Ceník kalibrací měřicí techniky a měřidel

Zde naleznete ceník kalibrací měřicích přístrojů a měřidel v akreditované metrologické laboratoři Blue Panther Metrology.

V případě nejasností ohledně cen kalibrovaných přístrojů, případně jakékoliv další dotazy týkající se kalibrační laboratoře, směřujte

na vedoucího kalibrační laboratoře Tomáše Kapala- e-mail: tomas.kapal@blue-panther.cz nebo e-mailovou adresu kalibrace@blue-panther.cz

Ceník kalibrací měřidel

Typ měřidla

Cena

Měřidla jednoúčelová (elektrické veličiny) 950,- Kč
Digitální multimetry (3 1/2 + 3 3/4 dig.) 1 950,- Kč
Kalibrátory proudové smyčky
Měřidla uzemnění
Měřidla pro revize (Fluke, Kyoritsu)
Indikační teploměry1
Teplotní řetězce 1
Digitální multimetry (4 1/2 + 4 3/4 dig.) 2 950,- Kč
Procesní kalibrátory
Měřidla pro revize (ostatní)
Digitální multimetry (5 1/2 + 6 ½ dig.) 3 950,- Kč
Analyzátory sítě, Powermetry2
Vícekanálové datalogery (el. veličiny, teplota)3 4 950,- Kč
Procesní kalibrátory
Termokamery 4 950,- Kč
Poštovné balné za jeden balík4 150,- Kč
Vícenáklady při kalibraci mimo laboratoř4 4 050,- Kč
Cestovné za 1km při kalibraci mimo laboratoř4 15,- Kč
1 Cena je za kalibraci teplotního řetězce, indikačního teploměru, infračerveného teploměru nebo infračervené termokamery v pěti bodech zobrazovadla (střed a rohové oblasti) do pěti teplotních bodů.
Standardně jsou voleny body -10°C, 0°C, 30°C, 100°C a 260°C.
Cena kalibraci se navyšuje o 500 Kč za každý další teplotní bod.
Cena kalibraci se navyšuje o 1000Kč za každý další teplotní řetězec.
Cena kalibraci se navyšuje o 1500Kč za každý další bod na zobrazovadle u termokamery.
 
2 Cena za kalibraci se navyšuje o 1000Kč za každou další sadu proudových sond.  
3 Cena za kalibraci se navyšuje o 1000Kč za každých dalších započatých 4-kanálů.  
4 Položky související s kalibracemi, účtované Blue Panter s.r.o.