Průmysl

Služby a dodávky měřicích přístrojů a zařízení pro průmysl

Industrial ban_industrial_35.jpg

Exkluzivní technický distributor Fluke pro ČR

 

 

 

Pro výrobky a služby firmy Fluke jsme získali jako jediní status Platinový technický distributor.

Odborné konzultace

Odborné konzultace, posudky a pomoc od úrovně vedení podniků, přes střední management až po konkrétní uživatele, před rozhodnutím o využití specifické organizace práce a pro ní

vhodných zařízení a přístrojů.

Odborná školení 

Dodáváme školení z oblasti měření, testování a ověřování činnosti zařízení v průmyslu, vývoji, i energetice.

Školení jsou z oblasti "jak měřit" při údržbě pohonů a motorů, termovize, ověřování procesních systémů a další.

Dále pak školíme na optimální využití konkrétního přístroje.

Všechna školení jsou zakončena zkouškou a účastník získá certifikát.

Dodávky přístrojů

Dodáváme ruční i stolní měřicí přístroje pro měření při údržbě výrobních zařízení, infrastruktury závodu i systémové přístroje, které jsou součástí výrobních zařízení, jako jsou testery elektrické bezpečnosti či testery motorů. Jsme oficiální zástupci předních výrobců přístrojů pro měření v údržbě - Fluke, Flir, Kyoritsu, Chauvin Arnoux, Kimo, Schleich a dalších.

Servis a opravy přístrojů ve vlastním servisním středisku

Jsme autorizovaným servisním střediskem přístrojů pro měření v průmyslu značek Fluke, Kyoritsu, Chauvin Arnoux.

Kalibrace a metrologie

Provozujeme vlastní akreditovanou kalibrační laboratoř, kde jsme schopni kalibrovat většinu přístrojů pro měření elektrických veličin v průmyslu, přístroje pro měření teploty, jak kontaktní tak i bezkontaktní, jako jsou teploměry a termovizní kamery.

Tématické události, články a aktuality

Odborné školení - Základy termovizního měření 11.9. 2018 v Praze

Termovizní měření se stalo nenahraditelným pomocníkem v průmyslové údržbě i ve stavebnictví. K dosažení relevantních výsledků je však potřeba dodržet celou řadu zásad. Tato pravidla se týkají především podmínek, za kterých je snímek pořizován a způsobu jeho vyhodnocení. Jakým způsobem správně používat termokameru vás naučíme na tomto školení. Kurz je určen pro techniky elektroúdržby a údržby a správy budov, stavební techniky.

Ohlédnutí - Nástroje prediktivní údržby aneb je skutečně levnější metoda „hasič?“ v Praze

Jak efektivně organizovat údržbu v závodě a jaké vhodné nástroje používat? Seminář je určen vedoucím pracovníkům elektro, strojní údržby,vedení společnosti. Pro všechny, které zajímá jak úspěšně předcházet přerušení výroby díky poruchám a jak snižovat náklady na údržbu výrobních zařízení.

Seminář - Eliminace poklesů a výpadků napětí v průmyslu a úspory elektrické energie s Elspec v Praze

Pro velký zájem oznamujeme všem zájemcům ukončení registrace. Kapacita tohoto semináře je již naplněná. V dnešní době masového nasazování elektrických pohonů s frekvenčními měniči s napěťovým střídačem a spínaných napájecích zdrojů se objevuje problém s kvalitou el. energie v síti. Deformované napětí v síti pak může mít za následek nečekané výpadky a snížení životnosti jednotlivých zařízení. Jak se dá úspěšně těmto situacím předcházet se dozvíte na tomto semináři. Přijďte si poslechnou autora systému ELSPEC Equalizer s tisíci instalací pro stabilizaci napětí sítě a úspory.

Ohlédnutí seminář - Nástroje prediktivní údržby v Hradci Králové

Jak na efektivní organizování údržby se dozvíte na semináři s názvem „Nástroje prediktivní údržby“ aneb je skutečně levnější metoda „hasič?“

Ohlédnutí seminář - Využití termovizního měření v průmyslové údržbě v Praze

Kontrola přehřívání součástek a jejich chlazení se stává jedním z hlavních problémů během návrhu desek plošných spojů (DPS). Řešením jsou bezkontaktní metody měření teploty a rozložení teplotního pole, které zahrnují termovizní zobrazování. Termovize se stává jednou z nejběžnějších a nejpohodlnějších způsobů diagnostiky. Pokud Vás zajímá, je tento seminář určený právě pro Vás!

Ohlédnutí za seminářem - Měření při údržbě motorů a řízených pohonů v pondělí 11.6. 2018 v Praze

Pokud Vás trápí poruchy pohonů, výpadky jejich regulace nebo ložiska motorů mají výrazně kratší životnost, poškozují se. Pak tomto seminář byl určen pro vás. Nevěšte hlavu, na podzim budou vypsané další termíny.

Plán odborných seminářů na září - prosinec 2018

Připravili jsem pro všechny zájemce o naše semináře (ochutnávky) a odborná školení (zakončená zkouškou a certifikátem) přehled aktuálně vypsaných termínů v roce 2018.

Ohlédnutí seminář- Eliminace poklesů napětí a proudových špiček v průmyslu v Praze

Seminář může pomoci v řešení problému všude tam, kde je využíváno zařízení či technologie s rázovým odběrem proudu, jako jsou bodové svářecí systémy, elektrické lisy, buchary, střihací stroje a podobně. Pokud ve vašem podniku dochází k poruchám řídících systémů, PLC a další elektroniky, nečekaným přerušením výroby způsobeným poruchou výrobní linky, vybavování proudových nebo napěťových ochran,poruchám řízených pohonů, máte problém s kolísáním napětí či flickerem, dochází k překračování ¼ hodinového maxima, potřebujete kompenzovat jalovou energii, používáte ve výrobě svářečky nebo jsou součástí vaší výroby elektrické lisy, buchary, střihací stroje, máte ve výrobě mnoho náhodně zapínaných motorů, pak tento seminář je určený právě vám.

Ohlédnutí seminář - Kvalita elektrické sítě a její vliv na výrobní zařízení v Hradci Králové

Seminář Vám pomůže odkrýt cestu ke snížení počtu výpadků výroby, usnadnit údržbu výrobních zařízení, snížit spotřebu elektrické energie a je určen nejen pracovníkům údržby, energetikům, pracovníkům vedení.

Ohlédnutí seminář - Nástroje prediktivní údržby - 27. 2. 2018

Přijďte na seminář o efektivním organizování údržby, s názvem „Nástroje prediktivní údržby“ aneb je skutečně levnější metoda „hasič?“

Seminář - Nástroje prediktivní údržby 7. 12. 2017

V Praze proběhl seminář o efektivním organizování údržby, s názvem „Nástroje prediktivní údržby“ aneb je skutečně levnější metoda „hasič?“

Jak reálně pomáhá hloubkový audit elektrické sítě?

Očekávání vs. praxe nemusí jít ruku v ruce. Obzvlášť jedná-li se o věci spojené s „neviditelnou“ elektřinou. Připravili jsme tedy několik konkrétních ukázek z praxe.

Hodnocení stavu ložiska pomocí algoritmu Crest Factor plus

Dříve či později se ložiska opotřebí, i když provádíte správnou údržbu. Otázkou tedy není, zda se ložisko opotřebí, ale kdy k tomu dojde! Vědět v čas, kdy je potřeba ložiska stroje vyměnit, vám umožní lépe plánovat odstávky stroje, práci lidí a efektivněji objednávat ložiska.

11. díl - Přehled vhodných přístrojů pro měření při údržbě motorů a pohonů

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 12/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozích deseti pokračováních tohoto seriálu byly probrány situace, které ovlivňují provoz, životnost i poruchovost motorů a pohonů vybavených regulátory otáček, tedy měniči frekvence z hlediska parametrů elektrického napájení, jinými slovy z pohledu vlivu kvality elektrické energie. V tomto pokračování bude vysvětleno, které přístroje je minimálně vhodné mít ve vybavení oddělení údržby v průmyslovém závodě.

10. díl - Jak a kde pomůže termovize při údržbě pohonů a motorů

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 11/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozích devíti pokračováních seriálu byly probrány situace ovlivňující provozní podmínky motorů a pohonů. Bylo řečeno, které parametry elektrické sítě ovlivňují pracovní schopnosti pohonů a motorů, jejich účinnost i životnost, jak a kde je měřit. Je možné konstatovat, že všechny dříve popsané škodlivé jevy, nebo lépe odchylky od optimálního stavu, se určitým způsobem projevují krom jiného vždy i změnou teploty v místě jejich působení. Kontrolou teploty jednotlivých částí pohonu lze tedy identifikovat změnu, a tak i určit místo potřebného dalšího měření nebo určit místo vznikajícího problému.

9. díl - Jak a co kontrolovat na elektromotorech, aby vás náhle neopustily

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 10/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana Toto pokračování seriálu o měření při údržbě pohonů a motorů je zaměřeno na měření na vlastních elektromotorech. Popíšeme některé parametry a možnosti jejich měření důležité pro zjištění stavu motoru při údržbě.

8. díl - Hřídelové napětí a ložiskový proud - proč se rychleji poškozují ložiska na motorech s měniči

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 8-9/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V šestém pokračování jsme si pověděli, jak vypadá napětí na výstupu měniče a jaké jsou možnosti měření v této části pohonu. Sedmá část byla zaměřena na parazitní odrazy vznikající na vedení mezi motorem a měničem, které mohou poškodit vinutí motoru, a na možnosti jejich zjištění. V tomto pokračování bude něco o dalším parazitním jevu, který se objevuje na motorech především při používání měničů.

Monitoring kvality elektrické energie a jak na něj

Se stoupající komplexností průmyslových systémů jsou dnes některé části průmyslových podniků velmi citlivé na parazitní jevy na napájecí elektrické síti a náchylné tak ke kolapsu. Proto stoupá potřeba sledovat kvalitu elektrické energie a její vliv na výrobní proces.

7. díl - Proč hoří motory za měniči a co je bezpečný přístroj?

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 7/2016 Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozí části bylo ukázáno, jaká je situace na výstupu měniče a na svorkách motoru. Bylo řečeno, že vše, co se nachází za výstupními svorkami měniče, je v jiném světě, než je svět svorek vstupních. Napětí má pulzní charakter a frekvenci řádu kilohertzů s proměnnou šířkou. Proto pro jeho měření nelze použít běžné přístroje. Krom toho, že nelze snadno ověřit symetrii tohoto napětí nutnou pro správnou činnost napájeného motoru a další parametry podobně jako na vstupu měniče analyzátorem kvality sítě, a je potřeba použít osciloskop (a navíc ne ledajaký), tak tvar tohoto napětí přináší mnoho nových situací neznámých oproti prostředí v běžné síti 50 Hz. Jedním z nových vlivů, neznámých v běžné síti podniku, je vliv vysoké frekvence impulzů napětí a impedancí. Uplatňují se zde jevy, známé spíše z vysokofrekvenční techniky, a neznámé pro běžné pracovníky údržby.

6. díl - Co se děje na výstupu měniče a proč nelze měřit bez osciloskopu

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 6/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana Toto pokračování seriálu o měření na pohonech a motorech je věnováno výstupu měniče. Výstupní napětí přiváděné z měniče na pohon má na rozdíl od napětí napájecí sítě odlišný tvar i frekvenci. To určuje přístroje, které lze k měření parametrů na výstupu měniče použít.

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů

Seriál článků na téma Měření při údržbě pohonů a motorů psaný pro časopis Elektro (2016). Současné průmyslové podniky využívají nejen velké motory různé konstrukce připojené přímo na síť, ale jsou především plné obrovského množství řízených pohonů různých konstrukcí zajišťujících potřeby stále dynamičtější výroby. Provoz těchto strojů spotřebovává statisticky až 70 % celkové energie využité v průmyslu. Provoz pohonů zásadním způsobem ovlivňuje plynulost výroby, tudíž každá porucha způsobuje značné ztráty. Tento seriál vám představí přehledným a edukativním způsobem vše,co je potřeba nepodceňovat a na co si dát pozor. Statisticky 44 % poruch způsobených stárnutím pohonu či motoru (myšleno elektrické stárnutí), lze předejít měřením elektrických a teplotních parametrů. Přitom 14 % pohonů pracuje v přetížení, aniž o tom uživatel ví. Neznalost podmínek, za kterých tyto stroje pracují, tedy výrazně ovlivňuje ekonomiku nejen jejich provozu, ale ekonomiku celého závodu. Udržování pohonů a motorů v optimálních podmínkách vede k minimalizaci jejich spotřeby i redukci počty poruch. Jak na to? V tomto seriálu článků se budeme zabývat měřeními, která je vhodné provádět pro ověření stavu, v jakém pohon v průběhu svého života je.

5. díl - Proč je důležité měřit i na stejnosměrném meziobvodu

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 5/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozím díle seriálu bylo řečeno proč a jak měřit vlastnosti sítě na svorkách vstupu měniče. Jak změny napětí a jeho nesymetrie mohou ovlivňovat provoz měniče. Dále bylo popsáno, jak měřit velikost zkreslení napětí a proudu a které harmonické složky a jak ovlivňují provoz motorů a pohonů a zmíněny byly i složky harmonických, které vytváří sám měnič.

4. díl - Měření na vstupu pohonu a motoru

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 4/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozích třech pokračováních byly uvedeny základní informace o parametrech napájecí sítě a jejich vlivu na provoz motoru přímo připojeného na síť a také o jejich vlivu na provoz řízeného pohonu, chcete-li měniče. Byly uvedeny informace o napěťové nesymetrii, kolísání napětí, podpětí a přepětí, napěťových špičkách i harmonických složkách. V tomto díle si krátce řekneme jak, čím a proč tyto parametry na vstupních svorkách motoru a měniče měřit a ověřovat jejich velikost. Bude řeč především o třífázové síti, a proto je třeba si uvědomit, že díky možné kombinaci spotřebičů připojených na síť, tedy jak třífázových, tak jednofázových, dochází ke změnám parametrů sítě nejen fázi od fáze, ale i v čase. Vzhledem k dynamice odběrů je dobrý nápad kontrolovat všechny parametry třífázovými přístroji pro získání představy, jak se mění fáze od fáze v čase.

3. díl - Harmonické – škůdci pohonů

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 3/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozí části jsme probrali vlivy velikosti napětí na činnost motorů a pohonů. V jejím posledním odstavci jsme se věnovali přechodovým jevům, které jsou charakteristické velmi krátce trvajícím překmitem napětí o délce kratší než 10 ms (v praxi jsou to jednotky μs) a napětím několikanásobně vyšším, než je jmenovitá hodnota napětí sítě. Stejně, možná i více nebezpečné jsou však krátké zákmity – špičky – s nízkou amplitudou, které se však dlouhodobě opakují.

2. díl - Co napáchají změny napětí na motoru či pohonu

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 2/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V prvé části seriálu bylo řečeno něco krátce o výkonu a jeho vyjádření jako o základním parametru měření na pohonu. Při jeho měření na pohonu je tedy dobré si uvědomit, které složky jsou jak velké, a jak je velký činný výkon (P), který odvádí skutečnou práci pohonu.

1. díl - Proč je dobré vědět, co se děje na pohonu a nestačí jen čekat, až dojde k poruše

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 1/2016 - Autor - ing. Jaroslav Smetana Současné průmyslové podniky využívají nejen velké motory různé konstrukce připojené přímo na síť, ale jsou především plné obrovského množství řízených pohonů různých konstrukcí zajišťujících potřeby stále dynamičtější výroby.rovoz těchto strojů spotřebovává statisticky až 70 % celkové energie využité v průmyslu. Provoz pohonů zásadním způsobem ovlivňuje plynulost výroby, tudíž každá porucha způsobuje značné ztráty. V tomto seriálu článků se budeme zabývat měřeními, která je vhodné provádět pro ověření stavu, v jakém pohon v průběhu svého života je. Měření a ověřování elektrických a případně teplotních parametrů je zásadní činnost, přinášející stabilitu výroby a ekonomické úspory.

Scopemetery Fluke 190 II

Nové čtyřkanálové ScopeMetery Fluke 190 II posouvají laťku ručních osciloskopů. Poskytují čtyři plně plovoucí kanály, hledání poruch je mnohem jednodušší se scopemetery Fluke!

Akreditovaná metrologická laboratoř

Akreditovaná kalibrační laboratoř Blue Panther Metrology

Aplikaci FLIR InSite zdarma!

Provádíte termografické kontroly a máte od nás zakoupenou termokameru FLIR? Co zkusit aplikaci FLIR InSite zdarma!

Blue Panther je Platinovým technickým distributorem Fluke

Od ledna 2017 se Blue Panther s.r.o. stal jediným Platinovým technickým distributorem Fluke pro ČR a SR

Audit kvality elektrické energie boduje!

S hrdostí oznamujeme, že jsme získali prestižní ocenění Produkt roku v kategorii služby pro průmysl od časopisu Řízení a údržba. Náš produkt "Audit kvality elektrické energie" získal cenu v kategorii služby pro průmysl.

Vybrané kategorie a ukázky produktů

Testery svítidel

Přístroje pro testování svítidel

Čítače částic nečistot

Analyzátory baterií a akukulátorů

Analyzátory akukulátorů

Zkoušečky napětí

Bezpečné zkoušečky pro zkoušení napětí, spojitosti a sledu fází plně v souladu s ČSN EN 61243-3 ed.2: 2011 z produkce Kyoritsy, Fluke a Chauvin Arnoux.

Termokamery a infrakamery

Termokamery, infrakamery a termovize pro použití v průmyslu a stavebnictví i vědě a vývoji

Teploměry

Kontaktní teploměry a bezkontaktní teploměry pro měření teploty v průmyslu, potravinářství, zemědělství i chemii, KIMO, Fluke,Kyoritsu, Chauvin Arnoux a Ideal Industries.

Procesní kalibrátory

Procesní kalibrátory pro oblast průmyslové automatizace, měření a regulace pro ověřování a kalibraci napětí, proudové smyčky, termočlánků, odporových teploměrů, tlaku a frekvence. Procesní kalibrátory jednofunkční, multifunkční dokumentační v běžném provedení v provedení pro nevýbušné prostředí Ex z produkce firem Fluke a Eurotron.

Revizní přístroje pro revize elektrických instalací nářadí a strojů

Revizní přístroje z produkce firem Kyoritsu, Chauvin Arnoux a Fluke.

Scopemetry a bateriové ruční osciloskopy

V této části naleznete bateriové osciloskopy vyráběné firmou Fluke pod označením Scopemetr nebo Scopemeter a bateriové osciloskopy z produkce firmy Chauvin Arnoux dodávané pod značkou Metrix

Klešťové multimetry a ampérmetry

Klešťové ampérmetry a multimetry

Multimetry

Digitální a ručkové multimetry pro měření v průmyslu, laboratořích i venkovním prostředí.

Záruční opravy měřidel

Jediný autorizované servisní centrum firmy Fluke pro Českou republiku. Autorizovaný servis pro značky Teledyne LeCroy, Kyoritsu, Chauvin Arnoux

Semináře a odborná školení