Nové přístroje METERMAN

Když se řekne „přístroj pro průmyslovou údržbu„, většina z nás si pravděpodobně představí měřicí přístroj nebo tester elektrických veličin. Tento pohled je ale zjednodušený. V technické praxi se často vyskytuje potřeba sledovat a měřit hodnoty i jiných než elektrických veličin, nejčastěji teplot, vlhkosti nebo třeba rychlosti proudění vzduchu. Portfolio značky Meterman je řešením pro měření všech výše uvedených veličin.

Autor: Ing. Vojtěch Němeček

Publikováno: časopis Elektro ročník: 2005 číslo: 4 strana: 26

Elektronická verze: https://www.odbornecasopisy.cz