Arbitrární a funkční generátory LeCroy WaveStation


Dvoukanálové arbitrární a funkční generátory LeCroy s šířkou pásma až 50 MHz, rychlostí až 125 MSa/s a 14bitovým rozlišením D/A převodníků.

Arbitrární a funkční generátory LeCroy WaveStation

Základní vlastnosti arbitrárních generátorů LeCroy WaveStation

  • Vysoký výkon se 14bitovým rozlišením, rychlostí 125 MSa/s a 16 k paměti
  • 2 kanály na všech modelech
  • Velký 3,5" barevný displej pro jednoduchý náhled
  • Přes 40 zabudovaných arbitrárních průběhů
  • Lineární a logaritmické rozmítání a burst
  • USB a GPIB konektivita
  • Software pro grafické vytváření a úpravy časových průběhů

 

5 základních tvarů signálů a více než 40 zabudovaných arbitrárních průběhů činí arbitrární a funkční generátory LeCroy univerzálním řešení pro generování široké škály signálů. Velké množství modulačních schémat, intuitivní software pro vytváření a úpravy časových průběhů a možnost vzdáleného řízení umožňují všestranné generování časových průběhů až do frekvence 50 MHz. Barevný displej s úhlopříčkou 3,5" a jednoduché uživatelské prostředí umožňují lehce vytvořit a generovat velké množství průběhů.

LeCroy WaveStation Angle

 

Vysoký výkon a věrnost signálu

Vysoký výkon hardwaru umožňuje generátorům LeCroy WaveStation vytvářet přesné a stabilní průběhy. Díky vysoké vzorkovací rychlosti a rozlišení v kombinaci s nízkým jitterem a harmonickým zkreslením generátory věrně vytvářejí časové průběhy zobrazené na displeji.

Rozsáhlá knohovna časových průběhů

Jednoduše vytvořte základní průběhy, jako jsou sinus, obdélník, trojúhelník, pulsy a šumy, plus dalších 40 pokročilých arbitrárních průběhů. Upravte si časový průběh signálu pomocí softwaru na PC buď jeho definováním bod po bodu nebo jeho grafickým nakreslením.

LeCroy WaveStation Ramp Panel

Konektivita

Díky standardním rozhraním USB a GPIB lze jednoduše generátor vzdáleně řídit nebo začlenit do testovacího systému. Všechny potřebné vstupy a výstupy pro synchronizaci jsou přístupné na zadním panelu. USB konektor na předním panelu představuje jednoduchý způsob, jak ukládat vatvořené průběhy.

LeCroy WaveStation Rear

Jednoduché a rychlé vytváření průběhů

Intuitivní přední panel poskytuje jednoduchý přístup k průběhům, modulačním a pracovním režimům. Velký 3,5" displej ukazuje všechny relevantní parametry průběhu a jaho náhled. Součástí je i software pro PC s grafickým uživatelským rozhraním pro rychlé úpravy průběhů buď definováním průběhu bod po bodu, digitální filtrací, nebo jeho nakreslením.

LeCroy WaveStation Ramp

Rozmanitost modulačních schémat

V zabudovaných modulacích jsou obsaženy modulace AM, PM, FM, ASK, PSK a FSK. Zobrazte modulovaný průběh na displeji a podívejte se, jak se mění při změně výstupní frekvence a frekvence nosné.

LeCroy WaveStation Modulation

WaveStation software pro PC

Software pro PC umožňuje vytvářet a upravovat časové průběhy na PC pomocí matematických operací, filtrů, úprav bo po bodu nebo nakreslení průběhů pomocí myši. Vytvořené průběhy lze přenášet do generátorů LeCroy WaveStation přes USB a zobrazit je na 3,5" displeji. Navíc, při připojení osciloskopu LeCroy WaveAce ke stejnému PC jako generátor umožní přenést skutečně změřené průběhy do PC a z PC do generátoru a následně je opakovaně generovat.

LeCroy WaveStation Software

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Specifikace

Model

WaveStation 2012

WaveStation 2022

WaveStation 2052

Šířka pásma 10 MHz 25 MHz 50 MHz
Průběhy Sin, trojúhelník, puls, šum, arbitrární: schody vzestupné/sestupné, positivní pulz, negativní pulz, pozvolný náběh, pozvolný sestup, sinc, Gaussovský průběh, logaritmický náběh, logaritmický sestup, sqrt, dva tóny, atd.
Parametry průběhů
Sin
Frekvenční rozsah 1 μHz - 10 MHz 1 μHz - 25 MHz 1 μHz - 50 MHz
Harmonické zkreslení

DC - 1 MHz: -60 dBc

1 MHz - 5 MHz: -53 dBc

5 MHz - 25 MHz: - 35 dBc

25 MHz - 50 MHz: -32 dBc

THD DC - 20 kHz, 1 Vpp: < 0,2 %
Nepravý signál (spurious) (neharmonický)

DC - MHz: < -70 dBc

1 MHz - 10 MHz: < -70 dBc + 6 dB / spectrum phase

Fázový šum 10 kHz offset, -108 dBc / Hz (typ.)
Obdélník
Frekvenční rozsah 1 μHz - 10 MHz 1 μHz - 25 MHz
Rozsah střídy 20 % - 80 % 50 %
Doba náběžné/sestupné hrany < 12 ns (10 % - 90 %)
Překmit < 5 % (typ., 1 kHz, 1 Vpp)
Asymetrie (50% střída) 1 % periody + 20 ns (typ., 1 kHz, 1 Vpp)
Jitter 0,1 % periody (typ., 1 kHz, 1 Vpp)
Puls
Frekvenční rozsah 500 μHz - 5 MHz
Rozsah střídy 0,1% rozlišení
Doba náběžné/sestupné hrany 7 ns (typ., 1 kHz, 1 Vpp)
Šířka pulzu

1800 s max.

16 ns min.

8ns rozlišení

Překmit < 5 %
Jitter (pk-pk) 8 ns
Trojúhelník/pilovitý průběh
Frekvenční rozsah 1 μHz - 300 kHz
Symetrie průběhu 0 % - 100 %
Linearita < 0,1% špičkové hodnoty (typ., 1 kHz, 1 Vpp, 100% symetrie)
Arbitrární průběhy
Frekvenční rozsah 1 μHz - 5 MHz
Délka průběhu 16 k na kanál
Vertikální rozlišení 14 bitů
Vzorkovací rychlost 125 MSa/s
Min. doba náběžné/sestupné hrany 7 ns (typ.)
Jitter (pk-pk) 8 ns (typ.)
Prostor pro uložení v nevolatilní RAM 10 průběhů
Amplitudová modulace
Zdroj Interní / Externí
Nosná Sin, obdélník, trojúhelník, arbitrární (kromě DC)
Modulační signál Sin, obdélník, trojúhelník, arbitrární (2 mHz - 20 kHz)
Hloubka modulace 0 % - 120 %
Rozlišení modulace 0,1 %
Vzorkovací rychlost modulačního signálu při max. vzorkovací rychlosti 3,90625 MHz
Velikost paměti 4 k × 12 bitů
Frekvenční modulace
Zdroj Interní / Externí
Nosná Sin, obdélník, trojúhelník, arbitrární (kromě DC)
Modulační signál Sin, obdélník, trojúhelník, arbitrární (2 mHz - 20 kHz)
Frekvenční zdvih 0 - 0,5*BW, rozlišení 10 μHz
Fázový zdvih 0 º - 360 º, rozlišení 0,1 º
Rozlišení frekvence 1 mHz
FSK modulace
Zdroj Interní / Externí
Nosná Sin, obdélník, trojúhelník, arbitrární (kromě DC)
Modulační signál obdélníkový průběh s 50% střídou (2 mHz - 50 kHz)
ASK modulace
Zdroj Interní / Externí
Nosná Sin, obdélník, trojúhelník, arbitrární (kromě DC)
Modulační signál obdélníkový průběh s 50% střídou (2 mHz - 50 kHz)
PWM modulace
Zdroj Interní / Externí
Frekvence 500 μHz - 20 kHz
Modulační signál Sin, obdélník, trojúhelník, arbitrární (kromě DC)
Externí modulace -6 V až +6 V (max. bez odchylky)
Frekvence modulace střídy 2 mHz - 20 kHz
Odchylka střídy 0 % - 100 % šířky pulzu, rozlišení 0,1 %
Rozmítání
Nosná Sin, obdélník, trojúhelník, arbitrární (kromě DC)
Druh Lineární / logaritmický
Směr Nahoru / dolů
Doba rozmítání 1 ms - 500 s
Zdroj spouštění Manuální, interní, externí
Rozsah rozmítání @ max. vzorkovací rychlost 1 μHz až max. šířka pásma @ 125 MSa/s
Burst
Průběh Sin, obdélník, trojúhelník, arbitrární (kromě DC)
Druh Počet (1 - 50 000 period), nekonečno, hradlovaný
Počáteční/koncová fáze 0 º - 360 º
Interní perioda 1 μs - 500 s
Hradlovaný zdroj Externí spouštění
Zdroj spouštění Manuální, Externí, interní
Charakteristika kanálů
Výstupní konektor BNC
Výstupní impedance 50 Ω, vysoká impedance
Externí hodiny   
Vstupní konektor BNC
Frekvenční rozsah 10 MHz ± 10 Hz
Min. rozkmit vstupního napětí Rozkmit napětí na vstupu: 3,3 Vpp - 5,5 Vpp
Synchronizační výstup
Úrovně napětí kompatibilní s TTL
Šířka pulzu > 400 ns
Výstupní impedance 50 Ω (typ.)
Max. frekvence 2 MHz
Výstup spouštění
Úrovně napětí kompatibilní s TTL
Šířka pulzu > 400 ns
Výstupní impedance 50 Ω (typ.)
Max. frekvence 1 MHz
Výstupní konektor

Na zadním panelu

Ext Trig / Gate / FSK / Burst

Externí spouštění
Úrovně napětí kompatibilní s TTL
Hrana Vzestupná / sestupná
Šířka pulzu > 100 ns
Vstupní impedance > 5 kΩ, DC vazba
Externí modulace ± 6 V = 100% modulace, vstupn impedance > 5 kΩ
Externí spouštění kompatibilní s TTL
Max. nedestruktivní vstupní napětí ± 6 V
Přiřazení ke kanálu 1 a 2

Ext Trig In: Přiřazení ke kanálu 1, nebo 2, nebo oběma

Ext Trig Out: Přiřazení ke kanálu 1, nebo 2

Max. frekvence

Ext Trig In: 1 MHz

Ext Trig Out: 1 MHz

Vstupní zpoždění < 300 ns
Volitelná polarita Ne
Obecné parametry
Standardní interface USB Host, USB Device a GPIB (IEEE 488)
Konektory na předním panelu BNC výstupy a USB Host
Konektory na zadním panelu BNC a USB Device
Nastavení při zapnutí Poslední stav / tovární nastavení
Přesnost ±50 ppm do 90 dnů, ±100 ppm do 1 roku, 18 ºC - 28 ºC
Teplotní koeficient < 5 ppm / ºC
Výstup
Amplituda

Kanál 1:

2 mVpp - 3 Vpp (50 Ω)

4 mVpp - 6 Vpp (vysoká impedance)

Kanál 2:

2 mVpp - 10 Vpp (50 Ω, ≤ 10 MHz)

2 mVpp - 5 Vpp (50 Ω, > 10 MHz)

4 mVpp - 20 Vpp (vysoká impedance, ≤ 10 MHz)

4 mVpp - 10 Vpp (vysoká impedance, > 10 MHz)

Rozlišení amplitudy 1 mV

Vertikální přesnost

(porovnání se 100kHz sinem)

±(0,3 dB + 1 mVpp nastavené hodnoty)

Plochost amplitudy

(porovnání se 100kHz sinem, 5 Vpp)

±0,3 dB
Přeslech < -70 dBc
Max. výstupní proud

Pouze kanál 1: ±200 mA

Pouze kanál 2: ±60 mA

Výstupní konektor BNC
DC offset
Rozsah offsetu

Kanál 1:

±1,5 V (50 Ω)

±3 V (vysoká impedance)

Kanál 2:

±5 V (50 Ω)

±10 V (vysoká impedance)

Přesnost offsetu ±(|nastavená hodnota| * 1 % + 3 mV)
Rozlišení 1 mV
Výstup průběhu
Impedance 50 Ω (typ.), ochrana před zkratem
Displej
Parametry Barevný 3,5" TFT-LCD, 320 × 240
Rozměry a váha
Rozměry (v × š × h) 105 mm × 229 mm × 281 mm
Váha 2,6 kg
Napájení
Napětí 100 - 240 V AC ±10 % @ 50 / 60 Hz nebo 100 - 120 V AC ±10 % @ 400 Hz
Spotřeba 50 W max.
Prostředí
Teplota - provozní 0 ºC až 40 ºC
Teplota - skladování -40 ºC až 70 ºC
Vlhkost

5% až 80% relativní vlhkost (nekondenzující) až do +31 ºC

Horní limit se snižuje na 50% relativní vlhkost (nekondenzující) pro +40 ºC

Nadmořská výška Až 3048 m
Certifikace
  CE, UL a cUL, splňuje EN 61326-1, EN 61010-1, UL 61010-1 2nd ed., CSA C22.2 No. 61010-1-04
Záruka a servis
  3 roky

Dotaz na další podrobnosti

Vyplněním formuláře současně souhlasíte s použitím uvedených informací pro vnitřní potřeby společnosti Blue Panther, s.r.o. Uvedené informace nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetím stranám a s osobními údaji je nakládáno plně v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 
live chat service provider