Nevyvážení

Nevyvážení

Přečtěte si více o 3-fázové soustavě a o nevyvážení s praktickým příkladem!

Pokud máme ve 3-fázové soustavě všechny fázové napětí stejné  a úhly mezi těmito fázemi jsou také stejné. Pak se jedná  o vyváženou soustavu.

V případě, že fázové napětí nebo úhly mezi fázemi nejsou stejné, máme soustavu nevyváženou.

Matematicky rozdělujeme soustavu na tři složky: souslednou( pozitivní), zpětnou ( negativní ) a nulovou.

Sousledná složka otáčí motorem ve směru, kterým potřebujeme, zpětná složka nám motor brzdí a nulová složka vyjadřuje proud, který prochází nulovým vodičem.

V 3-fázové soustavě způsobuje nevyvážení nižší výkon a poruchy na motorech nebo jiných zátěžích.

Hlavní následky nevyvážení jsou :

  • větší mechanické zatížení z důvodu menšího točivého momentu
  • větší protékající proudy v motorech a usměrňovačích
  • protékající proud nulovým vodičem v soustavě zapojené do hvězdy
  • zvýšený ohřev transformátoru
  • zkrácení životnosti motorů

Podle normy EN50160 má být nevyvážení maximálně 2%, v případě většího nevyvážení se začnou projevovat výše popsané jevy.

Př. Náklady spojené s nevyvážením si můžeme uvést na opravě nebo výměně motoru.

Příklad výpočtu : Výměna 37 kW motoru stojí 3495 Eur včetně práce. Předpokládáme 4 hodinový výpadek, který má za následek ztráty 4195 Eur za hodinu. Celkové ztráty : 3495 + (4 x 4195) = 20275 Eur / ročně.

nevyvazeni

Obrázek znázorňuje činitele nesymetrie napětí zpětné (Vneg) a netočivé (Vzero) složky napětí měřený přístrojem FLUKE 435.

 
live chat service provider