Seminář na téma

Seminář na téma

Ověřování a kalibrace procesních systémů

Termíny akce

Blue Panther, s.r.o., Mezi Vodami 29, Praha 4 - Modřany (12. 02. - 12. 02. 2013)

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Ověřování a kalibrace procesních systémů",

Program semináře:

Požadavky na kalibraci výrobních procesů

Požadavky ISO 9000 a proč kalibrovat

Jak vyhovět požadavkům na kalibraci a údržbu procesů ve výrobě

Procesní kalibrace teplotních čidel a převodníků

Procesní kalibrace proudové smyčky 4-20 mA a napěťové smyčky 0-10V

Eliminace chyb čidel při kalibraci proudové smyčky Procesní kalibrace tlakových převodníků

Procesní kalibrace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Přehled procesních kalibrátorů a volba vhodného přístroje pro danou aplikaci

Dokumentační procesní kalibrátory Přínosy procesní kalibrace pomocí polních pícek

Praktická ukázka kalibrace tlakového převodníku pomocí dokumentačního procesního kalibrátoru Fluke 753

Praktická ukázka kalibrace teplotních čidel pomocí polní kalibrační pícky Fluke řady 9140

Máme více jak 20 let zkušeností v této oblasti a o některé z nich se chceme na tomto semináři s Vámi podělit.

Přednášející: Ing. Tomáš Kmoch

Věříme, že informace, které se dozvíte na tomto semináři pro Vás budou užitečné a přínosné a těšíme se na naše setkání v Praze.

Prosíme o vyplnění a zaslání přihlášky.

Vložné semináře je 1980 Kč + DPH (celkem 2396 Kč)

Uhraďte prosím na číslo účtu 5001246005/2600

Následně vám bude vystavena faktura.

Těšíme se na Vaši účast,

s pozdravem,

Blue Panther

 
live chat service provider