Analyzátor a záznamník kvality elektrické energie Fluke 1750


Třífázový analyzátor a záznamník kvality elektrické energie ve třídě přesnosti A

Fluke 1750 třífázový analyzátor a záznamník kvality elektrické energie ve třídě A (0,1%)

  • Kvalita elektrické energie dle mezinárodních norem: Veškerá měření, určující přesnou velikost napětí, proudu, výkonu, harmonických, flikru atd., jsou ve shodě s ČSN EN 61000-4-30
  • Rychlé a bezpečné nastavování: pomocí bezdrátového rozhraní a tabletu získáte okamžitý přehled o probíhajícím záznamu včetně možnosti pohodlného a bezpečného nastavení přístroje i za nepříznivých podmínek
  • Nastavování bez hranic: hraniční podmínky nastavte až po ukončení záznamu v programu Fluke Power Analyze – již žádné promeškané události kvůli chybně zadaným podmínkám
  • Zachytí vše: spouštění událostmi mezi kanály či na proudu zajistí zachycení veškerých událostí na každém kanálu, v jakémkoliv čase
  • Intuitivní software pro PC: jednoduchá analýza nasbíraných dat a tvorba protokolů s automatickým vyhodnocováním podle normy ČSN EN 50160
  • Připoj a spusť: nastavení během několika minut díky automatickému rozpoznání proudových sond a jednožilových napětových kabelů
  • Bez přepojování: nesprávně zapojené kanály prohoďte softwarově přímo v záznamníku pomocí PDA nebo PC
  • Detailní měření: díky rychlému vzorkování o frekvenci 5 MHz zachytí i velice rychlá přepětí až do velikosti 8 kV (špička)
  • Rychlý přístup k datům: rychlým síťovým rozhraním 100BaseT high-speed Ethernet nebo přímým přečtením vložené paměťové karty typu Secure Digital

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Technické specifikace Fluke 1750

Obecné specifikace
Shoda s normami IEC 61999-1-4 třída 1, ČSN EN 61000-4-30 třída A nebo B v závislosti na měřeném parametru, IEEE 519, IEEE 1159, IEEE 1459 a ČSN EN 50160
Čas, kalendář interní hodiny reálného času, respektování přestupných roků
Přesnost hodin ne více než ±1s za den
Velikost interní paměti minimálně 2 GB
Doba záznamu minimálně 31 dní
Počet zaznamenaných událostí omezeno pouze volnou kapacitou paměti
Napájení a příkon 100 až 240 V ± 10 %, 47 až 63 Hz, 40 W
Provoz bez napájení z interního akumulátoru po dobu až 60 minut
Rozměry 215×310×35 mm
Hmotnost 6,3 kg
Vstupy
Vstupní kanály 4 napěťové, 5 proudových
Napěťové vstupy Vstupní odpor: 2 MΩ
  Vstupní kapacita: <20 pF
Proudové vstupy

plný rozsah: 2 Vef

Vstupní impedance: 1 MΩ pro jádrové proudové kleště, nízká impedance pro pružné sondy (Flexi)

Měřicí metoda Současné vzorkování průběhů napětí a proudů synchronizované s kmitočtem pomocí PLL závěsu. Během výpadku napětí je použit interní frekvenční normál.
Synchronizace a vzorkování
Zdroj pro PLL synchronizaci PLL závěs se synchronizuje s fázovým napětím (L-N) v sítích zapojených do hvězdy (Y) nebo se sdruženým napětím (L-L) v sítích do trojúhelníka (D). Ostatní typy síťových zapojení mohou být chrakterizovány jako Y nebo D.
Rozsah PLL 42,5 až 69 Hz
Vzorkovací frekvence

Napětí a proud: 256 vzorků za periodu

Meziharmonické dle ČSN EN 61000-4-7: 2 560 vzorků za 10 period pro 50 Hz nebo 3 072 vzorků za 12 period pro 60 Hz

Přechodové jevy: 5 MHz

Vertikální rozlišení A/D převodnků

Napětí a proud: 24 bitů

Napěťové přechodové jevy: 14 bitů

Měření napětí a proudu
Napěťový rozsah

střídavé napětí: 1 000 Vef ± 10 % přetížení

stejnosměrné napětí: ±1 000 V + 10 % přetižení

Činitel zvlnění napětí 3 nebo méně
Proudový rozsah závisí na rozsahu použitých proudových sond
Činitel zvlnění proudu 4 nebo méně
Efektivní hodnota napětí
Způsob měření skutečná efektivní hodnota je počítána průběžně: každou periodu, každou půlperiodu, každých 10 nebo 12 period pro 50 Hz nebo 60 Hz podle toho, jaký způsob je definován v normě ČSN EN 61000-4-30
Nejistota měření

střídavé napětí: ±0,2 % z měřené hodnoty ± 0,1 % z rozsahu, nad 50 Vef

stejnosměrné napětí: ±0,5 % z měřené hodnoty ± 0,2 % z rozsahu, nad 50 V

Efektivní hodnota proudu
Způsob měření skutečná efektivní hodnota je počítána průběžně: každou periodu, každou půlperiodu, každých 10 nebo 12 period pro 50 Hz nebo 60 Hz podle toho, jaký způsob je definován v normě ČSN EN 61000-4-30
Přechodové jevy (impulz napětí)
Způsob měření rychlé vzorkování průběhu
Rozsah 8 000 V (špička)
Rozlišení vzorkování 200 nS
Nejistota měření ±5 % z měřené hodnoty ± 20 V (zkušební hodnoty: 1 000 V=, 1 000 Vef, 100 kHz)
Pokles napětí
Způsob měření skutečná efektivní hodnota (každou periodu překrýváním každé půlperiody signálu - v trojfázových čtyřvodičových systémech je měřeno fázové napětí, v trojfázových třívodičových systémech je měřeno sdružené napětí)
Zobrazované informace amplituda napětí a doba poklesu
Měření stejné jako u efektivní hodnoty napětí
Nadpětí
Způsob měření skutečná efektivní hodnota (každou periodu překrýváním každé půlperiody signálu - v trojfázových čtyřvodičových systémech je měřeno fázové napětí, v trojfázových třívodičových systémech je měřeno sdružené napětí)
Zobrazované informace amplituda napětí a doba nadpětí
Měření stejné jako u efektivní hodnoty napětí
Výpadek napětí
Způsob měření stejné jako pokles napětí
Rozhraní LAN
Konektor RJ-45
Rychlost a typ 10/100 Base-T, auto MDIX
Protokol TCP/IP over Ethernet
Bezdrátové rozhraní
Způsob komunikace bezdrátová kominukace na frekvenci 2,4 GHz
Rychlost až 700 kbit/s
Protokol Bluetooth SPP

Silová měření

Výkon
Způsob měření skutečná efektivní hodnota je počítána průběžně: každou periodu, každých 10 nebo 12 period pro 50 Hz nebo 60 Hz podle toho, jaký způsob je definován v normě ČSN EN 61000-4-30
Frekvence
Rozsah 42,5 až 69 Hz
Zdroj stejné jako u PPL synchronizace
Přesnost ±10 mHz (10 až 110 % z rosahu při sinusovém tvaru signálu)
Rozšířený účiník (PF)
Rozsah 0,000 až 1,000
Přesnost ±1 digit z výpočtu každé hotnoty (±3 digity celkově)
Účiník
Způsob měření výpočet z fázového posunu mezi základní harmonickou napětí a základní harmonickou proudu
Rozsah - 1,000 (induktivní) až + 1,000 (kapacitní)
Přesnost ±0,5 % z měřené hodnoty ± 2 % z rozsahu ± 1 digit
Napěťové nevyvážená a sled fází
Způsob měření kladný průběh napětí dělený záporným průběhem napětí, dle ČSN EN 61000-4-30
Harmonické napětí a proudu
Typ časového okna obdélník
Řády 1. až 50.
Přesnost

1. až 20. řád: ±0,5 % z měřené hodnoty ± 0,2 % z rozsahu

21. až 50. řád: ±1 % z měřené hodnoty ± 0,3 % z rozsahu

(přesnost proudových sond musí být zahrnuta do přesnosti měření proudu a výkonu)

Způsob měření dle ČSN EN 61000-4-7
Meziharmonické napětí a proudu
Typ časového okna obdélník
Řády 1,5. až 49,5.
Způsob měření dle ČSN EN 61000-4-7
Flikr (mihotání světel)
Způsob měření dle ČSN EN 61000-4-15
  Plt za 2 hodiny a Pst za 10 minut
Rozsah 0,1 až 5 (25) v závislosti na velikosti napětí, modulaci a frekvenci

Doplňující specifikace

Parametry prostředí
Pracovní prostředí

vnitřní nebo chráněné venkovní prostory,

max. 2 000 m nad mořem

Skladovací teplota a vlhkost

-20 °C až 50 °C,

80 % RH max, nekondenzující

Pracovní teplota a vlhkost

0 °C až 40 °C,

80 % RH max, nekondenzující

Nejvyšší velikosti napětí
Napěťové svorky 1 100 Vef
Napěťová odolnost 5 550 Vef (50/60 Hz, svodový proud 1 mA) po dobu 1 minuty - mezi jednotlivými napěťovými svorkami, mezi napěťovými svorkami a proudovými sondami, mezi napěťovými svorkami a krytem
Krytí IP30 (dle ČSN EN 60529)
Výrobkové normy
EMC

ČSN EN 61326-1 z roku 1997 + dodatek A1 z roku 1998, třída A

ČSN EN 61000-3-2:1995 + dodatky A1 z roku 1998, A2 z roku 1998

ČSN EN 61000-3-3 z roku 1995

Bezpečnost ČSN EN 61010-1, druhé vydání z roku 2 000
Napěťová vstupní jednotka

stupeň znečištění 2

1000 V CAT III, 600 V CAT IV (předpokládaná úroveň přepětí 8 000 V)

Dotaz na další podrobnosti


Zvolte adresáta Vašeho dotazu


Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku, který obdržíte na vámi uvedený email, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na
www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.