Osciloskop Teledyne LeCroy WaveRunner 8000


Nové čtyřkanálové digitální osciloskopy s šířkou pásma 500 MHz až 4 GHz, pamětí až 128Mpts na kanál a vzorkováním až 40 GS/s. Nejhlubší soubor nástrojů ve svém oboru a zdokonalené uživatelské rozhraní pro usnadněné odstraňování chyb při ladění systémů.

Vlastnosti osciloskopů Teledyne LeCroy řady WaveRunner 8000

 • 8 bitové rozlišení A/D převodníků
 • V režimu zvýšeného rozlišení (ERES) rozlišení až 11 bitů
 • Šířka pásma od 500 MHz až do 4 GHz
 • 4 kanály
 • Rychlost vzorkování u “M” modelů až 20 GSa/s na kanál a 40 GSa/s při použití 2 kanálů
 • Vzorkovací paměť „M“ modelů až 64Mpts/ch při 4ch a 128Mpts/ch při 2ch
 • Možnost rozšíření o interní 16kanálový logický analyzátor s hloubkou pamětí až 125 M na každý kanál
 • Uživatelské prostředí MAUI s funkcí OneTouch (ovládání jedním dotykem)
 • Širokoúhlá dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,1" a rozlišením 1280 × 800 bodů
 • Funkce WaveScan pro rychlé nalezení anomálií v signálu
 • Nástroj LabNotebook pro uložení dat měření i jednoduché vytvoření protokolu
 • Historie změřených průběhů s možností přehrání oběma směry
 • Režim spektrálního analyzátoru ve standardní výbavě

 

Velké množství volitelných softwarových nástrojů:

 • Analýza spínacích a výkonových zařízení
 • Digitální filtrace
 • Analýza Jitter (chvění) a Timing (časování) signálu
 • Komplexní nástroje pro dekódování, spouštění, ladění a ověřování sériových sběrnic

Osciloskopy Teledyne LeCroy WaveRunner 8000 waverunner-8000-hero-2

Teledyne LeCroy představuje nové osciloskopy řady WaveRunner 8000 se šířkou pásma od 500 MHz do 4 GHz, které přináší rozsáhlou nástrojovou sadu spolu se zdokonaleným uživatelským rozhraním pro usnadněné odstraňování chyb při ladění systémů. WaveRunner 8000 má nejširší a nejhlubší soubor nástrojů ve svém oboru, který ho současně dělá neuvěřitelně výkonným. WaveRunner 8000 jako první z rodiny Teledyne LeCroy uvádí  na trh novou generaci vyspělého uživatelské rozhraní MAUI, přinášející  další vylepšení stávajícího, již tak prémiového uživatelského rozhraní v odvětví . Přidání OneTouch (ovládání jedním dotykem) k MAUI dělá nastavení měření  neuvěřitelně jednoduché a zrychluje tak dramaticky proniknutí do komplexních abnormalit signálu.

Neuvěřitelně výkonný

Standardní  soubor matematických, měřících, ladících a dokumentačních nástrojů poskytuje Standardní  soubor matematických, měřících, ladících a dokumentačních nástrojů poskytuje nepřekonatelné schopnosti analýzy. Aplikačně-specifické balíčky umožnují  zefektivněné ladění pro časté návrhové, či validační scénáře. Balíčky jako například digitální filtrování, spektrální analýzu, analýzu spínacích a spotřebičových zdrojů, a mnoho dalších. Pokročilé možnosti přizpůsobení umožňují použití uživatelsky definovaných parametrů a matematických funkcí, které poskytují jedinečné a neomezené schopnosti analýzy. WaveRunner 8000 má největší šíři a hloubku nástrojů zajišťujících rychlé řešení nejsložitějších úkolů ladění.

 

Osciloskopy Teledyne LeCroy WaveRunner 8000 wr8000_osc_tools

Šíleně jednoduchý

WaveRunner 8000 a MAUI s OneTouch rozšiřuje dlouhou tradici inovací uživatelského rozhraní společnosti Teledyne LeCroy. MAUI s One Touch optimalizuje zefektivnění a zjednodušení díky zpřístupnění všech běžných operací s jediným dotykem displeje. MAUI s OneTouch má revoluční drag-and-drop (táhni a pusť) vlastnosti, které dovolují kopírování a nastavení kanálů, matematických funkcí a parametrů měření, aniž by uživatel musel mezitím zvednout prst z dotykové obrazovky. Běžné gesta, jako je táhnutí a puštění, přibližovaní roztáhnutím prstů, nebo i rychlý horizontální posun signálu „švihnutím“ prstu do strany po obrazovce, dovoluje naprosto instinktivní interakci s osciloskopem.

Osciloskopy Teledyne LeCroy WaveRunner 8000 maui-itransport.png Osciloskopy Teledyne LeCroy WaveRunner 8000 160406edne-lecroy-tlec_onetouch.jpg

Tlačítko "Přidat nový" umožňuje rychle vytvořit nový kanál, matematické funkce, nebo měření, zatímco rychlé strhnutí záložky kanálu a parametru prstem směrem dolu danou položku vypne. MAUI s OneTouch tak přináší jedinečnou sadu dotykových gest, která zjednodušují nastavení měření a přináší nepřekonatelnou efektivitu a intuitivnost při provozu osciloskopu.

Mimořádná analýza sériových dat

K vyřešení všech možných výzev u testů přenosu sériových dat je k dispozici široká škála aplikačních balíčků, od automatizovaných balíčků shody, po sady nástrojů pro flexibilní ladění. Sady pro specifická měření protokolů a diagram oka (Eye diagram) jsou k dispozici jako doplněk k nejvíce intuitivním trigger a decode (spouštění a dekódování) balíčkům v tomto průmyslovém odvětví.

Izolování událostí je jednoduché, díky barevně rozlišovaným informacím o kódovaném protokolu sériové sběrnice v horní části analogových nebo digitálních průběhů. Časování a sběrnicové měření umožňují rychlé a snadné charakterizace sériového datového systému. Naměřená data lze vykreslit do grafu ke sledování změn průběhu systému v čase. Lze také identifikovat fyzikální anomálie vrstev testováním masky diagramu oka, za pomoci lokátoru selhání masky.

Tato sériová analýza dat vám pomůže pochopit a charakterizovat váš návrh, prokázat splnění testu shody, dokonce i vysvětlit, proč zařízení nebo hostitel selže při testu shody. SDAII architektura poskytuje rychlé aktualizace a tvorby diagramu oka. V kombinaci až 128 Mpts dlouhého záznamu a kompletním nástrojem Jitter rozkladu, SDA II poskytuje rychlé a úplné pochopení, proč sériový přenos dat selže při testu shody. Ať se již jedná o ladění modelu oka nebo ostatních testů shod, série WaveRunner 8000 rychle izoluje zdroj problému. Pokročilé metody a nástroje Jitter rozkladu poskytnout více informací o příčině. Analýza Tj, analýza RjBUj a analýza DDj jsou zjednodušeny nejhlubší sadou nástrojů zaměřující se na poskytnutí nejvyšší úrovně porozumění problematiky sériových datových signálů.

Modely „M“ pro maximální vzorkovací frekvence a paměti

Špičkový vzorkovací kmitočet 40 GS/s umožňuje podrobnou rekonstrukci hrany i pro signály s nejrychlejšími časy vzestupu (rise time). Dlouhá paměť umožňuje maximální vzorkovací frekvence, které mají být udržovány u delších časových základen. Hluboká paměť 128 Mpts je ideální pro ladění dlouhodobého chování vysokorychlostních sériových datových sběrnic.

Vícezáložkové varianty zobrazení na obrazovce

Unikátní Q-Scape architektura pro vícezáložkové varianty zobrazení na obrazovce urychluje pochopení vašeho návrhu díky 4násobnému počtu zobrazovaných ploch. Pořízené a vypočtené průběhy mohou být umístěny na kterékoliv ze čtyř různých "vícezáložkových" obrazových mřížek osciloskopu, s individuálně volitelnými styly roštu pro každou záložku. Samozřemostí je pak jednoduché přesunutí průběhů do různých záložek pomocí funkce drag-and-drop (táhni a pusť). Rozšířená plocha pak podporuje Ultra HD (UHD) 3840 x 2160 obrazových bodů displeje.

Pokročilé přizpůsobení

S možností  XDEV, programy třetích stran mohou být zcela integrovány do výpočetního zpracovávajícího toku osciloskopu. Je možné vytvářet vlastní matematické funkce a parametry pomocí C / C ++, MATLAB, Excel, JScript, nebo Visual Basic bez opuštění aplikace osciloskopu - a výsledky zobrazovat hned přímo na osciloskopu, v reálném čase.

Video

Příslušenství

Vysokonapěťové diferenciální sondy LeCroy řady HVD3000A

Nová řada vysokonapěťových diferenciálních sond HVD3000A od Teledyne LeCroy, pokrývá nejširší spektrum aplikací. Od 120/240V spínaných zdrojů až po elektrické přístroje o napětí 600V a 5kV. Od 120/240V spínaných zdrojů, až po elektrické přístroje o napětí 600V a 5kV.

Vysokonapěťové opticky izolované sondy HVFO Teledyne LeCroy

Cenově dostupná, optimálně navržena sonda pro měření malých signálů plovoucích na sběrnicích vysokého napětí ve výkonové elektronice nebo v EMC, EFT, ESD a při monitorování při testování RF imunity senzorů.

Dokumenty ke stažení

Specifikace

  WaveRunner 8054 WaveRunner 8104 WaveRunner 8254/
8254M
WaveRunner 8404/
8404M
Vertikální systém
Šířka pásma 500 MHz
(≥ 2 mV/div)
1 GHz
(≥ 2 mV/div)
2.5 GHz
(≥ 5 mV/div)
4 GHz
(≥ 5 mV/div)
Rychlost vzestupné hrany 1,75 ns 1,75 ns 1 ns 0,8 ns
Počet kanálů 4
Vertikální rozlišení 8 bitů (až 11 bitů v režimu zvýšeného rozlišení - ERES)
Citlivost 50 Ω: 1 mV/div–1 V/div, plně variabilní
1 MΩ: 1 mV/div–10 V/div, plně variabilní
Vstupní impedance 50 Ω ± 2,0 %
1 MΩ ± 2,0 % || 17 pF
Maximální vstupní napětí 50 Ω: 5 Vrms, ±10 V Peak
1 MΩ: 400 V max (DC + Peak AC ≤ 10 kHz)
Horizontální systém
Rychlost vzorkování 10 GS/s na kanál; 20 GS/s v režimu prokládání 10 GS/s na 4Ch; 20 GS/s v režimu prokládání
M Modely: 20 GS/s na kanál; 40 GS/s při prokládání
Vzorkovací paměť 16Mpts na kanál; 32Mpts při prokládání 16Mpts na kanál; 32Mpts při prokládání
M Modely: 64Mpts na kanál; 128Mpts při prokládání
Režimy vzorkování v reálném čase, prokládaný, rolovací, segmentování paměti
Rozsah časové základny 20 ps/div - 1.6 ks/div se standardní pamětí
M Modely: 20 ps/div - 6.4 ks/div se standardní pamětí
Režim prokládání od ≤ 10 ns/div;
Rolovací mód v rozmezí ≥ 100 ms/div a ≤ 5 MS/s
Přesnost časové základny ≤ 1.5 ppm + (stárnutí o 0.5 ppm/rok od poslední kalibrace)
Trigrovací systém
Režimy trigru automatický, normální, jednorázový, stop
Vstupy analogové kanály, externí, Ext/10, nebo linka
Typy trigrů hrana, šířka, logická funkce, TV, interval, výpadek, podmínka, měření, sekvence, seriová sběrnice, SMART, aj.
Max. frekvence trigru,
SMART Trigr
500 MHz @ ≥
10 mV/div 1.2 ns
(min. trigrovatelná
šířka 1.2 ns)
1.0 GHz @ ≥
10 mV/div
(min. trigrovatelná
šířka 750 ps)
2.0 GHz @ ≥
10 mV/div
(min. trigrovatelná
šířka 300 ps)
2.0 GHz @ ≥
10 mV/div
(min. trigrovatelná
šířka 200 ps)
Ostatní vlastnosti
Displej barevný 12,1" širokoúhlý dotykový TFT, WXGA 1280×800 bodů
Rozhraní 4 × USB 3.1, 3 × USB 2.0, 1 × USB-TMC USB 3.1, 10/100Mbit LAN
Video výstup 2 × Display Port standardní velikosti, 1 × DVI-D.
Podpora rozšiřujícího pracovního prostředí s WXGA rozlišením na druhém monitoru
Vzdálené ovládání Windows Automation, LeCroy Remote Command Control Set, LXI, VXI-11, VICP, USBTMC/USB488
Rozměry 316×417×238 mm (vך×h)
Hmotnost 10,3 kg
Spotřeba 285 W  (375 W špičkově); M Modely: 415 W (500 W špičkově)
Záruka 36 měsíců (12 měsíců pasivní napěťové sondy)
Certifikace CE Compliant, UL and cUL listed; Conforms to UL 61010-1 (3rd Edition), UL 61010-2-030 (1st Edition)
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.

WaveStream, WaveScan, dekódování I2C

Společnost LeCroy v druhé polovině roku 2006 uvedla na trh dvě kompletně inovované řady osciloskopů WaveSurfer (WS)i WaveRunner (WR). Nejen že došlo k pokroku v hardware osciloskopů (osciloskopy WaveRunner jsou nyní ve stejně malé skříni a mají velkou obrazovku jako populární WaveSurfer,(obr. 1), ale obě řady jsou vybaveny novými, velmi výkonnými funkcemi.

5. díl - Jak dostat ze svého digitálního osciloskopu maximum

V tomto díle našeho technického seriálu se zaměříme na typické vlastnosti osciloskopu. Poskytneme vám několik rad, jak je nejlépe využít při vaší práci. Čím lépe znáte váš osciloskop, tím rychleji a spolehlivěji sním dokážete pracovat.

2. díl - Do útrob osciloskopu

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli určitý nadhled při výběru osciloskopu.Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají při výběru nového přístroje často skrytá. Pak se lehce stane, že zákazník objeví tato omezení, až když se svým novým osciloskopem začne skutečně pracovat. V tomto díle se budeme věnovat šumu v osciloskopu a technologiím ERES a HiRes.

Seriál - Rady a tipy při výběru osciloskopu

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli osciloskopu určitý nadhled při výběru nového přístroje. Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají často skryta. Pak se lehce stane, že zákazník objeví tato omezení, až když se svým novým osciloskopem začne skutečně pracovat.

1. díl - Parametry osciloskopu aneb papír snese vše

Technický seriál, který poskytuje budoucímu uživateli osciloskopu určitý nadhled při výběru nového přístroje. Upozorňuje na omezení a úskalí, která zůstávají často skryta.

3. díl - Efektivní počet bitů u osciloskopu

Efektivní počet bitů rozlišení osciloskopu

Mýty o osciloskopech

Co vše jste slyšeli a nemusí to být pravda

Videoseriál - přehled functionalit osciloskopů Teledyne LeCroy

Ve video seriálu se seznámíte se všemi funkcemi osciloskopů Teledyne LeCroy.počínaje řadou WaveSuerfer přes HDO až po WaveMaster a LabMaster

Osciloskop Teledyne LeCroy WaveRunner 8054 se slevou 33%

Čtyř-kanálový digitální osciloskop 500 MHz, pamětí 16Mpts na kanál a vzorkováním až 20 GS/s za skvělou cenu