Bezkontaktní měření teploty zaměstnancům - Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi kolem bezkontaktního měření teploty zaměstnanců

V minulosti, při infekci SARS se osvědčila metoda ověřování tělesné teploty bezkontaktně využitím termokamery nebo infra-teploměru.

Vzhledem k tomu, že nutnost ověřovat personál nebude, jak se zdá, pouze jednorázovou nebo krátkodobou potřebou je dobré uvažovat o systémových řešeních pro omezení rizika komplikací v organizacích.

Dále jsme se pokusili formou otázek a odpovědí popsat možnosti využití termodiagnostických přístrojů – termokamer a infra-teploměrů pro danou situaci.

 

Lze termokameru nebo infra-teploměr použít k detekci koronaviru?

Ne, termovizní kamery ani infra-teploměty nelze použít k detekci nebo diagnostice infekce. Termovizní kamery infra-teploměty však lze dnes používat jako účinný nástroj pro měření povrchové teploty pokožky a pro identifikaci jednotlivců pomocí zvýšené tělesné teploty (ZTT). Lidé, u kterých je zvýšená tělesná teplota zjištěna, musí být poté vyšetřeni zdravotnickými pracovníky pro diagnostiku zdravotního stavu.

Je tedy potřeba stále si uvědomit že teploměry ani termokamery nejsou zdravotnickými prostředky podle příslušných předpisů (345/2002 Sb.) a neslouží tedy ke zdravotnickému vyšetření.

Lze jimi však kontrolovat výši teploty, a při zjištění zvýšené teploty pracovníka předat k lékařskému vyšetření.

 

Jak funguje technologie termického zobrazování při detekci ZTT?

Termovizní kamery i infra-teploměty detekují tepelné záření a lze je použít k identifikaci povrchové teploty předmětů a osob. Díky této schopnosti jsou běžně používány jako bezkontaktní screeningový nástroj pro detekci rozdílů v povrchových teplotách kůže.

Je třeba si také uvědomit, že termokamera i infra-teploměr měří povrchovou teploty těla, a ta je odlišná od teploty těla vnitřní - je nižší!!! Rozdíl je statisticky 0,8 až 3 oC a s touto korekcí je třeba počítat při vyhodnocení.

 

Jak by měli operátoři používat termokamery pro screening ZTT v místě?

  • Ruční termokamery namontované na stativech nebo pevné kamery namontované u vstupů do prostoru závodu lze použít jako bezkontaktní screeningový nástroj k detekci rozdílů v povrchových teplotách kůže.
  • Operátoři kamer by měli osoby po jednom monitorovat, aby vyhledali teplotní anomálie.
  •  Měla by být měřena teplota v koutku oka, protože toto umístění poskytuje nejpřesnější korelaci s vnitřní teplotou lidského těla. V případě, že bude použita termokamera nebo teploměr s nedostatečným rozlišením a bude kontrolována plocha obličeje, je třeba počítat s příslušnou korekci.
  • Provozovatel kamery, který zjistí zvýšenou teplotu u osoby, která byla podrobena detekční kontrole termokamerou nebo infra-teploměrem, by měl požádat o její kontrolu pomocí schválených zdravotnických prostředků.

 

Jak použít bezkontaktní teploměry pro screening zvýšené tělesné teploty?

Bezkontaktní teploměry se primárně používají k ručnímu snímání teploty čela nebo spánku osoby. Obsluha bezkontaktního zařízení zamíří zařízení na doporučenou vzdálenost 5 až 15 cm na čelo nebo spánek a bude moci měřit teploty od 32 ° C do 42,5 ° C .

 

 Jak funguje režim Screening dostupný v některých kamerách?

Některé kamery – například FLIR - obsahují režim Screening, který signalizuje automaticky alarm v případě, že detekovaný objekt nebo osoba vykazuje zvýšenou teplotou.

Aktivace režimu Screening zapne měřící box a data screeningu na obrazovce termokamery, která obsahuje:

  • Průměrnou teplota v boxu
  • Teplotu alarmu
  • Naměřenou teplotu

Poté se spustí Alarm, jakmile kamera zjistí, že teplota uvnitř měřícího boxu je vyšší, než nastavená hranice.

Teplota alarmu je součtem určené limitní teploty a povolené odchylky.

Provozovatel, který detekuje zvýšenou teplotu u osoby podrobené detekční kontrole, by měl vždy požádat o ověření této osoby pomocí schválených zdravotnických prostředků.

 

Které kamery obsahují režim screeningu?

FLIR E53E95E85E75 a částečně Fluke Ti401Pro, Ti480ProTiX501 TiX580

Pro jednoduchou kontrolu z blízka lze použít i jednodušší kamery s přihlédnutím k jejich některým omezením.

 

Jak blízko musíte být při detekci někoho se zvýšenou teplotou?

Pro dosažení dobrého odečtu teploty se doporučuje, aby zamýšlený cíl byl co nejblíže k
kamera je to možné.  Vzhledem k infekční situaci může umístění kamery vyžadovat větší vzdálenost a tím jiný než standardní objektiv.

Například, pokud by z organizačních důvodů, bylo potřebné umístit termokameru na velkou vzdálenost, je nutné použít jinou než základní optiku, a to teleobjektiv.

Vzdálenost k cíli je důležitým hlediskem, stejně jako zaměření.
Při ověřování tělesné teploty je třeba postupovat tak, aby místo, jehož teplotu chceme ověřit bylo celé v záběru. Při použití screening musí být celá měřená oblast uvnitř boxu.

Při použití infra-teploměru musí být teploměr dostatečně blízko od čela, aby zabíral jen plochu pokožky čela a ne okolí.

Kromě zaostření je dobrý snímek termokamery závislý na několika dalších funkcích a nastaveních, přičemž některé funkce a nastavení ovlivňují měření více než ostatní.

Funkce a nastavení, která operátor termokamery potřebuje nastavit nebo upravit, zahrnují následující:
•  zaostření infračervené kamery
•  vhodný teplotní rozsah
•  vhodnou barevnou paletu
• Pro bezkontaktní teploměr (viz část týkající se bezkontaktních teploměrů níže) je
optimální vzdálenost měření 5 cm až 15 cm od čela nebo spánku.

 

Jak přesné jsou termokamery?

Termokamery „vidí“ nebo detekují teplotní rozdíly s měřením teploty mezi -20 ° C až 2000 ° C. Standardní specifikace přesnosti většiny produktů je  +/- 2 ° C nebo 2% z naměřené teploty při okolním prostředí 30 ° C pro všechny teplotní rozsahy které měří a pro aplikace, pro které může být použita

Termokamery jsou kalibrovány kalibračními standardy navázanými na národní metrologické standardy

Termokamery FLIR s režimem screeningu ZTT může dosáhnout přesnosti lepší než +/- 0,5 ° C při 37 ° C. Toho je dosaženo použitím termokamery ve stabilním okolním prostředí, pouze při pohledu na člověka a aktualizace referenčních vzorků podle sledované populace.

Existuje však mnoho faktorů, které ovlivňují přesnost měření. Například přesnost může ovlivnit zaostření a vzdálenost.

Klíčovou roli v přesnosti hrají další faktory, jako je emisivita místa měření, okolní prostředí a jeho teplota i proudění vzduchu.

Emisivita místa měření je jeho schopnost vyzařovat tepelné záření.

Například keramické hrnky, oblečení i lidská kůže mají vysokou emisivitu (0,94 – 097), zatímco leštěné kovy mají nízkou emisivitu.

 

Jak používat bezkontaktní teploměry pro screening zvýšené tělesné teploty?

Bezkontaktní teploměry se primárně používají k ručnímu snímání čela osoby. Obsluha bezkontaktního zařízení zamíří zařízení na doporučenou vzdálenost 5 až 15 cm a bude moci měřit teploty od 32 ° C do 42,5 ° C .

 

Jaké bezkontaktní teploměry lze použít pro screening zvýšené tělesné teploty?

Teploměry Fluke 62 MAX+Flir TG267 i některé přístroje Extech

Je třeba si uvědomit, že termokamera i infra-teploměr měří povrchovou teplotu těla, a ta je odlišná od teploty vnitřní - je nižší.

Pro volbu termokamery a případné další informace nás kontaktujte níže

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vyplněním formuláře a potvrzením linku v emailu, který obdržíte na výše vámi uvedenou emailovou adresu, dáváte souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů a jejich použitím společností Blue Panther, s.r.o. za účelem budování obchodního vztahu s vámi. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám. S osobními údaji bude nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR).

Rádi bychom zůstali v kontaktu s vámi a zasílali vám pozvánky na semináře, odborná školení, newslettery, které vás informují o aktuálním dění v oboru, přinášejí informace o produktech, speciálních nabídkách nebo nabízejí konkrétní rady a postupy. Registrací nám dáváte souhlas se zasíláním této marketingové komunikace. Váš souhlas se zpracováním vašich údajů nebo zasíláním marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat zasláním vašeho požadavku na email info@blue-panther.cz. Také máte právo na stejném emailu pořádat o výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na www.blue-panther.cz/ochrana-osobnich-udaju.