Osciloskop TeledyneLecroy WaveSurfer 3000


Dvou a čtyřkanálové digitální osciloskopy s šířkou pásma 200, 350 500 a 750 MHz a vzorkování rychlostí 2 GSa/s na každý kanál, nebo až 4 GSa/s v režimu prokládání. Vzorkovací paměť je 10M bodů na každý kanál. Volitelně lze odemknout šestnáctikanálový logický analyzátor či funkční generátor.

Výroba osciloskopů řady WaveSurfer3000 byla ukončena a přístroje nahrazeny novou řadou WaveSurfer 3000z

Osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer 3000 jsou dvou a čtyřkanálové digitální osciloskopy s šířkou pásma 200, 350, 500 a 750 MHz.

8bitové převodníky zvládají vzorkování rychlostí 2 GSa/s na každý kanál, nebo až 4 GSa/s v režimu prokládání. Vzorkovací paměť je 10M bodů na každý kanál.

Volitelně lze odemknout šestnáctikanálový logický analyzátor a funkční arbitrární generátor.

Osciloskopy WaveSurfer 3000 jsou vybaveny pokročilým uživatelským rozhraním MAUI s dotykovou obrazovkou urychlující práci s přístrojem. Funkce WaveScan, Fast Display a režim Historie usnadňují hledání anomálií a řešení problémů. LabNotebook umožňuje snadnou dokumentaci a pohodlné sdílení výsledků s dalšími uživateli osciloskopů LeCroy. Systém ProBus, rozšiřitelná šířka pásma a multinástrojová výbava poskytuje maximální všestrannost a ochranu investic.

 

Klíčové vlastnosti osciloskopů Teledyne LeCroy řady WaveSurfer 3000:

 • Šířka pásma 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz a 750 MHz
 • Vzorkovací frekvence 2 resp. 4 GSa/s
 • Vzorkovací paměť 10 Mpts na kanál
 • 10,1" dotykový displej
 • Pokročilé uživatelské rozhraní MAUI
 • Rychlá obnova obrazovky - až 130 000 průběhů za sekundu
 • Systém ProBus pro automatickou detekci a ovládání měřicí sond
 • Šestnáctikanálový logický analyzátor
 • Funkční generátor
 • Trigrování a dekódování sériových sběrnic I2C, SPI, RS-232/UART
 • Možnost dodatečného rozšíření šířky pásma

MAUI – pokročilé uživatelské rozhraní pro osciloskopy optimalizované pro dotykové ovládání. Všechny důležité ovládací prvky jsou přístupné přes intuitivní dotyková menu. Použití MAUI je jednoduché pro práci, šetří čas díky zkratkám a intuitivními dialogy. Obsahuje sadu analytických nástrojů pro pomáhající identifikovat problémy a nacházet rychlá řešení.

Rozšířená detekce anomálií – kombinace rychlé aktualizace obrazovky (až 130 000 průběhů za sekundu), historie zachycených obrazovek a nástroj pro vyhledávání událostí WaveScan umožňuje lokalizovat a dále zpracovat neobvyklé události.

Zachycení, ladění, analýza, dokumentace – pokročilý interface nastavení sond dává obrovskou flexibilitu pro zachytávání všech typů signálů. Ladění a analýza problémů pomocí matematických funkcí a měřicích nástrojů, segmentování paměti. Dokumentace výsledků pomocí nástroje LabNotebook.

Multinástrojové možnosti – Kromě tradičních funkcí osciloskopu lze WaveSurfer 3000 rozšířit o šestnáctikanálový logický analyzátor, funkční generátor a analýzu sériových sběrnic I2C, SPI, RS-232/UART.

 

MAUI – nový způsob uvažování o průbězích signálu

MAUI je nejpokročilejší uživatelské rozhraní pro osciloskopy.Rozhranní MAUI pro osciloskopy LeCroy

MAUI je navrženo jako  dotykové rozhraní - veškeré důležité ovládání je prováděno přes intuitivní rozhraní na dotykové obrazovce.

MAUI je navrženo pro jednoduché ovládání - zkratky šetřící čas a intuitivní dialogy zjednodušující nastavení osciloskopu.

MAUI je navrženo pro řešení - velmi hluboká sada nástrojů pro debuging  a analýzu, která pomáhá odhalit problémy a rychle nalézt jejich řešení.

 

Pokročilé hledání anomálií v signálu

Kombinací rychlé aktualizace měřeného průběhu 130 000 period za sekundu, režimu Historie, který umí přehrávat již uložené průběhy, funkce WaveScan, která umí hledat a nacházet anomálie se stává WaveSurfer 3000 vynikajícím detektivním nástrojem.

 

Zachycování a hledání chyb, analýza, dokumentace

Aktivní rozhraní pro sondy přináší vynikající pružnost při zachycování všech typů signálů. WaveSurfer 3000  nabízí hledání chyb, analýzu a dokumentaci problémů využitím výkonných matematických a měřicích schopností, sekvenčního módu vzorkovací paměti a pomocí funkce LabNotebook, do této doby známé pouze z přístrojů vyšších řad osciloskopů Teledyne LeCroy.

 

Více-přístrojové schopnosti

Nad tradičními schopnostmi osciloskopických funkcí má WaveSurfer 3000 množství funkcí dalších měřicích přístrojů, včetně generování signálů ze zabudovaného funkčního generátoru, analýzu protokolů se sériovým spouštěním a dekódováním, a logickou analýzu využitím volitelného rozšíření o šestnáctikanálový logický analyzátor.

 

Ochrana investice při rozvoji vašich potřeb

Jak se rozvíjejí vaše potřeby je třeba adaptovat přístroje. WaveSurfer 3000 přináší maximum ochrany vaší investice možností zvýšení šíře pásma a rozšíření schopností jako je MSO, funkční generátor a sériové spouštění a dekódování.

 

Rychlé, živé zobrazení průběhů

Rychlé, živé zobrazení průběhů Rychlá aktualizace zobrazení se skutečnou rychlostí 130,000 průběhů/sekundu uWaveSurfer 3000 zjednodušuje detekci anomálií a jejich identifikaci. Rychle se měnící části průběhů jsou snadno zobrazitelné a vizuálně prozkoumatelné.

Rychlá aktualizace zobrazení se skutečnou rychlostí 130 000 průběhů za sekundu u  WaveSurfer 3000 zjednodušuje detekci anomálií a jejich identifikaci. Rychle se měnící části průběhů jsou snadno zobrazitelné a vizuálně prozkoumatelné. V případě, že by tato vlastnost působila rušivě a znepřehledňovala měřený signál, je možné vestavěnou hardwarovou akceleraci vypnout .

 

Přehrávání uložených záznamů v History Mode

WaveSurfer 3000 Přehrávání historických uložených záznamů History Mode

Listováním zpět v uložené historii záznamů v History Mode lze zpětně zobrazovat a prohlížet průběhy a izolované anomálie. Použitím kurzorů a měřením parametrů lze rychle nalézt zdroje problémů. Režim historie je dostupný i na stisk jednoho tlačítka, není třeba nic nastavovat a nikdy neztratíte žádný průběh.

 

Pokročilé vyhledávání pomocí funkce WaveScan

WaveSurfer 3000 Pokročilé vyhledávání WaveScan Advanced Search

Pokročilý balík komplexního měření WaveScan má schopnosti hledat, nalézt a identifikovat nanomálie na průběhu. "Scanuje události, které nemohou být"  zachyceny hardwarem po dobu hodin i dní. Nastavíte komplexní podmínky, podíváte se na výsledky hledání na průběhu a v tabulce, a okamžitě přejdete na zvětšenou událost.

 

Nástroj pro dokumentaci LabNotebook

WaveSurfer 3000 Nástroj pro dokumentaci LabNotebook

LabNotebook je nástroj pro uložení a znovu vyvolání průběhů, naměřených výsledků i nastavení přístroje jedním tlačítkem bez přecházení mnoha položkami menu. Uložené průběhy i měření lze pak analyzovat na osciloskopu jako při reálném měření nebo programem WaveStudio PC Utility, případně je poslat kolegovi emailem k analýze na jeho osciloskopu.

 

Pokročilé zachycování průběhů v sekvenčním režimu

Lecroy Wavesurfer 3000 Pokročilé zachycování průběhů v sekvenčním režimu

Ukládání v sekvenčním režimu - Sequence mode - probíhá ukládáním průběhů do segmentované paměti, v jejímž každém segmentu je obsažem jeden časový úsek. Tento způsob je ideální pro zachycování rychlých pulzů v rychlých řadách nebo pro případ zachycování rychlých událostí, které však mají velmi dlouhý časový odstup mezi sebou. Kombinováním sekvenčního režimu a pokročilých triggerů lze izolovat zřídka se vyskytující události v čase. Přístroj zachytí časy trigrování a časy mezi segmenty pro další pochopení situace.

 

Pokročilé rozhraní pro aktivní sondy

Pokročilé rozhraní osciloskopu ProBus, využívané stejně u všech ostatních modelů Teledyne LeCroy pro připojení aktivních sond, dává obrovskou pružnost pro měření vysokého napětí, proudů i rozdílových signálů.

 

Výkonná matematika a měřicí funkce

Lecroy Wavesurfer 3000 Výkonná matematika a měřicí funkce

Bohatou sadou matemetických funkcí a skutečně měřených parametrů mohou osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveSurfer 3000 zobrazit každý aspekt analogových i digitálních signálů. Navíc řada WaveSurfer 3000 nabízí statistické funkce, histogramy a možnosti zobrazení trendů pro představu o změně mařených průběhů v čase.

 

Analýza protokolů se sériovým trigger a dekódováním

Lecroy wavesurfer 3000 Analýza protokolů se sériovým trigger a dekódováním

Možnost dekódovaní různých sériových protokolů přímo na analogovém průběhu s intuitivním barevně označeným překrytím, které prezentuje informace v binárním, hexa, nebo ASCII kódu. Dekódování dlouhých průběhů a zoomování pro precizní zobrazení dekódování byte-po-bytu. Možnost použití sériového triggeru pro izolaci specifických adres a dat, přičemž dekódovaná data mohou být pohodlně zobrazena v interaktivní tabulce.

 

Zabudovaný generátor průběhů

Lecroy Wavesurfer 3000 Zabudovaný generátor průběhů

Zabudovaný zdroj signálu – funkční arbitrární digitální generátor až do 25 MHz s vzorkováním 125 MS/s přináší možnost vytvářet průběhy přímo v osciloskopu. Všechny jeho funkce jsou přitom přímo integrovány do grafického rozhraní přístroje. Kromě standardních průběhů a šumu lze generovat také vlastní signály, jejichž průběh se do přístroje jednoduše nahraje pomocí CSV souboru. Pokud ikonku ARB ve svém přístroji nevidíte (jak je patrné z rozdílu mezi předcházejícím a následujícím obrázkem), stáhněte si poslední verzi firmwaru na stránce podpory LeCroy.

WS3000_ARB_GEN

 

Logická analýza se šestnáctikanálovým MSO

Lecroy wavesurfer 3000 Logická analýza se 16-ti kanálovým MSO

S rozvojem zabudovaných systémů významně roste potřeba mít v osciloskopu možnost komplexní výkonné analýzy smíšených signálů. Šectnáct zabudovaných logických kanálů v osciloskopech řady WaveSurfer 3000 může být použito pro zachycování zobrazování i měření digitálních signálů a dekódování sběrnic současně s analogovými kanály pro ladění "mixed signal" systémů.

 

Digitální voltmetr a čítač

Funkce DVM předsatvuje kombinaci čtyřmístného voltmetru a pětimístného čítače frekvence, kterou lze zapout pro rychlé měření na aktivním průběhu a to i v případě, že je trigrování zastaveno. Licence k tomuto doplňku je zdarma ke stažení na stránce LeCroy DVM.

WS3000_DVM

Užitečná videa o WaveSurferu 3000 můžete sledovat na našem kanálu YouTube.

Příslušenství

Aktivní diferenční sondy Teledyne LeCroy řady ZD, 500 MHz, 1GHz a 1,5GHz

Vysokoimpedanční aktivní diferenční sondy Teledyne LeCroy řady ZD s frekvencemy 500 MHz, 1GHz a 1,5GHz s malou vstupní kapacitou, velkým dynamickým rozsahem a nízkým šumem.

Vysokonapěťové aktivní diferenční sondy LeCroy řady ADP

Vysokonapěťové aktivní diferenční sondy LeCroy do napětí 1400 Vpp k osciloskopům LeCroy s rozhraním ProBus.

Proudové sondy Teledyne LeCroy řady CP a AP pro měření AC a DC proudů

Proudové sondy Teledyne LeCroy pro měření AC+DC proudů do 30 až 500 A s šířkami pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Vysokonapěťové diferenciální sondy LeCroy řady HVD3000A

Nová řada vysokonapěťových diferenciálních sond HVD3000A od Teledyne LeCroy, pokrývá nejširší spektrum aplikací. Od 120/240V spínaných zdrojů až po elektrické přístroje o napětí 600V a 5kV. Od 120/240V spínaných zdrojů, až po elektrické přístroje o napětí 600V a 5kV.

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Odkaz na eshop zde WaveSurfer 3022 WaveSurfer 3024 WaveSurfer 3034 WaveSurfer 3054 WaveSurfer 3074

Vertikální systém

Šířka pásma 200 MHz 200 MHz 350 MHz 500 MHz 750 MHz
Rychlost vzestupné hrany 1,75 ns 1,75 ns 1 ns 0,8 ns 0,55 ns
Počet kanálů 2 4 4 4 4
Vertikální rozlišení 8 bitů
Citlivost 50 Ω: 1 mV/dílek až 1 V/dílek
1 MΩ: 1 mV/dílek až 10 V/dílek
Vstupní impedance 50 Ω ± 2,0 %
1 MΩ ± 2,0 % || 16 pF
Maximální vstupní napětí 50 Ω: 5 Vrms, ±10 V Peak
1 MΩ: 400 V max (DC + Peak AC ≤ 10 kHz)

Horizontální systém

Rychlost vzorkování 2 GSa/s (4 GSa/s v režimu prokládání)
Vzorkovací paměť 10M bodů na kanál
Režimy vzorkování v reálném čase, prokládaný, rolovací, segmentování paměti
Rozsah časové základny 2 ns až 50 s/dílek 2 ns až 50 s/dílek 2 ns až 50 s/dílek 1 ns až 50 s/dílek 1 ns až 50 s/dílek
Přesnost časové základny ±10 ppm

Trigrovací systém

Režimy trigru automatický, normální, jednorázový
Vstupy analogové kanály, externí, Ext/5, síť
Zpoždění 10 ns až 20 s nebo 1 až 100M událostí
Typy trigrů hrana, šířka, logická funkce, TV, interval, výpadek, podmíněný aj.

Ostatní vlastnosti

Displej 10,1" dotykový TFT, 1024×600 bodů
Rozhraní 6×USB, 1×USB-TMC, 10/100Mbit LAN
Video výstup D-Sub (1024×600 bodů)
Paměť na průběhy paměťová karta MicroSD, 8 GB
Vzdálené ovládání Windows Automation, LeCroy Remote Command Control Set, LXI, VXI, VICP, USBTMC/USB488
Rozměry 270×380×125 mm (vך×h)
Hmotnost 4,81 kg
Spotřeba 100 W (150 W špičkově)
Záruka 36 měsíců (12 měsíců pasivní napěťové sondy)

Volitelná rozšíření

Logický analyzátor

Šířka pásma 125 MHz
Počet kanálů 16
Rychlost vzorkování 500 MSa/s
Vzorkovací paměť 10M bodů
Vsupní impedance 100 kΩ || 5 pF
Nejvyšší vstupní napětí ±30 V špičkově
Nejkratší impulz 4 ns

Funkční generátor

Počet kanálů 1
Vzorkovací rychlost 125 MSa/s
Vertikální rozlišení 14 bitů
Výstupní napětí ±3V do HiZ, ±1,5 V do 50 Ω
Frekvenční rozsah

Sinus: 1 μHz - 25 MHz

Obdélník, pulz: 1 μHz - 10 MHz

Trojúhelník, rampa: 1 μHz - 300 KHz

Šum: 25 MHz

Rozlišení frekvence 1 μHz
Přesnost ±50 ppm s teplotou
Stárnutí ±10 ppm/rok
Výstupní impedance 50 Ω ± 2 %

Dekódování sběrnic

Typy sběrnic I2C, SPI, RS-232/UART

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Mýty o osciloskopech

Co vše jste slyšeli a nemusí to být pravda

Seriál - Rady a tipy při výběru osciloskopu

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli osciloskopu určitý nadhled při výběru nového přístroje. Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají často skryta. Pak se lehce stane, že zákazník objeví tato omezení, až když se svým novým osciloskopem začne skutečně pracovat.