Osciloskop LeCroy WavePro 7Zi-A


Digitální čtyřkanálové osciloskopy LeCroy s šířkou pásma od 1,5 GHz do 6 GHz, vzorkovací rychlostí až 40 GSa/s a délkou záznamu až 256 M.

Osciloskop LeCroy řady WavePro 7Zi-A

Základní vlastnosti řady osciloskopů LeCroy WavePro 7Zi-A

  • šířka pásma od 1,5 GHz do 6 GHz
  • 4 kanály (4 nebo 8 vstupů)
  • rychlost vzorkování až 40 GSa/s
  • vzorkovací paměť až 128 M na každý kanál, resp. až 256 M při prokládání
  • 15,3" barevná dotyková obrazovka 1280 × 768
  • řešení pro kompletní analýzu signálů až do 6 GHz
  • možnost připojení 18kanálového nebo 36kanálového logického analyzátoru

Kombinace věrného signálu s architekturou, která umožňuje maximalizovat rychlost v každém ohledu. Osciloskopy LeCroy řady WavePro 7Zi-A představují ojediněle dokonalé řešení pro pásma od 1,5 do 6 GHz. Mají 50Ω a 1MΩ vstupy pro každý kanál a čtyři 50Ω vstupy přímo do vysokofrekvenčních vstupních zesilovačů a A/D převodníků. Architektura zpracování signálů X-Stream II poskytuje 10× až 20× rychlejší zpracování i pro dlouhé záznamy signálu než u jakéhokoliv osciloskopu. Společně s širokou řadu flexibilních nástrojů pro zpracování signálů, které osciloskopy LeCroy nabízejí, představuje osciloskop LeCroy WavePro 7Zi-A nezapomenutelnou zkušenost při odlaďování, ověřování, analýze a certifikačnímu testování elektronických systémů.

 

Důkladná analýza

Použití sady analyzačních nástrojů na osciloskopech LeCroy řady WavePro 7Zi-A přináší hluboké porozumění pro charakterizaci a ověření návrhu elektronických systémů. Výkonost osciloskopu se odvíjí z jeho konstrukce a architektury, která sjednocuje operační systém, výkonný procesor a způsob zpracování měřených průběhů. Každá část je důležitá pro celkový výkon systému, ale pouze metoda X-Stream II pro zpracování změřených průběhů osvobozuje úžasnou rychlost a nekompromisnost a rychlou odezvu zpracování, která přináší téměř okamžitě maximální vhled. LeCroy je zakladatelem nové metody zpracování signálů, která umožňuje jednoduše a uživatelsky příjemnězpracovávat dlouhé záznamy. Architektura X-Stream II podporuje záznam, zoomování, měření a analýzu více průběhů s hloubkou 256 M. Rychlost zpracování je 10× až 20× vyšší než u konkurenčních řešení. Kdykoliv se díváte na zaznamenaný signál nebo kdykoliv analyzujete několik obrazovek statistiky, sledování změn frekvence nebo identifikace komplexních vzorů, je osciloskop WavePro 7Zi-A navržen tak, aby přinášel nejvyšší výkon. Když aplikace vyžaduje off-line post-processing volitelné rozšíření o 325MB/s interface pro přenost vzorků signálu umožňuje vyčítání dat 20× až 100× rychleji než jakkýkoliv jiný měřicí přístroj.

LeCroy WavePro7ZiA SDA

 

Volnost bez omezení

Osciloskopy LeCroy WavePro 7Zi-A představují univerzální nástroj pro frekvenční pásma od 1,5 do 6 GHz. Všechny osciloskopy LeCroy WavePro 7Zi-A jsouvybaveny ProBus vstupy s přepínatelnou 50Ω a 1MΩ impedancí. Modely pro pásma do 4 GHz a 6 GHz jsou navíc kromě ProBus vstupů vybaveny i ProLink vstupy, což znamená, že je možné k osciloskopu připojit najednou až osm sond a pak provádět přepínání mezi příslušným ProBus a ProLink vstupem pomocí ovládacího panelu nebo dálkovým řízením. To vše vede k tomu, že je maximálně jednoduché připojit pasivní sondy i k 4 nebo 6GHz osciloskopu bez nutnoti použití jekéhokoliv externího 1MΩ adaptéru. Navíc k osciloskop lze připojit i libovolnou stávající sondu LeCroy, jako jsou např. proudové sondy, single-ended nebo diferenční aktivní sondy nebo VN sondy.

LeCroy WavePro7Zi-A fig2

 

Nový způsob ovládání osciloskopu

Osciloskopy LeCroy WavePro 7Zi-A mají přední ovládací panel a dotykovou obrazovku s rychlou odezvou, které dohromady umožňují jednoduché a přehledné ovládání vertikálního a horizontálního nastavení, spouštění a měření, zoomování a posouvání se dlouhým záznamem signálu. Přední řídicí panel lze navíc z osciloskopu vyjmout a umístit si ho do lepšího dosahu poblíž měřeného zařízení pro pohodlnější ovládání osciloskopu.

LeCroy WavePro7ZiA Control

 

Kompletní odladění systému

Porozumění vzájemných vztahů mezi různými signály je nezbytností pro rychlé odladění elektronického systému. Osciloskopy LeCroy WavePro 7Zi-A si berou i to nejlepší z osciloskopů pro obecné použití (spouštění a dekódování pro pomalé sériové sběrnice, analýza mixed-signal signálů, vysoká vstupní impedance), aby umožnily korelaci mezi pomalými signály (pomalé sériové sběrnice, napájecí zdroje, paralelní sběrnice) a rychlými událostmi.

Dekodéry sériových sběrnic - nový rozměr vhledu

Více než 19 protokolů je podporováno dekodéry sériových sběrnic, přičemž pro mnoho z nich je k dispozici i skutečný hardwarový trigger. V dekódovaných datech lze hledat, nebo je lze exportovat do tabulky v Excelu. ProtoSync navíc umožňuje zobrazit deódovaná data i ve formátu běžném pro protokolové analyzátory. ProtoSync je přitom možné zobrazit na rozšiřujícím displeji.

LeCroy WavePro7ZiA ProtoSync

 

Více spouštěcích podmínek umožní rychle izolovat více problémů

Mocná kombinace širokopásmových spouštěcích podmínek na hranu a 10 různých SMART triggerů, čtyřstupňový kaskádní trigger a nástroj TriggerScan patří mezi standardní výbavu osciloskopu a umožňují rychle izolovat problém a zaměřit se na jeho přičinu. Vysokorychlostní sériový trigger umožňuje spouštění až do rychlosti 3,125 Gb/s na sériové vzory až do délky 80 bitů. Celá škála spouštění pro sériové protokoly (I2C, SPI, UART, RS-232, Audiobus (I2S, LJ, RJ, TDM), CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553 a mnoho dalších) je na osciloskopech LeCroy WavePro 7Zi-A rovněž využitelná.

LeCroy WavePro7ZiA Trigger

 

Architektura X-Stream II

Optimalizace pro rychlé zpracování - technologie X-Stream II umožňuje rychlé zpracování naměřených dat, a to i v případě, že osciloskop zpracovává několik 100M zaznamenaných časových průběhů, díky eliminaci kompromisů mezi velkou délkou paměti a rychlým zpracováním. Výkonost architektury osciloskopu LeCroy WavePro 7Zi-A je umocněna použitím čtyřjádrového procesoru Intel Core2 Quad, který poskytuje efektivní hodinovou frekvenci 12 GHz spolu s 64bitovýmoperačním systémem Windows7. Výsledkem je 10× až 100× rychlejší zpracování než u konkurenčních osciloskopů.

Optimalizace pro dlouhou paměť - architektura X-Stream II nemá žádná omezení týkající se délky paměti bez ohledu na druh prováděné analýzy, protože proměnná délka segmentu časového záznamu může být vždy upravena tak, aby se vešla do rychlé paměti cahe v procesoru. Konkurenční osciloskopy s běžnou architekturou toho udělat nemohou a často mají omezení paměti pro analýzu v nejlepším případě na 5 až 10 % celkové délky záznamu.

Optimalizace pro rychlou odezvu přístroje - díky dynamické alokaci vyrovnávací paměti, aby byla maximalizována dostupnost paměti, vykazují osciloskopy LeCroy WavePro 7Zi-A nejrychlejší odezvu na ovládací prvky. Osciloskopy od jiných výrobců často trpí obtěžujícími prodlevami i během těch nejjednodušších operací, jako je např. zoom. To se ale nestane s LeCroy WavePro 7Zi-A.

Plně integrovaný mixed-signal osciloskop (4+36)

Z osciloskopu LeCroy WavePro 7Zi-A lze jednoduše vytvořit mixed-signal osciloskop s až 36 digitálními kanály, časově synchronizovanými se 4 analogovými kanály osciloskopu, a plně integrovaným ovládáním připojením volitelného logického analyzátoru LeCroy řady MS, která je kompatibilní i se všemi ostatními osciloskopy LeCroy s architekturou X-Stream II. Kromě záznamu digitálních linek mohou digitální kanály dobře pomoci při monitorování pomalejších signálů, jako jsou např. hodinové nebo chip select signály, čím ponechávají volné analogové kanály pro rychlé signály.

LeCroy WavePro7ZiA MSO

 

Synchronizace dvou osciloskopů (Zi-8CH-SYNCH)

Pomocí volitelného rozšíření (Zi-8CH-SYNCH) je možné propojit a synchronizovat dva osciloskopy, přičemž veškeré řízení výsledného 8kanálového systému je prováděno z jednoho z osciloskopů definovaného jako master.

Dvojnásobná plocha pro zobrazení

Možnost integrace druhé dotykové obrazovky (Zi-EXTDISP-15) je ideální pro analýzy a odlaďování díky tomu, že poskytuje najednou úplný přehled o dění v testovaném elektronickém systému.

LeCroy WavePro7ZiA Display

 

Video

Příslušenství

Aktivní diferenční sondy LeCroy WaveLink Probe System 4-6 GHz

Vysokofrekvenční aktivní diferenční sondy LeCroy 4-6 GHz s velkým vstupním dynamickým rozsahem a velkým rozsahem napěťového ofsetu.

Vysokonapěťové aktivní diferenční sondy LeCroy řady ADP

Vysokonapěťové aktivní diferenční sondy LeCroy do napětí 1400 Vpp k osciloskopům LeCroy s rozhraním ProBus.

Spektrální analyzátor pro osciloskopy Teledyne LeCroy

Aplikace FFT spektrálního analyzátoru a pokročilé možnosti FFT pro osciloskopy Teledyne LeCroy řady WaveRunner, WavePro, WaveMaster a HDO.

Aktivní diferenční sondy Teledyne LeCroy řady ZD, 500 MHz, 1GHz a 1,5GHz

Vysokoimpedanční aktivní diferenční sondy Teledyne LeCroy řady ZD s frekvencemy 500 MHz, 1GHz a 1,5GHz s malou vstupní kapacitou, velkým dynamickým rozsahem a nízkým šumem.

Aktivní napěťové sondy Teledyne LeCroy řady ZS 1 GHz až 4 GHz

Vysokoimpedanční aktivní napěťové sondy Teledyne LeCroy řady ZS 1 GHz až 4 GHz s malou vstupní kapacitou až jen 0.6 pF, velkým dynamickým rozsahem a nízkým šumem.

Proudové sondy Teledyne LeCroy řady CP a AP pro měření AC a DC proudů

Proudové sondy Teledyne LeCroy pro měření AC+DC proudů do 30 až 500 A s šířkami pásma od 2 MHz do 100 MHz.

Logické analyzátory řady MS pro osciloskopy LeCroy

Logické analyzátory s 18 nebo 36 kanály do 250 a 500 MHz pro osciloskopy LeCroy WaveSurfer, WaveRunner, WavePro a WaveMaster.

Aktivní diferenční sonda Teledyne LeCroy ZD200 do 200MHz pro automotive a průmyslové aplikace

Vysokoimpedanční 200MHz aktivní diferenční sonda Teledyne Lecroy ZD200 s velkým dynamickým rozsahem +/-20 V, velkým rozsahem souhlasného napětí až +/-60 V, malou vstupní kapacitou a nízkým šumem.

HDA125 Vysokorychlostní digitální analyzér Teledyne LeCroy

Vysokorychlostní digitální analyzér HDA125 přemění váš osciloskop LeCroy na velice výkonný nástroj pro měření a diagnostiku analogových a současně digitálních signálů. Se vzorkovací rychlostí 12.5 GS/s na 18ti vstupních kanálech. Revoluční QuickLink umožňuje jednoduchý hladký přechod od analogových měření až po analýzu DDR4.

Vysokonapěťové diferenciální sondy LeCroy řady HVD3000A

Nová řada vysokonapěťových diferenciálních sond HVD3000A od Teledyne LeCroy, pokrývá nejširší spektrum aplikací. Od 120/240V spínaných zdrojů až po elektrické přístroje o napětí 600V a 5kV. Od 120/240V spínaných zdrojů, až po elektrické přístroje o napětí 600V a 5kV.

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Model

WavePro 715Zi-A

WavePro 725Zi-A (SDA)

WavePro 735Zi-A (SDA, DDA)

WavePro 740Zi-A (SDA)

WavePro 760Zi-A (SDA, DDA)

Vertikální systém
Analogová šířka pásma (-3 dB) @ 50 Ω (ProLink vstup, ≥ 10 mV/dílek) - - - 4 GHz 6 GHz
Analogová šířka pásma (-3 dB) @ 50 Ω (ProBus vstup, ≥ 10 mV/dílek) 1,5 GHz 2,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz
Analogová šířka pásma (-3 dB) @ 1 MΩ (ProBus vstup) 500 MHz (typ.) 500 MHz (typ.) 500 MHz (typ.) 500 MHz (typ.) 500 MHz (typ.)
Doba náběhu (typ., 50 Ω) 235 ps 150 ps 120 ps 105 ps 70 ps
Počet kanálů 4
Omezení šířky pásma 20 MHz, 200 MHz, 1 GHz 20 MHz, 200 MHz, 1 GHz, 3 GHz 20 MHz, 200 MHz, 1 GHz, 3 GHz 20 MHz, 200 MHz, 1 GHz, 3 GHz, 4 GHz
Vstupní impedance 50 Ω ±2 % nebo 1 MΩ || 16 pF, 10 MΩ s dodanou sondou
Vstupní vazba 1 MΩ: AC, DC, GND; 50 Ω: DC, GND
Max. vstupní napětí

50 Ω: ±5 Vrms

1MΩ: 250 V max. (peak AC: ≤ 10 kHz + DC)

50 Ω (ProBus): ±5 Vrms

50 Ω (ProLink): ±4 Vpeak

1MΩ (ProBus): 250 V max. (peak AC: ≤ 10 kHz + DC)

Izolace mezi kanály ≥ 100:1 @ 2 GHz; ≥ 40:1 @ 3 GHz; ≥ 20:1 @ 4 GHz;
Vertikální rozlišení 8 bitů; až 11 bitů v režimu zvýšeného rozlišení (ERES)
Citlivost

50 Ω: 2 mV až 1 V/dílek, variabilní (2 až 9,99 mV pomocí zoomu)

1 MΩ: 2 mV až 10 V/dílek, variabilní

Přesnost ss zisku ±1,5 % z plného rozsahu
Rozsah offsetu

50 Ω (ProBus vstup):

±750 mV @ 10-170 mV/dílek

±4 V @ 172 mV/dílek-1 V/dílek

 

1MΩ (ProBus vstup):

±1 V @ 2-128 mV/dílek

±10 V @ 130 mV/dílek-1,28 V/dílek

±100 V @ 1,3 V/dílek-10 V/dílek

 

50 Ω (ProLink vstup):

±750 mV @ 10-118 mV/dílek

±4 V @ 120 mV/dílek-1 V/dílek

 

50 Ω (ProBus vstup):

±750 mV @ 10-170 mV/dílek

±4 V @ 172 mV/dílek-1 V/dílek

 

1MΩ (ProBus vstup):

±1 V @ 2-128 mV/dílek

±10 V @ 130 mV/dílek-1,28 V/dílek

±100 V @ 1,3 V/dílek-10 V/dílek

Přesnost offsetu ±(1,5 % plného rozsahu + 1,5 % hodnoty offsetu + 1 mV)
Horizontální systém
Časové základny Interní časová základna společná pro všechny 4 vstupní kanály; lze použít i externí hodiny připojené na doplňkový vstup
Rozsah časové základny Real-time: 20 ps/dílek až 1000 s/dílek (RIS: 20 ps/dílek až 10 ns/dílek, Roll: až 1000 s/dílek)
Přesnost hodin ≤ 1 ppm + (stárnutí 0,5 ppm/rok od poslední kalibrace)
Přesnost časového intervalu < 0,06/SR + (přesnost_hodin * odečtená_hodnota) (rms)
Šumový práh jitteru 1,5 ps (typ.) 1 ps (typ.) 800 fs (typ.) 750 fs (typ.) 560 fs (typ.)
Jitter spouštění a interpolace 3 ps(rms) (typ.) 2ps(rms) (typ.) 1ps(rms) (typ.)
Rozsah digitálního časového posunutí kanálů ±9 × čas/dílek, 100 ms max., každý kanál
Externí časová základna (vstup) 10 MHz; 50Ω impedance; vstup na zadním panelu
Externí časová základna (výstup) 10 MHz; 50Ω impedance; výstup na zadním panelu
Externí hodiny 0,1 Hz až 100 MHz, impedance 50 Ω nebo 1 MΩ; doplňkový vstup
Akviziční systém
Vzorkovací rychlost

20 GSa/s na 2 kanálech

10 GSa/s na 4 kanálech

(volitelné rozšíření WP7Zi-1.5GHz-4X20GS pro zdvojnásobení rychlostí)

40 GSa/s na 2 kanálech

20 GSa/s na 4 kanálech

Vzorkování v ekvivalentním čase (RIS) 200 GSa/s pro opakující se signály (20 ps/dílek až 10 ns/dílek)
Max. rychlost spouštění 1 000 000 průběhů/s (v sekvenčním režimu, až 4 kanály)
Mezisegmentový čas 1 μs
Akviziční paměť (4 kanály / 2 kanály)

Standard: 20 M / 40 M, počet segmentů 4500

(standardní velikost paměti pro SDA a DDA osciloskopy 32 M/ 64 M)

Volitelné rozšíření S-32: 32 M / 64 M, počet segmentů 15 000

Volitelné rozšíření M-64: 64 M / 128 M, počet segmentů 15 000

Volitelné rozšíření L-128: 128 M / 256 M, počet segmentů 15 000

Zpracování vzorků
Průměrování průměrování součtem až přes 1 milion běhů; spojité průměrování až přes 1 milion běhů
Zvýšené rozlišení (ERES) 8,5 až 11bitové vertikální rozlišení
Obálka (extrémy) Obálka, min, max až přes 1 milion běhů
Interpolace Lineární nebo Sin(x)/x
Systém spouštění (trigger)
Režimy Normal, Auto, Single, Stop
Zdroj spouštění Kterýkoliv kanál osciloskopu, Aux, Aux/10, síť; volba hrany a úrovně unikátní pro každý zdroj (kromě sítě)
Vstupní vazba DC, AC, HFRej, LFRej
Pre-trigger zpoždění 0 až 100 % velikosti paměti (nastavitelné v 1% inkrementech 100 ns)
Post-trigger zpoždění 0-10 000 dílků v real-time režimu, omezené pro pomalejší časové základny nebo v roll režimu
Hold-off 2 ns až 20 s nebo 1 až 99 999 999 událostí
Rozsah vnitřního triggeru ±4,1 dílku od středu
Citlivost triggeru při spouštění na hranu - ProBus vstupy (kanál 1-4)

2 dílky @ < 1 GHz

1,5 dílku @ < 500 MHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC, AC, LFRej vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

 

2 dílky @ < 2,5 GHz

1,5 dílku @ < 1,25 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC, AC, LFRej vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

2 dílky @ < 3,5 GHz

1,5 dílku @ < 1,75 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC, AC, LFRej vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

Citlivost triggeru při spouštění na hranu - ProLink vstupy (kanál 1-4) -

2 dílky @ < 4 GHz

1,5 dílku @ < 2 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC, AC, LFRej vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

2 dílky @ < 6 GHz

1,5 dílku @ < 3 GHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC, AC, LFRej vazba, ≥ 10 mV/dílek, 50 Ω)

Citlivost triggeru při spouštění na hranu - Ext vstup

2 dílky @ < 1 GHz

1,5 dílku @ < 500 MHz

1 dílek @ < 200 MHz

(DC, AC, LFRej vazba)

Max. frekvence spouštění, SMART trigger

1,0 GHz @ ≥ 10 mV/dílek

(min. šířka pulzu 500 ps)

2,0 GHz @ ≥ 10 mV/dílek

(min. šířka pulzu 300 ps)

2,0 GHz @ ≥ 10 mV/dílek

(min. šířka pulzu 250 ps)

2,0 GHz @ ≥ 10 mV/dílek

(min. šířka pulzu 200 ps)

Vstupní rozsah externího triggeru Aux (±0,4 V); Aux/10 (±4 V)
Základní typy spouštění
Hrana Spuštění když signál má správnou hranu (pozitivní, negativní nebo obě) a dosáhne dané úrovně.
TV kompozitní signál NTSC nebo PAL s volitelným číslem řádku a polem; HDTV (720p, 1080i, 1080p) s volitelnou snímkovou frekvencí (50 nebo 60 Hz) a síť, nebo CUSTOM s vlitelným polem (1-8), řádkem (až 2000), snímkovou frekvencí (25, 30, 50 nebo 60 Hz), prokládáním (1:1, 2:1, 4:1, 8:1) a hranou synchronizačního pulzu (pozitivní, negativní).
Okno (Window) Spuštění když signál opustí definované meze napětí.
SMART triggery
Stav nebo hrana s kvalifikací Spuštění na jakýkoliv zdroj spouštění, pokud se definovaný stav nebo hrana vyskytne na jiném definovaném vstupu. Zpoždění mezi zdroji je volitelné časem nebo počtem událostí.
Prvotní kvalifikace V sekvenčním režimu spouští opakovaně na události B, pouze pokud definovaný vzor, stav nebo hrana (událost A) je splněna v prvním segmentu akvizice.
Výpadek Provede spuštění, pokud dojde k výpadku signálu na delší dobu než volitelný interval 1 ns až 20 s.
Vzor Logická kombinace (AND, NAND, OR, NOR) až pěti vstupů (4 kanály a vstup externího triggeru). Každý ze vstupů může být High, Low nebo Dont care. Úrovně High a Low mohou být nezávisle zvoleny. Ke spouštění dojde na začátku nebo konci vzoru.
SMART triggery s vyloučením
Glitch Spouštění na pozitivní nebo negativní glitche s šířkami volitelnými od 200 ps (v závislosti na šířce pásma osciloskopu) do 20 s, nebo na občasné poruchy.
Šířka pulzu (signál nebo vzor) Spouštění na pozitivní, negativní nebo obě šířky pulzu s šířkou nastavitelnou od 200 ps (v závislosti na šířce pásma osciloskopu) do 20 s, nebo na občasné poruchy.
Interval (signál nebo vzor) Spouštění na intervaly volitelné od 1 ns do 20 s.
Časový limit (kvalifikovaný stavem nebo hranou) Spouštění na jakýkoliv zdroj pokud se daný stav nebo hrana vyskytla na jiném zdroji. Zpoždění mezi zdroji je 1 ns až 20 s, nebo 1 až 99 999 999 událostí.
Runt Spouštění na pozitivní nebo negativní výpadky úrovně definované dvěma limity napětí a dvěma časovými limity od 1 ns do 20 s.
Strmost Spouštění na dobu přeběhu - volí se limit pro dV, dt a hrana. Limity pro hranu jsou mezi 1 ns až 20 ns.
Spouštění na vyloučení Spouštění na občasné poruchy pomocí specifikace očekávaného chování. Ke spuštění dojde, když tato podmínka není splněna.
Kaskádní trigger
Schopnosti Aktivace na událost "A", pak spuštění na událost "B". Nebo aktivace na událost "A", pak kvalifikace událostí "B" a spuštění na událost "C". Nebo aktivace na událost "A", pak kvalifikace událostí "B" a pak "C" a spuštění na událost "D".
Typy

Událost A nebo B: hrana, glitch, šířka, okno, výpadek, interval, runt, strmost, vzor (analog.)

Událost C nebo D: hrana nebo vzor

Holdoff Zpoždění mezi událostmi A a B, B a C, C a D jsou volitelné časem nebo počtem událostí.
Reset Reset mezi událostmi A a B, B a C, C a D jsou volitelné časem.
Spouštění na hodnoty měření
Schopnosti Výběr z velkého množství měřených parametrů - spuštění když měřený parametr dosáhne určité hodnoty nebo překročí limit. Může být použitý jako samostatná podmínka nebo jako poslední v kaskádě.
Spouštění na vysokorychlostní sériový protokol
Datové rychlosti - (Volitelné rozšíření WPZi-MSPT, standardní na SDA) 100 Mb/s až 1,25 Gb/s (Volitelné rozšíření WPZi-HSPT, standardní na SDA) 100 Mb/s až 2,7 Gb/s, 3 Gb/s, 3,125 Gb/s
Délka vzoru - 80 bitů, NRZ nebo 8b/10b
Výstupy hodin a dat - 400 mVpp (typ.), AC vazba
Jitter obnovení hodin - 2 ps rms + 0,3 % UI rms pro PRBS posloupnosti s 50% hustotou přechodů (typ.)
Šířka pásma hardwarové smyčky obnovení hodin - Šířka pásma PLL smyčky = Fbaud/5500, 100 Mb/s až 2,488 Gb/s (typ.)
Spouštění na pomalé sériové protokoly (volitelné)
Dostupné protokoly SPI, I2C, UART, RS-232, USB, AudioBus (I2S, LJ, RJ, TDM), MIL-STD-1553, ARINC 429, MIPI D-PHY, DigRF 3G, DigRF v4, CAN, LIN. Kompletní specifikace uvedena v příslušných katalogových listech.
Displej
Typ Barevný, 15,3" plochý TFT LCD, dotyková obrazovka
Rozlišení WXGA, 1280 × 768
Počet průběhů Zobrazení až osmi průběhů současně. Současně lze zobrazit průběhy z kanálů, zoomů, matematických funkcí a paměti.
Mřížky Auto, Single, Dual, Quad, Octal, X-Y, Single + X-Y, Dual + X-Y
Reprezentace průběhů Propojené body nebo jen body.
Druhý displej
Typ Barevný, 15,3" plochý TFT LCD, dotyková obrazovka
Rozlišení WXGA, 1280 × 768
Rozměry a váha
Rozměry (v × š × h) 355 mm × 467 mm × 289 mm (výška nezahrnuje nožičky)
Váha 18,4 kg
Přepravní váha 28,2 kg
Certifikace
  CE, UL a cUL, splňuje EN 61326-1, EN 61010-1, UL 61010-1 2nd ed., CSA C22.2 No. 61010-1-04
Záruka a servis
  3 roky na osciloskop, 1 rok na příslušenství. Doporučená doba kalibrace 1 rok.

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.

WaveStream, WaveScan, dekódování I2C

Společnost LeCroy v druhé polovině roku 2006 uvedla na trh dvě kompletně inovované řady osciloskopů WaveSurfer (WS)i WaveRunner (WR). Nejen že došlo k pokroku v hardware osciloskopů (osciloskopy WaveRunner jsou nyní ve stejně malé skříni a mají velkou obrazovku jako populární WaveSurfer,(obr. 1), ale obě řady jsou vybaveny novými, velmi výkonnými funkcemi.