Aktuálně O nás Kontakt
Dvoukanálový digitální analyzátor kvality elektrické energie kombinovaný s dvoukanálovým paměťovým osciloskopem do 20MHz. Přístroj je určen pro průmyslová měření.

Analyzátor kvality elektrické energie Fluke 43B jedinečný nástroj, vhodný pro vyhledání problémů v údržbě elektrických pohonů, UPS a měničů.

Sdružuje v sobě analyzátor harmonických, wattmetr, dvoukanálový osciloskop 20MHz, multiimetr a zapisovač.

Včas odhalíte samočinné vybavování jističů, přehřívání transformátorů, vyhořelý motor, blikání žárovek či výpadky počítačů díky analyzátoru sítě Fluke 43B.

Je určen pro průmyslová měření. Svým širokým rozsahem základní frekvence 10 až 440 Hz pokrývá široké spektrum uživatelů od leteckého průmyslu po námořní a železniční. Kromě svého unikátního rozsahu je jediným přístrojem, který je kombinací analyzátoru kvality sítě, 20 MHz osciloskopu, multimetru a záznamníku údajů.

Jako volitelné příslušenství je dodáván analyzační software FlukeView Form pro záznam dat na PC a jeho další využítí a analýzu.

 

Fluke 43b při měření

1. Analyzátor kvality energie

 • Měří výkon (W, VA, VAR) a výkonový faktor (PF, DPF)
 • Zkalkuluje výkon a výkonový faktor na vyvážených+O11 3-fázových zátěžích
 • Napětí, proud a harmonické v síti až do 51harmonické
 • Měří snížení a převýšení mezi dvěma cykly až do 24 hod.
 • Automaticky zachytí až do 40 přechodů s rychlostí přechodu až 40ns
 • Měří nárazové proudy motorů a analyzuje pomocí kurzorů
 • Obsáhne frekvenční pásmo 10 až 400Hz

2. Osciloskop

 • Dvoukanálový osciloskop
 • Šířka pásma až do 20MHz spolu s připojenou napěťovou sondou VPS40 (jen FLUKE 43B)
 • Připoj a pozoruj automatické spouštění pro získání stabilní křivky
 • Kurzory pro analýzu+O21 signálu

3. Multimetr

 • Měří odpor, spojitost (vodivost), kapacitu a testuje diody
 • Měří teplotu s volitelnou teplotní sondou (Fluke 61 IR termometrová sonda je dodávána (zdarma) jen pro Fluke 43B)

4. Zapisovač

 • Zapisuje až dva parametry až po dobu 16 dnů
 • Všechny měřené parametry mohou být zaznamenány a to včetně V/A/Hz, všechny aspekty sítě, harmonik a všechna měření osciloskopem
 • Uloží až 4000 napěťových událostí

Fluke 43b menu

Nastavovací munu Fluke 43b

Fluke 43b připojení Fluke 43b záznam

Nastaveni připojevaciho schematuZáznam poklesů a překmitů napětí na Fluke 43b

 

Fluke 43b měření výkonu Fluke43b napětí a proud osciloskop

Zobrazení průběhu výkonů na Fluke 43bZobrazení průběhu napětí a proudu na Fluke 43b

Fluke 43b tranzienta Fluke 43b harmonické

Zobrazení tranzienty na Fluke 43b Zobrazení harmonických na Fluke 43b

Snadné používání

 • Získáte okamžitý přehled o vašem energetickém systému jednoduchým procházením běžných režimů měření kvality sítě pouhým stiskem klávesy.
 • Pouze zvolte příslušnou aplikaci a vše se nastaví automaticky
 • Dvacet pamětí pro ukládání obrazovek a dat

Obecně

 • Zkalkuluje výkon a výkonový faktor na vyvážených 3-fázových zátěžích z jednofázového měření
 • Měří harmonické sítě, zachytí napěťové nedostatky, přechodové jevy a nárazové proudy
 • Monitorní funkce pomáhají zachytit intermitentní problémy s výkonností napájecího systému
 • Menu používá familiární elektrickou terminologii
 • Procházejte skrze běžné režimy měření kvality sítě pouhým stiskem klávesy.
 • Zapisuje až dva parametry až po dobu 16 dnů
 • Dvacet pamětí pro ukládání a vyvolání obrazovek a dat s kurzorovým odečítáním
 • FlukeView Software umí zaznamenat harmonické a všechny další hodnoty za celý čas
 • FlukeView Software poskytuje úplný harmonický profil až do 51 harmonické
 • Měří odpor, spojitost (vodivost), kapacitu a testuje diody

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Specifikace

V/A/Hz Použitelné pásmo: 10 Hz..3.5 kHz
  Harmonická na 400Hz - fundamentální: 9tá
  Typická přesnost na fundamentálních 400Hz: 0.05
Napájení, životnost baterií Použitelné pásmo: 20 Hz..2 kHz
  Harmonická na 400Hz - fundamentální: 5tá
  Typická přesnost na fundamentálních 400Hz: 0.1
Harmonické Použitelné pásmo: 10 Hz..3.5 kHz
  Harmonická na 400Hz - fundamentální: 9tá
  Typická přesnost na fundamentálních 400Hz: 10% kanál 1, 50% kanál 2
Poznámka Přesnosti jsou určeny jako ± (procento z hodnot + LSD) bez sond pokud není jinak uvedeno.
  Další specifikace jsou platné pro signály se základem mezi 40 a 70Hz.
Vstupní charakteristiky Vstupní impedance: 1 MΩ, 20 pF
  Napěťové hodnoty: 600V rms, CAT III
Displej V/A/Hz Skutečné (true) RMS napětí (AC + DC)  
  Rozsahy: 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V*
  Přesnost: ±(1% + 10 )
  Skutečné (true) RMS napětí (AC + DC)  
  Rozsahy: 50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA
  Přesnost: ±(1% + 10)
  Frekvence  
  Rozsahy: 40.0 do 15.9 kHz
  Přesnost: ±(0.5% + 2 )
  Koeficient amplitudy:  
  Rozsahy: 1.0 - 10.0
  Přesnost: ±(0.5% + 1 )
Displej výkonu Watty, VA, VAR  
    1-fáze a 3-fázové, 3 vedením balancované zátěže
  Rozsahy: 250 W - 1.56 GW
  Přesnost: ±(4% + 4) základní výkon
  Přesnost: ± (2 % + 6 ) totální výkon
  Výkonový faktor:  
  Rozsah: 0 - 1.0
  Přesnost: ±0.04
  Faktor síťového posunu, cosinus φ  
  Rozsah: 0.25 - 0.9
  Přesnost: ±0.04
  Rozsah: 0.90 - 1.0
  Přesnost: ±0.03
  Fundamentální frekvence:  
  Rozsahy: 40.0 to 70.0 Hz
  Přesnost: ±(0.5% + 2)
Displej harmonik Napětí, proud, frekvence  
  Rozsahy: Základní do 51harmonické
  Přesnost:  
  Fundamentální: VA ±(3% + 2 ) W ±(5% + 2 )
  2 až 31 harmonická: VA ±(5% +3 ) W ±(10% +10 )
  32 až 51 harmonická: VA ±(15% +5 ) W ±(30% +5 )
  Fundamentální frekvence:  
  Rozsahy: 40 Hz do 70 Hz
  Přesnost: ±0.25 Hz
  Fáze:  
  Rozsah: V, A (mezi základem & harmonickými)
  Přesnost: ±3º do±15º
  Rozsah: W (mezi základním napětím & harmonickými proudu)
  Přesnost: ±5º do±15º
  K-faktor (proud a výkon)  
  Přesnost: 1.0 do 30.0
  Přesnost: ±10%
  THD totální harmonické zkreslení  
  Rozsah: 0.00 - 99.99
  Přesnost: ±(3% + 8 )
Snížení a převýšení    
  Záznamové časy: 4 min do 16 dnů (volitelné)
  V rms aktuální, V rms max, min (AC+DC)  
  Rozsahy: 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V*
  Přesnost: Hodnoty ±(2% +10 ); Kurzorové odečítání ± (2% + 12 )
  A rms aktuální, A rms max, min (AC+DC)  
  Rozsahy: 50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA
  Přesnost: ±(2% +10)
Zachycení náhodných výkyvů Minimální šířka pulzu: 40 ns
  Využitelná šířka pásma - vstup 1: DC do 1 MHz
  Počet přechodů: 40
  Nastavení voltových úrovní: 20%, 50%, 100%, 200% přes nebo pod referencí
R, C, Dioda, spojitost Rozsah pro měření odporů: 500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ
  Přesnost měření odporů: ±(0.6% + 5)
  Rozsah pro měření kapacit: 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF
  Přesnost měření kapacit: ±(2% + 10 )
  Diodové napětí: Přesnost ±(2% + 5 )
  Spojitost (vodivost): Bzučák pro < 30 Ω ± 5 Ω
  Maximální proud: 0.5 mA
Nárazový proud Nárazový čas: 1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min
  Proudové rozsahy: 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A
  Přesnost: ±5% z plného rozsahu
Teplota (s příslušenstvím) Rozsah: -100 °C - 400 °C
  Přesnost: ±(0.5% + 5 )
Displej osciloskopu Měření: DC, AC, AC+DC, vrchol, špička - špička, frekvence, střída signálu, fáze, šířka pulzu, koeficient amplitudy
  Rozsah časů: 20 ns/dílek to 60 s/dílek
  Maximální vzorkovací rychlost: 25 MS/s
  Šířka pásma:  
  Napěťový kanál [1]: 20 MHz na vstupech, 20 MHz s VPS40 sondou (přiložena k Fluke 43B), 1 MHz s TL24 kabely
  Proudový kanál [2]: 15 kHz na vstupu, 10 kHz s připojenými svorkami
  Vazba: AC, DC (10 Hz - 3 dB)
  Vertikální citlivost: 5 mV/dílek do 500V/dílek
  Vertikální rozlišení: 8 bit (256 úrovní)
  Délka záznamu: 512 vzorků na kanál
  Režimy časové základny: Normální, rolování, jednotlivé
  Pre-trigger: Až 10 stupňů
  Zdroj synchronizace (trigger): Vstup 1 nebo vstup 2 nebo automatická selekce
  Režim synchronizace (trigger): Automatické Connect-and-View™, volný běh, a jednotlivý přeběh
  Connect-and-View™ -připoj a pozoruj: Pokroková automatická synchronizace, která rozpozná signálový vzorek
    Automaticky nastaví synchronizaci, časovku, amplitudu a zobrazí stabilní obraz
Paměti 20 (obrazovek, nastavení, data)  
Záznam Záznamové časy: 4 min do 16 dnů (volitelné)
  Parametry: Zvolte jeden ze dvou parametrů z některé skupiny:
    volty/ampéry/hertzy
    Watty, VA, VAR, PF, DPF, frekvence
    Harmonické, THD, volty (fund. & harmonické), ampéry (F&H) watty(F&H)
    Frekvence (H), %(H) z totální, fáze (H), KF
    Teplota
    Odpor, dioda, spojitost, kapacita
    Osciloskop: DC napětí, DC proud, AC napětí, AC proud, frekvence
    Šířka pulzu + nebo -, Fáze. střída signálu + nebo - , špička max, špička min, špička min-max, koeficient amplitudy
Poznámka *hodnoty 600V CAT III  
Specifikace prostředí    
Provozní teplota 0 °C do +50 °C  
Bezpečnostní specifikace    
Elektrická bezpečnost EN 61010-1 CAT II, 600V. UL a CSA listed  
Mechanické a obecné specifikace    
Rozměry 232 x 115 x 50 mm  
Hmotnost 1.1 kg  
Záruka 3 roky  
Životnost baterií Nabijitelný Ni-MH akumulátor (nabíječ je přiložen)  
Náraz a vibrace Mil 28800E, Typ 3, Class III, Style B  
Korpus přístroje: IP51 (prach, kapky, vodoodolné)  

Dotaz na další podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

*Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, dle našich zásad o ochraně osobních údajů.

Váš dotaz bude odeslán naším specialistům. Brzo se Vám ozveme.

Ing. Tomáš Kmoch
Telefon: +420 603 437 182 - pracoviště České Budějovice Ing. Jaroslav Smetana
Telefon: +420 241 762 724 Petr Nedorost
Telefon: +420 739 475 699 - pracoviště Praha