Analyzátory mediciálního vzduchu

Přístroje pro kontrolu čistoty mediciálního vzduchu dle nařízení SUKLU v Českém lékopisu 2009 (LEK 15), článek Aer medicinalis, kapitola Zkoušky na čistotu (pomocí detekčních trubiček).