se může zdát, že někdo náhodně nebo úmyslně něco v zařízení změnil,

aby vyzkoušel naši trpělivost, tyto poruchy mají fyzickou příčinu. Trik samozřejmě spočívá v tom, že musíte zjistit,

co by to mohlo být, aniž byste museli trávit hodiny sledováním problematického zařízení, dokud se nepolapitelná chyba konečně rozhodne projevit.

Moderní zařízení a jejich složitosti

I když jsou moderní elektrická a elektronická zařízení obvykle velmi složitá, jsou také neuvěřitelně robustní,

s množstvím ochranných obvodů, které chrání před poruchami vyvolanými například proudovými a napěťovými rázy, harmonickými v síti, EMC atd.

Složitost má samozřejmě i své stinné stránky, pokud jde o údržbu.

Zejména občasné poruchy, které jsou vždy prokletím servisního technika nebo údržbáře,

se mohou stát velkým problémem při sledování v dnešních ultra sofistikovaných systémech s jejich rychlými a komplexními řídicími signály.

Naštěstí situace není ani zdaleka beznadějná, protože občasné chyby mají jednu společnou nepříjemnou charakteristiku

– navzdory své zdánlivé nahodilosti spadají všechny do několika dobře definovaných kategorií.

To nabízí důležité vodítko k jejich vysledování a řešení.

Tuto skutečnost vzala společnost Fluke jako základ při návrhu svého prvního přístroje s názvem ScopeMeter.

Nyní je na trhu již třetí generace Scopemetrů, využívající dlouholetých zkušeností a vlastností pod označením Scopemeter 190 řady III (obr. 1).

Odstraňování problémů ScopeMetrem Fluke 190 řady III

ScopeMeter Fluke 190 Series III je mocný nástroj, který kombinuje funkce digitálního multimetru s digitálním paměťovým osciloskopem

Šíře pásma Scopemerů Fluke řady 190 III je dnes až do 500 MHz a se vzorkováním až 5 GS/s v reálném čase na kanál.

Tato řada ručních osciloskopů také nabízí vysoce inovativní funkce pro řešení problémů,

které se v minulosti nacházely pouze u velmi nákladných stolních osciloskopů.

Tyto funkce, které jsou k dispozici v přenosném přístroji, výrazně usnadňují práci servisního technika a umožňují mu sledovat a řešit všechny druhy občasných poruch.

Izolované plovoucí vstupy Scopemetru

Potřebovali jste někdy měřit současně několik signálů, které nemají společnou zem nebo referenční potenciál?

U většiny osciloskopů je takové měření extrémně nebezpečné a někdy i nemožné.

Naštěstí pro vás je přenosný osciloskop Fluke ScopeMeter 190 řady III schopen řešit i tyto typy situací.

Požadavek na měření více signálů, kdy každý má jiný původ, je dnes naprosto běžný.

Měřit současně několik signálů je třeba například při diagnostice pohonů,

nepřerušitelných zdrojů napájení, zesilovačů nebo jiných analogových obvodů.

V těchto situacích jsou třeba nejen izolované vstupní kanály,

ale i navzájem oddělené země kanálů pro předejití poruchám a zkratům při připojování na různé části zařízení s různými potenciály.

Navíc v průmyslovém prostředí nestačí běžná odolnost vstupů osciloskopu,

ale musí snést vysoké přepěťové špičky. ScopeMetery Fluke řady 190 III mají vstupy v kategorii přetížení CAT IV 600 V nebo CAT III 1 000 V, což je odolnost proti špičce 8 kV.

Sledování náhodných událostí Scopemetrem

Určitě jste se setkali se situací, kdy při měření na obrazovce zahlédnete zákmit, který pravděpodobně je důvodem poruchy zařízení,

ale při snaze nastavit vhodný trigger se nedaří tento zákmit zachytit.

Pro takovéto anomální události je ScopeMetr konstrukčně vybaven tak, že nepřetržitě zaznamenává posledních 100 obrazovek do paměti FIFO (First-in/First-out).

Jakmile si všimnete anomálie na displeji nebo máte podezření, že se stalo něco, co jste mohli přehlédnout, stačí stisknou tlačítko STOP a zmrazit záznam.

Pak listovat ručně zpět nebo stisknutím tlačítka a přehrát posledních 100 obrazovek je znovu a nalézt anomálii, jak je vidět na obrázku.

Scopemetr Fluke prohledávání 100 obrazovek

TrendPlot™ pro dlouhodobé sledování na Scopemetru

záznam trend plot2

Funkce TrendPlot ScopeMetru řady 190 III se používá zejména pro příležitosti, kdy je potřeba relativně dlouhodobé sledování.

TrendPlot využívá režim digitálního multimetru ScopeMeteru a nabízí ideální způsob, jak lokalizovat příčiny občasných problémů,

které se vyskytují v dlouhých intervalech (za hodinu nebo až jednou týdně).

V tomto režimu se ScopeMetr chová jako bezpapírový zapisovač, který po dobu delší než 22 dní vykresluje průměr,

minimální a maximální hodnoty jakéhokoli zvoleného rozsahu nebo veličiny (obr. 3).

ScopeRecord na Scopemetru pro rychlé a složité elektrické procesy

Fluke 190 trigger na negativní pokles 20ms

Pro analýzu rychlých a složitých elektrických procesů se hodí režim ScopeRecord.

Jedná se o režim kontinuálního vzorkování, ve kterém osciloskop zaznamenává body rychlostí 125 MS/s.

Díky 30 000 bodům hluboké paměti může ScopeMeter v tomto režimu nepřetržitě zaznamenávat až 48 hodin a zachytit události o délce pouhých 15 ns.

Funkce 100x zoomu zviditelňuje i ty nejmenší detaily, jako je tvar jednotlivého cyklu napájení.

Zachycování přechodových jevů signálu pomocí funkce Capture and Replay

Fluke 190 scope record

Pokud hledáte například napěťovou špičku v síti, je třeba přístroj nastavit tak,

aby spouštěl na kladné nebo záporné napěťové pulzy s amplitudou o něco větší, než je síťové napětí.

Tato metoda však nemůže být použita pro zachycení poruch, které nemají úrovně napětí vyšší, než je úroveň signálu.

Řešením je v tomto případě použití spouštění podle šířky pulzu, které zachytí například záporné pulzy s dobou trvání kratší, než je stanovený čas.

ScopeMeter s dobami náběhu a poklesu 0,7 ns ( verze 500 MHz) umožňuje snadno zachytit pulzy o šířce až 3 ns pomocí spouštění podle šířky pulzu.

Nastavení spouštění na zachycení záporných pulzů, které trvají déle než 20 ms, může také zachytit chybějící periody v síti (obr. 5).

Pro zjištění, jak často k události dochází, stačí nechat ScopeMeter připojený k obvodu po požadovanou dobu a poté stisknout tlačítko Replay.

Tímto způsobem můžete vidět a analyzovat zachycené události.

Connect and View: Snadné a rychlé nastavení na Scopemetru Fluke

ScopeMetry 190 řady III od společnosti Fluke mají vylepšenou jedinečnou funkci Connect and View.

Tato funkce rozpoznává vzory signálů a automaticky nastavuje správné spouštění, rozsah a nastavení časové základny.

To výrazně zkracuje čas potřebný k seřízení přístroje a umožňuje servisním technikům okamžitě začít s měřením.

Přístroj funguje přesně tak jak servisní technik potřebuje - „připojím a hned vidím“ – bez nastavování s okamžitou reakcí.

Závěr

ScopeMetr Fluke 190 Series III je nepostradatelným nástrojem pro každého servisního technika,

který se zabývá diagnostikou a řešením poruch v elektronice, automatizaci i elektrotechnice.

Díky svým pokročilým funkcím, jako jsou izolované plovoucí vstupy, sledování náhodných událostí,

TrendPlot™ a automatické nastavení Connect and View, výrazně usnadňuje práci a zvyšuje efektivitu při řešení i těch nejobtížnějších problémů.

Investice do tohoto přístroje se rychle vrátí v podobě úspor času a zvýšené přesnosti při diagnostice,

což z něj činí nezbytný nástroj pro moderní údržbu a servis elektrických zařízení. 

 

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Bohumil Vítovec
Telefon: +420 604 273 701- pracoviště Praha

Bc. Erik Dostál
Telefon: +420 736 670 164 - pracoviště Hradec Králové

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice