Seminář - Kvalita elektrické sítě a její vliv na výrobní zařízení 16 . 11. 2017

Seminář - Kvalita elektrické sítě a její vliv na výrobní zařízení 16 . 11. 2017

Seminářbyl určen nejen pracovníkům údržby, energetikům a pracovníkům vedení, ale všem, kteří chtějí snížit počet výpadků výroby, usnadnit údržbu výrobních zařízení i snížit spotřebu elektrické energie.

Termíny akce

Mezi Vodami 29, Praha 4 - Modřany (16. 11. 2017)

Seminář proběhl 16. 11. 2017 v Praze a zabýval se touto problematikou:

V současné době, kdy se každá společnost snaží optimalizovat a snižovat své provozní náklady, lze dobrou znalostí stavu elektrické sítě i zařízení na ní připojených dosáhnout snížení nákladů spojených s údržbou i odběrem, a současně zvýšit stabilitu technického vybavení a vyloučit tak zbytečné poruchy a přerušení výroby.

Program semináře byl: 

Základní parametry elektrické sítě a jejich význam pro provoz zařízení ve výrobě

Elektrická energie, výkony, ztráty , účiní

Nesymetrie napětí a proudu sítě v závod

Harmonické složk

Poklesy a překmity napět

Přechodné jevy - transient

Možnosti centalizovaného monitorování parametrů sítě závod

Využití zaznamenaných dat pro zjištění a lokalizaci problémů stroj

Požadavky na centralizovaný monitoring pro sledování vlivu sítě v závodě na provoz výrobních zařízen

Možnosti zlepšení kvality sítě v závodě a jejich příno

Seminář je doprovázen praktickými ukázkami měření kvality elektrické sítě.  

Přednášející:

Ing. Jaroslav Smetana – specialista na kvalitu elektrické energie - Blue Panther, s.r. o.

Vyplněním formuláře současně souhlasíte s použitím uvedených informací pro vnitřní potřeby společnosti Blue Panther, s.r.o. Uvedené informace nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetím stranám a s osobními údaji je nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Kontaktuje nás

Mgr. Mirka Růžičková
Telefon: +420 777 967 101

     
live chat service provider