Aktuálně O nás Kontakt

Kurzy ovládání měřicích přístrojů

Společnost Blue Panther s.r.o. nabízí celou řadu kurzů a školení, v nichž uživatele naučí optimálnímu využití přístroje či měřicí metody tak, aby přístroj co nejrychleji přinesl očekávané výsledky.
Cílem společnosti Blue Panther je to, aby se společnostem, které své zaměstnance na školení vysílají, vracely finanční náklady, které do zaměstnance v podobě školení vloží. A to nejen v podobě nákladů na školení, ale hlavně ve větší efektivitě práce zaměstnance, a tím i v úspoře nákladů, která přirozeně vyplyne z lepší práce zaměstnanců. Proto jsou školení ukončena zkouškou a vydáním certifikátu.