Aktuálně O nás Kontakt

Ceník kalibrací měřicí techniky a měřidel

Zde naleznete ceník kalibrací měřicích přístrojů a měřidel v akreditované metrologické laboratoři Blue Panther Metrology.

V případě nejasností ohledně cen kalibrovaných přístrojů, případně jakékoliv další dotazy týkající se kalibrační laboratoře, směřujte

na vedoucího kalibrační laboratoře Tomáše Kapala- e-mail: tomas.kapal@blue-panther.cz nebo e-mailovou adresu kalibrace@blue-panther.cz

 

Int. kod

TYP MĚŘIDLA

CENA

 

 

CEKAL01

 

MĚŘIDLA JEDNOÚČELOVÁ (el. veličiny, frekvence)

JEDNA FUNKCE VÍCEFUNKČNÍHO MĚŘIDLA (el. veličiny,frekvence)

(např. všechny rozsahy stejnosměrného napětí u multimetru )

 + KAŽDÁ DALŠÍ FUNKCE

(např. + všechny rozsahy střídavého napětí u multimetru )

1.150,-Kč

CEKAL02

DIGIT. MULTIMETRY (rozlišení (3a1/2 nebo 3a3/4) DIGITU)

KALIBRÁTORY PROUDOVÉ SMYČKY

TESTERY RUČNÍHO NÁŘADÍ

MĚŘIDLA UZEMNĚNÍ

MĚŘIDLA IZOLACE (do 1 kV)

IR* TEPLOMĚRY 1)

2.250,-Kč

 

CEKAL03

DIGIT. MULTIMETRY (rozlišení (4a1/2 nebo 4a3/4) DIGITU)

MĚŘIDLA PRO REVIZE

LABORATORNÍ ZDROJE

MĚŘIDLA IZOLACE (do 5kV)

POWERMETRY nebo ANALYZÁTORY SÍTĚ (1 fázové)

MULTIFUNKČNÍ TESTERY S MĚŘENÍM IZOLACE (do 1kV)

IR* TEPLOMĚRY SE ZOBRAZENÍM 1)

IR* TERMOKAMERY (kalibrované jako IR teploměr se zobrazením)  1)

3.350,-Kč

 

CEKAL04

DIGIT. MULTIMETRY (rozlišení (5a1/2 nebo 6a1/2) DIGITU)

POWERMETRY nebo ANALYZÁTORY SÍTĚ (3 – fázové) 2)

MĚŘIDLA IZOLACE (do 10kV)

MULTIFUNKČNÍ TESTERY S MĚŘENÍM IZOLACE (do 5kV)

PROCESNÍ KALIBRÁTORY

KOMBINOVANÉ MULTIFUNKČNÍ TESTERY (např. C.A 6116 revize+powermeter)2)

VÍCEKÁNÁLOVÉ DATALOGERY (el. veličiny, teplota,frekvence) – až 4 kanály 3)

IR* TERMOKAMERY 4)

4.450,-Kč

CEKAL57

Poštovné balné za jeden balík 5)

150,-Kč

CEKAL58

Vícenáklady při kalibraci mimo laboratoř 5)

5.050,-Kč

CEKAL59

Cestovné za 1km při kalibraci mimo laboratoř 5)

25,-kč


1) Cena je za IR* teploměru , IR* teploměru se zobrazením,

   IR* termokamery kalibrované jako  “IR* teploměr se zobrazením“ do pěti teplotních bodů.

    Standartně jsou voleny body –10°C, 0°C, 30°C, 100°C a 260°C.

    Cena kalibraci se navyšuje o 500,-Kč za každý další teplotní bod.

   Cena kalibraci se navyšuje o 1 000,-Kč za každý další teplotní řetězec.

2) Cena za kalibraci se navyšuje o 1 000,-Kč za každou další sadu proudových sond.

3) Cena za kalibraci se navyšuje o 1 000,-Kč za každých dalších započatých 4-kanálů.

4) Cena za kalibraci IR* temokamery v centrálni oblasti metodou vyhodnocení snímků, do pěti teplotních bodů.

   Standartně jsou voleny body –10°C, 0°C, 30°C, 100°C a 260°C

    Cena kalibraci se navyšuje o 1 500,-Kč za každý další teplotní bod.

   Cena kalibraci se navyšuje o 1 500,-Kč za každou další vyhodnocovanou oblast snímku.

   Cena kalibraci se navyšuje o 3 000,-Kč za každý další kalibrovaný objektiv

5) Položky související s kalibracemi, účtované  Blue Panther s.r.o.

*  IR : Infračervený/á

 

Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH. V případě nutnosti a možnosti justace se cena nenavyšuje.

Cena samostatné justace u měřidel, která jí umožňují, je 2/3 ceny kalibrace uvedené v tabulce tohoto ceníku a její zaokrouhlení na koncovou číslici 50 podle obecné platných pravidel zaokrouhlování.

Ceny jsou pro kalibrace prováděné AKL BPM (akreditovaná ČIA pod č. 2332), není-li uvedeno jinak. Ceny ostatních měřidel na dotaz na emailu kalibrace@blue-panther.cz .

 

Tento ceník kalibrací je duševním vlastnictvím AKL BPM.

Jakékoliv šíření a postupování tohoto dokumentu pro jiné účely než pro potřeby AKL BPM lze provádět pouze se souhlasem vedoucího nebo zástupce vedoucího  AKL BPM.