Energetické audity

Diagnostika budov pomocí Termovizního měření. Z principu termovizního měření vyplývá obrovské množství aplikací termokamery. Jedná se o oblast procesních měření vyplývajících z požadavků výroby, nebo kontrolu kvality. Dále je termovize velmi často používána jako nástroj průmyslové údržby. V poslední době se velice hojně rozrústá zájem o termovizní měření v souvislosti s tepelnými ztrátami budov. Hnací silou tohoto zájmu jsou především úspory financí vyložené na vytápění a dotační programy související se zateplováním a celkově snižování energetické náročnosti budov.