Referenční multimetry Fluke 8588A / 8558A


Referenční multimetry Fluke 8588A a 8558A - nejstabilnější multimetry na světě.

8 1/2 místný multimetr Fluke 8588A poskytuje spolehlivá a reprodukovatelná měření a je vhodným pro laboratoře primární úrovně.

Model Fluke 8558A je naopak určen pro rychlá měření v automatizovaných systémech měření při výrpbě 

 

S více než 12 měřicími funkcemi, včetně nové digitizace napětí a proudu,
kapacitance, výkonu RF a externích zkratů pro stejnosměrný a střídavý proud, vám Fluke
8588Apomáhá konsolidovat náklady na laboratorní testy do jednoho měřicího přístroje. Jeho
vynikající analogový výkon je rozšířen o nový vysokorychlostní design systému Fluke Calibration a
nejrychlejší přímou digitalizaci, což umožňuje významné zvýšení výkonu pro mnoho
automatizovaných systémů vyžadujících kombinaci nejvyšší rychlosti a nejlepší přesnosti.

Fluke 8588A má nejlepší jednoletou stejnosměrnou napěťovou přesnost 2,7 uV / V při 95% intervalu
spolehlivosti nebo 3,5 uV / V při 99% a nejlepší 24hodinovou stabilitu 0,5 uV / V (95%) nebo 0,65 uV /
V (99%), což překonává jiné referenční multimetry na trhu.

Fluke 8588A - řada referenčních multimetrů fluke_8588a-ac-voltage-measurement.jpg

Fluke 8588A dále posouvá i rychlost měření tím, že je schopen provést stabilní 8,5 místné měření v pouhé jedné sekundě.

 

Fluke 8588Aobsahuje nejstabilnější napěťové reference a atenuátory na světě, které byly vytvořeny
ve Fluke Calibration.

Fluke 8588A - řada referenčních multimetrů fluke_8588a-ac_voltage_measurement_settings.jpg

Tyto přesné komponenty eliminují potřebu denní interní kalibrace pro
kompenzaci driftu při použití méně přesných komponent. Tak je zbyteční automatické nulování,
protože offset zesilovače jsou velmi malý. Fluke 8588A dosahuje výjimečného rozlišení 8,5-místa za
jednu sekundu, což je dvakrát kratší čas než u nejlepšího ve třídě, což představuje značné zvýšení
produktivity.

Používání Fluke 8588A je snadné a intuitivní.

Jedná se o ideální laboratorní multimetr pro metrology
a manažery kalibračních laboratoří, kteří očekávají a ocení jednoduché nastavení, které rychle
dosahuje maximálního výkonu přístroje.
2,7 µV / V (95%), 3,5 µV / V (99%), relativní přesnost 1 rok, stejnosměrné napětí bez interní
autokalibrace nebo automatického nastavení0,5 µV / V (95%), 0,65 µV / V (99%), 24hodinová
stabilita, stejnosměrné napětí7 µΩ / Ω (95%), 9 µΩ / Ω (99%), 1 rok, odpor. Plné rozsah 2.02x
rozšiřuje spodní úroveň šumu na vyšší úroveň signálu a maximalizuje tak vyšší přesnost přístroje.
Nastavení apertury 200 ns až 100 s umožňuje nejširší flexibilitu řízení okna pro sběr dat.

Přesnost, offset a stabilita poskytují vynikající výkon

Fluke 8588Aposkytuje nejpřesnější skutečné měření AC rms dostupné v multimetru Fluke Calibration.
S převodníkem se vzorkovací rychlostí 5 MS za sekundu a mimořádně stabilní analogovou cestou
stejnosměrného proudu dosahuje 8588A pozoruhodného výkonu i při měření rtms, který je desetkrát
rychlejší, má dvakrát méně šumu a citlivější na nízkou úroveň než jiné přístroje v této třídě. Využívá
digitální rms výpočty k udržení plného rozlišení širokého dynamického rozsahu digitalizovaných
signálů, takže můžete vidět široký rozsah měření jasně.

Rychlé digitální filtry jsou účinnější než jejich analogové ekvivalenty a mají rychlejší ustálení. Digitální
filtry eliminují dielektrickou absorpci na analogových filtrech, obvykle spojených se zbytkovými
charakteristikami pomalého chodu. Digitální filtry účinně zkracují dobu ustálení na 6 cyklů frekvence
filtru a méně než 1 ppm plně ustálené hodnoty. To je až 10krát rychlejší než u jiných přesných
digitálních multimetrů s dlouhým rozsahem při nízkých frekvencích.

Nízkého šumu je dosaženo průměrováním shromážděných digitalizovaných dat s vysokým rozlišením
a přirozeně stabilní signálovou cestou. Odpojení citlivosti nízkoúrovňového signálu odpojení od
teplotního driftu umožňuje modelu 8588A provádět měření přesnosti měření s nízkou přesností.
Proto je eliminován teplotní drift, posuny a dlouhodobá nestabilita typicky spojená s analogovým rms
převodníkem.
60 µV / V (95%), 77 µV / V (99%), relativní přesnost 1 rok, pro nejpřesnější měření napětí
250 µA / A (95%), 323 µA / A (99%), relativní přesnost 1 rok, střídavý proud
15 ms doba ustálení při 1kHz střídavém filtru tvoří 10x rychlejší měření střídavého napětí
2.02x plné měřítko Vpp, 1,2x plné měřítko
Až 30 A pro špičkový střídavý proud značně rozšiřuje rozsah měření střídavého proudu

Použitelnost navržená metrology pro metrology

Fluke 8588A - řada referenčních multimetrů fluke_8588a-analyze-histogram.jpg

Fluke 8588A je ideální laboratorní multimetr. Zjednodušuje proces měření a zároveň eliminuje
nedorozumění díky snadno přístupnému uživatelskému rozhraní. Intuitivní grafické zobrazení
umožňuje snadno vizualizovat trendy, histogramy, složité průběhy a statistiky a rychle provádět
rutinní metrologické úkoly. Můžete provádět jak analýzu v reálném čase, tak analýzu po zachycení
pro krátkodobou a dlouhodobou stabilitu, identifikovat a kvantifikovat drifty a nejistotu bez nutnosti
externího počítače nebo softwaru. Můžete také rychle vizualizovat post-zpracované frekvenční
doménové signály základní a harmonické amplitudy a fáze.
Některé populární systémové multimetry mají složité struktury menu a neintuitivní příkazy, zatímco
jiné nemají žádné uživatelské rozhraní a představují překážky pro školení a provoz. Naproti tomu
8588A / 8558A je vybaveno konfiguračním menu easyto-access, které usnadňuje školení nových
uživatelů.
Přední panel Fluke 8588A / 8558A obsahuje mnoho nových vylepšení. Vstupní svorky s funkcí Visual
Connection Management ™ se rozsvítí, v okamžiku, kdy jsou aktivovány výběrem funkce multimetru,
a navádějí uživatele k správnému připojení. Rukojeti jsou přeformovány pro pohodlí a snadnou
přepravu.
Hostitelské porty USB jsou umístěny na přední i zadní straně přístroje. Jsou použitelné k exportu dat
na externí paměťová zařízení nebo ke zjednodušení aktualizací firmwaru. Pro vzdálenou komunikaci s
PC jsou určeny konektory Ethernet, GPIB nebo USBTMC na zadním panelu.
• Grafické zobrazení umožňující okamžitou vizualizaci grafu trendu, statistické analýzy, histogramu a
FFT.

• GPIB, USBTMC, Ethernet umožňuje standardní výběr vzdáleného rozhraní.
• USB flash disk umožňuje rychlý a snadný přenos dat do PC ve formátu .csv.
• Příkazy kompatibilní s SCPI s emulačním režimem 8508A a 3458A zjednodušují a urychlují proces
aktualizace systému na 8588A / 8558A
• Programovatelné spínání vpředu / vzadu s poměrovým měřením umožňuje poměrové měření mezi
předním a zadním vývodem stejnosměrným napětím, odporem, proudovými funkcemi s
nejmodernější linearitou, výkonem šumu, vynikajícími nejistotami přenosu.
• Kapacitní a RF odečty z Rohde & Schwarz NRP Series rozšiřují možnosti 8588A při kalibraci
víceproduktových kalibrátorů pro zvýšení produktivity v kalibračních laboratořích.

Výhoda softwaru pro řízení kalibrace MET / CAL ™

Modely 8588A a 8558A pracují s kalibračním softwarem Fluke Calibration MET / CAL ™ v i emulačním
režimu 8508A, což umožňuje zvýšenou propustnost při současném zajištění kalibrace. Tento výkonný
software dokumentuje kalibrační postupy, procesy a výsledky pro snadné dodržování norem ISO
17025 a podobných standardů kvality.

 

Příslušenství

Prioritní program servisu a kalibrací

Klid a maximální doba bezporuchovosti nabízená lidmi, kteří znají váš produkt Fluke nejlépe

Specifikace

Základní paramerty Fluke 8588A Fluke 8558A
DC napětí 100 mV – 1000 V stejné
AC napětí 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz stejné
Odpor, LoI, HV 1 Ω - 10 GΩ stejné
DC proud 10 uA – 30 A 10 uA – 2 A
AC proud 10 uA – 30 A, 1 Hz to 100 kHz 10 uA – 2A, 1 Hz to 100 kHz
Digitalizované napětí 100 mV - 1000 V, 5 MSamples/s, up to 20MHz BW stejné
Digitalizované proud 10 uA - 30 A, 5 MSamples/s, up to 4 MHz BW 10 uA - 2 A, 5 MSamples/s,up to 4 MHz BW
Frekuence (V, I, BNC) 1 Hz to 10 MHz, 1 Hz to 100 kHz, 10 Hz to 100 MHz stejné
Teplota PRT / Thermocouple (ext CJC) stejné
kapacita 1 nF – 100 mF Ne
VF výkon R&S NRP Series Ne
Ext. dc proud a ac proud A40B current shunt and other shunts Ne
Grafický display Ano Ano
Visual Connection Management ® Ano Ano
Programovatelný přepínání přední/zadní vstu Ano Ano
Poměr odpor, napětí Ano Ano*
Externí 10 MHz ref hodiny, 50Ω/Hi-Z Ano Ano
A40B a nastavení dalších bočníků Ano Ne
GPIB 488.2, Ethernet, USB TMC Ano Ano
Kompatibilita SCPI  Ano Ano
3458A emulace, 8508A emulace Ano Ano
Zálohovaná paměť 15 million stejné
Trigger napětí a další triggery Ano Ano
FFT onboard Ano Ne
Rychlost čtení: 5 MS/s do paměti, bus: 100 kS/s na 4.5 digitech, 1 rdg/s na 8.5 digits Ano Ano 
Funkce Parametr 2 8588A  8588A 8558A  8558A
      95% 99% 95% 99%
DC napětí 10 V relativně 2.7 + 0.05 3.5 + 0.06 4.0 + 0.06 5.2 + 0.08
DC napětí 10 V absolutně 2.8 + 0.05 3.6 + 0.06 4.1 + 0.06 5.3 + 0.08
AC napětí 10 V, 1 kHz relativně 60 + 5 77 + 6.5 80 + 10 103 + 13
AC napětí 10 V, 1 kHz absolutně 64 + 5 88 + 6.5 90 + 10 116 + 13
Resistance 10 kΩ relativně 7 + 0.5 9 + 0.6 10 + 0.6 13 + 0.7
Resistance 10 kΩ absolutně 7.2 + 0.5 9.1 + 0.6 10.3 + 0.6 13.3 + 0.7
DC proud 1 mA relativně 6.5 + 4 8.4 + 5 9 + 5 12 + 6
DC proud 1 mA absolutně 7.6 + 4 10 + 5 9.8 + 5 13 + 6
AC proud 1 mA, 1 kHz relativně 250 + 50 323 + 62 300 + 100 387 + 129
AC proud 1 mA, 1 kHz absolutně 260 + 50 335 + 65 310 + 100 400 + 129
Frekvence BNC,1 kHz relativně 0.5 uHz/Hz 0.5 uHz/Hz 0.5 uHz/Hz 0.5 uHz/Hz
Teplota PRT 100 Ω, Type K, S, J, B, R relativně ± 5 mK ± 5 mK ± 5 mK ± 5 mK
Capacita 1 uF relativně 400 + 100 516 + 129 N/A N/A
Capacita 1 uF absolutně 408 + 100 523 + 129 N/A N/A

Dotaz na další podrobnosti


Zvolte adresáta Vašeho dotazu


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku, který obdržíte na vámi uvedený email, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na
www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.